Квартал ЕВРОПА / Събития

  • A+
  • A-
15-06-2009

Обучение по взаимодействие на органите на местната власт и местната администрация със структурите на гражданското общество в Сливен

На 16 и 17 юни 2009 г. в гр. Сливен, в Клуб на дейците на културата (КДК) - Голяма зала, ул." Великокняжевска"№ 23, ще се проведе двудневен семинар за представители на граждански организации по проект „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", чиято основна цел е да подобри взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация със структурите на гражданското общество.

Целта на обучението е да осигури доброто познаване от всички заинтересовани страни на разработения в рамките на проекта модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на местната администрация и местната власт с гражданския сектор и така да допринесе за неговото ефективно прилагане.

На семинара ще бъдат засегнати различни теми, сред които:

  • Основни принципи за гражданско участие при планиране, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие;
  • Модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието между гражданския сектор и местната власт;
  • Изграждане на капацитет за ефективно взаимодействието между гражданския сектор и местната власт; и др.
Запознайте се с програмата на обучението ТУК .
 
Проектът се осъществява от Европейския институт в партньорство със Столична община и общините Плевен и Сливен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.