Квартал ЕВРОПА / Новини

  • A+
  • A-
13-09-2010

121 предупредителни и 68 констативни протокола са били издадени на лица, подтикващи деца към просия

На 18 март 2010г. стартира проект Социална работа с деца на улицата, по който Столична община отчита регистрирани 427 случая на задържани лица, от които 204 пълнолетни и 223 деца (непълнолетни - 87 и малолетни – 136).

От извършената съвместна социална работа за деца на улицата на закононарушителите са съставени 121 предупредителни и 68 констативни протокола, по Наредба № 1 за обществения ред на Столична община – 32 акта, сезирана е Прокуратурата за 5 лица, задържани за трети път, издадени са 10 заповеди на задържани деца за 24 часа; предприети са мерки за закрила на основание Закона за закрила на детето за 8 деца - настаняване в специализирани институции, 8 деца са настанени в Кризисен център.

Дейността по проекта, реализиран съвместно между Столична община, МВР, РДСП и Сдружение „Деца и юноши”, продължава, съблюдавайки най-добрия интерес на децата.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.