Твоят глас в ЕС / Новини от ЕП

  • A+
  • A-
09-03-2011

Бедността на жените в Европейския съюз

Държавите-членки да отделят целево средства за откриване на нови работни места и социална протекция за жените - това е едно от предложенията на евродепутата Илияна Йотова, което вчера бе прието с мнозинство от пленарната зала на ЕП в Страсбург. Този текст е част от  резолюцията "Лицето на бедността сред жените в ЕС", която евродепутатите одобриха.

Като докладчик в сянка по темата българският евродепутат призова за спешното преразглеждане на директивата за по-сериозни мерки за повишаване на безопасността и здравето на бременните работнички и на работнички с малки деца. Жените не трябва да бъдат наказвани, заради избора им да стават майки. Периодът на майчинството трябва да е част от стажа за пенсиониране и този период не трябва да оказва негативно влияние върху размера на пенсиите. Според Илияна Йотова държавите- членки трябва да постигнат общи стандарти на социални структури, които да осигуряват съвместяване на семеен и професионален живот.

Със своята резолюция ЕП призова за равенство между мъжете и жените в заемането на високи длъжности в ръководни институции и големи компании. Шокиращи са фактите, че само 3% от постовете в управленските съвети на големите компании се заемат от жени. Изследванията сочат, че ако процентът на заетост на жените е приблизително равен на този на мъжете, това ще увеличи БВП с 30%. Разликата в заплащането между мъжете и жените е почти 18%, което означава че за същото работно време жените получават по-ниско възнаграждение и на практика работят около 60 дни безплатно.

Докладчикът от Румъния Рована Плъмб призова държавите-членки да включат политиката на равенството между половете в плановете си за икономическо възстановяване, като насърчават заетостта сред жените. Европейските депутати настояват държавите-членки да намаляват неравенството между половете с 1% всяка година.

Според българската евродепутатка трябва да бъдат премахнати пречките и ограниченията при получаване на кредити от жените-предприемачи. Този въпрос трябва да бъде решен както на европейско ниво така и от страните в ЕС, защото най-малкото противоречи на принципа за равното третиране. Европарламентът смята, че трябва да бъде увеличено финансирането от ЕСФ, за да се помогне на държавите-членки в борбата им  с бедността и социалното изключване чрез програми за съфинансиране, които имат за цел интеграцията на жените на пазара на труда.

Очаква се парламентарната комисия за равенството между половете да излезе с доклад за определяне на квоти за участието на жените в политиката. В ЕП 35% от служителите са жени, което е балансирано в сравнение с останалите институции. Въвличането на повече жени в процеса на вземане на решения прави политиката по-ефикасна. Според председателя на ЕП Йежи Бузек 40% от вицепрезидентите на парламента са жени, но това не е достатъчно. Необходимо е да се променят изборните системи в държавите-членки за да се осигури по-голямото участие на жените в политиката. Според изследванията на фондация Мери Робинсън, в по-голямата част от страните процентът на жените в долната камара на парламента е по-малко от 23%, а в горната по-малко от 10%. В Гърция, Унгария и Румъния много малък процент от политиците са жени.

В света на политиката, както навсякъде, жените трябва да се доказват че са компетентни, постоянно да доказват усърдие и съвършенство. ЕП подкрепя идеята за работа на непълен работен ден, по-гъвкаво работно време и по-добри места за дневни грижи, които позволяват на жените да комбинират пълноценен семеен живот с кариера. Необходимо е да се мисли в посока за стимулиране на по-голямото участие на мъжете при отглеждане на децата.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.