Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
15-02-2013

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган)в сътрудничество с Министерство на европейските въпроси, Република Турция (Национален партниращ орган)

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на 4 697 172 Евро.


Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
1. Устойчиво социално и икономическо развитие

2. Подобряване на качеството на живот

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции  и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) - области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) - провинции Одрин и Къркларели.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: http://www.ipacbc-bgtr.eu/http://www.mrrb.government.bg/, http://www.ab.gov.tr/ и тук.   


Крайният срок за набиране на проектните предложения е 17:30 часа местно време на 12 април 2013 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на турска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците: http://www.ipacbc-bgtr.eu/, http://www.mrrb.government.bg/ и http://www.ab.gov.tr/

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС) - Хасково, тел.:  +359 38 66 38 88

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.