Твоят глас в ЕС / Новини от ЕП

  • A+
  • A-
27-01-2011

Владимир Уручев: ЕП да не тиражира неистини относно предсрочното извеждане от експлоатация на ядрени блокове в България

Евродепутатът Владимир Уручев( ЕНП, ГЕРБ) призова ЕП да не тиражира неистини относно причините за предсрочното извеждане от експлоатация на ядрени блокове в България, Словакия и Литва. Той говори в качеството си на докладчик в сянка по доклада на ЕП за ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите страни- членки,

Уручев се обяви в подкрепа на прeдлагания доклад. Той приветства финансовата помощ и солидарност на ЕС, без които извеждането от експлоатация не би било възможно, но подчерта и необходимостта от конкретни изменения, които възнамерява да внесе през следващите дни.

"Не е вярно твърдението, че блоковете са изведени от експлоатация, защото тяхното привеждане към съвременните стандарти не е било икономически ефективно. Поне за блоковете в Козлодуй беше доказано с международна експертиза, че покриват световните стандарти за безопасност", заяви българският евродепутат.

Той наблегна на факта, че българските реактори не са били излишни за енергийния баланс на страната ни и затова е нормално в началото голяма част от средствата да бъдат изразходвани за мерки в целия енергиен сектор, с което да се компенсира отчасти загубата на сериозни енергийни мощности.

Според Владимир Уручев, други възможни механизми за по-ефективното и прозрачно използване на финансовата помощ, са по-голяма координация при разрешаването на сходни проблеми, особено свързани с третирането на определен тип радиоактивни отпадъци, както и синхронизиране на правилата на ЕБВР за провеждане на обществени поръчки с тези в страните-членки.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.