Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
22-02-2011

Европейската харта за пътна безопасност се подписа в България.

Портал ЕВРОПА за поредна година е сред участниците в инициативата.

Днес Националният Тур на Европейската Харта за Пътна Безопасност посети София, за да приветства 27-те нови участника за 2011г. и техните ангажименти.  Участниците подписаха хартата в присъствието на г-н Александър Цветков – министър на Транспорта, Информационните технологии и Съобщенията на Република България, г-жа Дора Крумова от Представителството на Европейската Комисия в България и г-жа Мартин Айткен, координатор на Европейската Харта за Пътна Безопасност.
 
Европейската Харта за Пътна Безопасност е създадена през 2004г. като част от мерките за борба с войната по пътищата и с амбициозната цел да намали наполовина жертвите на пътнотранспортни произшествия в Европа. Към януари 2011г., над 2 000 фирми и асоциации от различни величини и страни членки вече са подписали хартата и са се заели да изпълняват поетите ангажименти чрез намиране на конкретни решения на проблемите свързани с пътната безопасност.
 
Годишната статистика за 2009г. сочи, че по българските пътища на всеки един милион жители 118 загиват. Въпреки че България прави позитивни стъпки в борбата с големия брой жертви на катастрофи, за периода от 2001г. до 2009г. смъртните случаи на пътя са намалели само с 11%, което е почти наполовина по-ниско от средното европейско ниво.
 
Ето защо непрекъснати усилия продължават да бъдат необходими. Между 2007 и 2010 година, в България хартата подписаха 38 участника. 13 от тях, сред които и Портал ЕВРОПА, подновяват ангажиментите си. Заедно с новите подписали ще има общо 65 български организации – асоциации, големи компании, малки и средни предприятия и държавни власти – които демонстрират сериозно поети ангажименти към подобряването на пътната безопасност в страната.
 
Чрез подновяването на участието си в Европейската Харта за Пътна Безопасност, Портал Европа се ангажира да популяризира Европейските политики за пътната безопасност и разбира се самата Европейска харта за пътна безопасност. За да изпълни това, екипът на Портал ЕВРОПА ще организира периодични онлайн дискусии с интересни събеседници, отворени теми за разисквания, конкурси и интервюта. Ще бъдат използвани всички традиционни и съвременни комуникационни средства и разбира се социалните мрежи, като Facebook и Twitter.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.