Портал ЕВРОПА представя

  • A+
  • A-
12-02-2013

Общият доклад за дейността на Европейския съюз през 2012 г. е публикуван

Искате ли да научите какво направи Европейският съюз през 2012 г.? Какви решения взе той в отговор на финансовата и икономическата криза? Какви действия бяха предприети за стимулиране на растежа и запазване и създаване на работни места? Каква бе ползата за европейските граждани от Съюза? Какъв бе неговият принос на международната сцена?
Можете да намерите отговорите в Общия доклад за 2012 г. Общият доклад се публикува всяка година от Европейската комисия и в него се прави отчет на основните инициативи и постижения на ЕС през предходната година.
Текстът е разделен на 6 глави:

  • Към политически съюз
  • По-добро икономическо управление и финансова стабилност в Европейския съюз
  • Засилен растеж
  • По-силен акцент върху гражданите на ЕС
  • По-силен ЕС в света
  • Дейността на Европейските институции и органи

Докладът е достъпен и под формата на електронна книга за по-лесно четене на мобилни телефони или таблети. За да го разгледате, следвайте линка на Книжарницата на ЕС.

Копие на твърд носител на цветния доклад от 218 страници може да се заяви от Книжарницата на ЕС. Същото се отнася и за докладите от предишни години, от 2000 г. до момента. Всички те заедно предлагат едно обширно резюме на дейностите, предизвикателствата и достиженията на ЕС през годините.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.