Твоят глас в ЕС / Новини от ЕП

  • A+
  • A-
27-01-2011

Катрин Дей: ЕК изисква пълна информация за миналите назначения на кандидатите за работа в институцията

В писмен отговор на въпрос, зададен от евродепутат от Комисията по бюджетен контрол към Катрин Дей, генерален секретар на Европейската комисия стана ясно, че ЕК обстойно проверява кандидатите за работа в институцията.

"Европейската комисия изисква всички лица, независимо от коя страна-членка са , когато кандидатстват за позиция в институцията, да попълнят подробен формуляр за предишните си назначения", отбелязва Дей. "Тази информация се взема предвид при оценяване подходящ ли е съответният кандидат за даден пост", подчертава генералният секретар на ЕК.

В отговора на Дей категорично липсва позиция за методите на подбор на кадри в страните членки. Нещо повече, процедурата по осигуряване на достъп на служителите на Комисията до класифицирана информация протича в близко сътрудничество с националните власти от държавата на съответния служител. На резултатите от тяхната оценка се базира и решението на ЕК, което показва доверието на ЕК в националните органи за сигурност.

В рамките на изслушването на генералния секретар Катрин Дей в Комисията по бюджетен контрол на ЕП на 25 януари, се проведе и дискусия с комисаря за изследвания и иновации Мойра Гейгън-Куин.

Илиана Иванова (ЕНП, ГЕРБ), която е докладчик в сянка по процедурата за освобождаване от бюджетна отговорност на ЕК за 2009г., използва възможността да зададе въпроси и на двамата представители на ЕК.

По време на дебата с комисаря за изследванията и иновациите, българският евродепутат насочи изслушването към темата за малките и средни предприятия и ключовата им роля за възстановяването на европейската икономика.

"Малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика и техният достъп до финансиране на иновации и научни изследвания е от жизненоважно значение", отбеляза Иванова. "Затова и реформата на европейските политики трябва да улеснява усвояването на европейски средства за тази цел" заключи тя.

Комисар Гейгън-Куин се съгласи с думите на Илиана Иванова и потвърди, че малкият и среден бизнес е сред основните приоритети на ЕК. Тя даде уверение, че се работи за облекчаване достъпа на такива предприятия до европейските програми.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.