Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
06-11-2012

Стартира набирането на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 г.

Проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” се приемат в бюрата по труда в страната от 5 до 16 ноември 2012 г. Предвижда се да бъдат разкрити над 3 200 работни места в общополезни за общината и държавата дейности, социални дейности, дейности за подобряване условията на труд и работна среда и дейности в основното производство на предприятия без държавно и/или общинско участие.

Работодатели по програмата могат да бъдат областни управители, общински администрации, общински и държавни фирми, частни фирми, неправителствени организации. Те могат да получат консултации от служителите от бюрата по труда и от регионалните служби по заетостта.

Програмата се осъществява на проектен принцип. Процесът на оценка и класиране на подадените проекти ще приключи на 28.12.2012 г., когато Агенцията по заетостта ще обяви окончателно одобрените за финансиране проекти. За по-голяма прозрачност, списъкът на одобрените за финансиране проекти ще бъде поместен и на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Пълна информация за условията, формулярите и критериите, на които трябва да отговарят проектите, може да се получи в бюрата по труда, регионалните служби по заетостта, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=56

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.