Твоят глас в ЕС / Новини от ЕП

  • A+
  • A-
15-02-2011

Хюсменова пред ЕП: Дебатите за Дунавската стратегия да продължат и след старта й

С нови дискусии и информационни кампании ще се поддържа обществената ангажираност при изпълнението на регионалните проекти, смята българският евродепутат

„Дебатите и информационните кампании по Дунавската стратегия трябва да продължат и след старта на нейното изпълнение през април.” Това заяви евродепутат Филиз Хюсменова от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) в рамките на дискусия в Европейския парламент за макрорегионалния подход в Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион.

Хюсменова, която е и зам.- председател на ДПС, припомни, че преди създаването на стратегията евродепутати, както и много местни и национални власти разгърнаха широки дискусии и консултации по приоритетите и проектите, които да бъдат обхванати от макрорегионалния европейски подход. „Това повиши заинтересоваността на гражданите”, изтъкна българският евродепутат Филиз Хюсменова. Според нея продължаването на информационните и дискусионните форуми ще поддържа обществената ангажираност към амбициозния европейски проект и така ще помогне за успешното му осъществяване.

Дунавската стратегия е съсредоточена върху устойчивото развитие на транспортните и енергийните мрежи, защитата на околната среда и водните ресурси и социално-икономическото развитие на 115-те млн. граждани, които живеят в 14-те държави по поречието на Дунав. Миналата година евродепутат Хюсменова се включи в процеса на популяризирането й в България в рамките на общоевропейските консултации при изработването на стратегията.
В своето изказване пред ЕП тя посочи още, че с изпълнението на стратегията, което ще започне, след одобрението й от Съвета на министрите през април, държавите от Дунавския регион ще се изправят пред нови предизвикателства – координиране по приоритетите, механизми за финансиране, за възлагане, отчитане и контрол на изпълнението. „Комисията трябва да разгледа с внимание въпроса за мониторинга на проектите не само по отношение на финансовата дисциплина, а и по спазване на срокове, договорености и качество на постигнатите резултати”, изтъкна българският евродепутат в подкрепа на тезата си да се установят ясни отговорности.

Комуникацията и популяризирането на резултатите от изпълнението на Дунавската стратегия са според Хюсменова друг съществен въпрос за повече прозрачност и достъп до информация, който е изключително важен не само за отношенията между координатори и изпълнители на проекти, а и за гражданите на ЕС.
На пленарната сесия в Страсбург в изказване по Директивата за услугите на вътрешния пазар на ЕС Филиз Хюсменова подчерта, че прилагането на принципа на многоезичието в звената за контакт и използването на електронното управление ще облекчат значително доставчиците на услуги.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.