Квартал ЕВРОПА / Събития

  • A+
  • A-
20-09-2010

София с проект за равенство и разнообразие

В София през месец август стартира проектът „Организациите в Столична община пред идеята за равенство и разнообразие”. Инициативата е организирана от СНЦ „РАРИ-Мизия” и район „Красно село” на Столична община с финансовата подкрепа на "Програма Европа – граждански проекти и европейски практики" на Столична община. Проектът цели да обхване заинтересованите по темата организации на територията на Столична община и е с обща продължителност от пет месеца.

Като част от дейностите по проекта ще се проведат два семинара на тема „Столична община пред проблема за дискриминацията на работното място”. Те ще се състоят на 21 и 23 септември 2010 г. от 10.30 ч. в Зала 1 на Културен дом „Красно село”. Лектор от френската организация „FACE” ще представи примера на френски фирми по темата, като ще бъдат обсъдени начините за борба с дискриминацията на работното място, наложените стереотипи и правното регулиране на проблема. На събитията ще присъства г-н Пламен Църноречки - кмет на район „Красно село”, г-жа Валя Чилова - член на Програмния съвет на Програма Европа, представители на Комисията за защита от дискриминация и на специализирани по темата неправителствени организации.

По проекта са предвидени също така проучване на добрите европейски практики за борба с дискриминацията на работното място, изготвяне на доклад с приложимите и адаптирани добри модели и опита на заинтересованите страни, както и издаването на наръчник за борба с дискриминацията на работното място, придружен с диск.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.