Твоят глас в ЕС / Новини от ЕП

  • A+
  • A-
26-01-2011

Мария Неделчева: При регламентиране на тютюневите изделия трябва да взимаме предвид социалните и икономически последствия

Днес в комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския Парламент беше гласуван доклада на Джеорджиос Папастамкус относно Европейското селско стопанство и международната търговия.

Българският евродепутат Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ) участва активно в изготвянето на доклада и внесе поправки, които са от голямо значение за българското тютюнопроизводство и за българското селско стопанство като цяло.

Поправките на Мария Неделчева бяха приети с мнозинство.

От изключително значение за българското тютюнопроизводство е поправка, подписана от Мария Неделчева и от още 15 евродепутата, която гласи, че трябва да се възприеме пропорционален, основан на риска подход, базиран на научни доказателства при определянето на регулаторните рамки за тютюневите изделия. Евродепутатите предупреждават за опасността от основана на не научни данни забрана на всички съставки, произведени от Ориенталски тютюн и от сорта Бърлей, което води до практическа забрана на европейски традиционни смесени тютюневи изделия. Това би се отразило тежко на тютюнопроизводителите на ориенталски тютюни и тютюна Бърлей в ЕС, без да се допринесе за общественото здраве. Социологическите и икономическите последствия за българските тютюнопроизводители ще бъдат сериозни. Ето защо Мария Неделчева набира подкрепа в Европейския Парламент за защита на българското тютюнопроизводство.

Освен това Мария Неделчева приканва Комисията да вземе предвид при изготвяне на законодателни предложения относно тютюнопроизводството факта, че тютюнопроизводителите са пряко засегнати от някои международни споразумения и от някои изменения на Европейското законодателство, а именно от състоялата се през ноември Конференция на страните към рамковата конвенция на СТО за контрол над тютюна, от Канадския закон С-32, водещ до забраняване на всички традиционни бленди тютюневи изделия, с изключение на тези, използващи тютюн Вирджиния и от възможната поправка на Директивата за Тютюневи Изделия (2001/37/ЕО).

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.