Парламент / Новини

  • A+
  • A-
10-05-2012

Мобилност на българите на европейския трудов пазар и признаване на дипломи и квалификация в страните от ЕС

На 11 май 2012 г., петък, от 10:00 ч. в Пресклуба на БТА в София (бул. „Цариградско шосе” № 49), ще се състои граждански форум на тема "Мобилност на българските граждани на европейския трудов пазар и признаване на дипломи и квалификация в държавите членки на ЕС". Дискусията се организира от Информационното бюро на Европейския парламент в България и се провежда по инициатива и със специалното участие на българските членове на ЕП Ивайло Калфин (С&Д, БСП) и Метин Казак (АЛДЕ, ДПС).

Доколко мобилни са българите на европейския трудов пазар? Съществуват ли пречки при признаването на дипломите и квалификацията им в държавите членки на ЕС? Какви трудности срещат българските граждани при легализирането в България на дипломите си, придобити от университети в други държави членки на ЕС? Това са основните въпроси, които ще бъдат дискутирани по време на гражданския форум на 11 май с Ивайло Калфин и Метин Казак.

Събитието ще бъде също така платформа за дебат на участници от представителството на Европейската комисия в България, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, народни представители от 41-то Народно събрание на Република България, представители на браншови организации, български висши училища, неправителствени организации, студенти и граждани.

С Резолюция на Европейския парламент от 29 март 2012 г. относно Гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС, ЕП призовава държавите членки на ЕС, които продължават да ограничават достъпа на български и румънски граждани до техните пазари на труда, да "преразгледат възможно най-скоро своите решения, като вземат предвид принципа на равенство, забраната за дискриминация, необоснования характер на тези решения и принципа на солидарност, така че правото на трудова заетост повече да не бъде ограничено за румънските и българските граждани". Депутатите в Европейския парламент призоваха държавите членки да премахнат съществуващите правни и практически бариери пред свободното движение на граждани и да не въвеждат тежки и "необосновани" административни процедури.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.