Европейски съюз / Дейности / Потребители

  • A+
  • A-

СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Съдържание
Въведение
Цени на дребно на хранителните продукти и вътрешен пазар
Ценова политика на големите многопрофилни фирми за търговия на дребно
Работната сила в супермаркетите
Концентрацията на големите многопрофилни фирми за търговия на дребно
Цени на земеделските производители и цени за потребителите
Условия на доставките за супермаркетите
Въпроси, свързани с потребителите
Въпроси, свързани със земеделските производители
Други въпроси и заключения
Приложение І
Приложение ІІ

Европейските фирми за търговия на дребно, реагирайки на социалните и икономическите промени през последните 20 години и особено на промените в нуждите на потребителите, създадоха системата на Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно. Основната идея беше да се направи пазаруването по-удобно за потребителя чрез предлагането за продажба на широк спектър от хранителни продукти и други стоки под един покрив. От гледна точка на пазарната стратегия системата на Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно си поставя за цел да привлича все повече потребители чрез привлекателно представяне на стоките на конкурентни цени. В търговията на дребно настъпиха изключително дълбоки промени, просто поради нейния размер и значение, като това имаше най-дълбоко отражение върху потребителите. Във Великобритания 80% от хранителните продукти се купуват от Големи многопрофилни фирми за търговия на дребно. Това е сред най-високите показатели в ЕС. Супер-магазините и хипермаркетите може да предложат на потребителите до 20 000 продуктови линии.

С течение на годините Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно допринесоха значителни ползи за купувачите от гледна точка на обхвата на продуктите и конкурентните цени. В частност Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно предоставиха на потребителите широк обхват и разнообразие от хранителни продукти под един покрив, като това беше съчетано с подходящи и безплатни възможности за паркиране. Те специално отчитат нуждите на децата и хората с увреждания. В някои от тях се предоставят услугите на банки и кафенета, както и услуги по рециклиране. Много дават възможност за пазаруване по Интернет и предоставят доставка до дома в околните райони. Възможността да се пазарува за домакинството веднъж седмично на едно място и на конкурентни цени прави супермаркетите привлекателни за потребителите и обяснява нарастването на дела на Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно в общия пазар на хранителни продукти.

В повечето нови страни-членки Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно имат по-малък пазар отколкото в ЕС 15, но техният пазарен дял бързо нараства.

Големите многопрофилни фирми за търговия на дребно работят като различни бизнес структури:

• хипермаркети: големи магазини за търговия на дребно с площ за продажби до 10 000 кв. м., които продават значителни количества нехранителни стоки и са предимно на самообслужване;
• супермаркети: магазини за хранителни продукти на самообслужване с площ за продажби до 3 500 кв. м., при които продажбата на нехранителни продукти съставлява по-малко от 25% от продажбите;
• магазини за стоки с намаление: базисни магазини за хранителни продукти на самообслужване, които съсредоточават вниманието си върху ограничен брой продукти с висок темп на оборота и ниски цени. Този сектор нараства значително.

Пазарният дял на големите фирми за търговия на дребно, обаче, варира значително от една страна-членка до друга. В Унгария на трите най-големи фирми за търговия на дребно се падат 29% от пазара на хранителни продукти. Във Великобритания трите най-големи фирми за търговия на дребно контролират 60% от пазара на хранителни продукти, докато в Ирландия трите най-големи фирми за търговия на дребно контролират 66% от пазара на хранителни продукти. Цифрите за дяла на трите най-големи фирми за търговия на дребно в следните страни-членки е както следва: Полша 14.2%, Чешка република 25.4%, Словакия 42.6%, Словения 77.3%. Наблюдава се тенденция през последните десет години на пазара на хранителни продукти да доминират малък брой много големи фирми за търговия на дребно.Средно хранителните продукти заемат 70% от пазара на бакалски стоки. (Източник: GfK Consumer Scan/Household Panel).


Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.