Парламент / Международна конференция “Европа 2020 – гражданска визия”

  • A+
  • A-

Панел 1

Във всеки панел ще има участници, представляващи аналитични организации (тинк-танк), работещи „на терен” граждански организации, представители на академичния сектор и евродепутати. Панелите ще бъдат модерирани от независими фасилитатори.

Модератор на Панел 1 е Тихомира Трифонова - политически анализатор от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП).

Работата в панела ще започне с презентациите и ще продължи с дискусия и „брейнсторминг”. Всеки панел ще завърши с резултат – съвместно съставена концепция за това, как Европа би трябвало да изглежда през 2020 година в областите, свързани с темата на панела, и ще включва идеи за начините и действията, чрез които могат да бъдат постигнати формулираните цели. 

Тези три концепции ще бъдат представени на заключителната пленарна сесия на конференцията и ще направим опит, от тях, взети заедно, да обобщим гражданските гледни точки за ключовите мотори за развитието на ЕС-2020. 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.