Конкурси

RSS
  • A+
  • A-
19-02-2014

Европейската агенция по лекарствата търси правен служител

В Официалния вестник на ЕС от 19 февруари е публикувана покана за набиране на служители за Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

Агенцията отговаря за координиране на оценката и надзора над лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба, използвани в Европейския съюз. ЕМА е създадена през януари 1995 г. Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 28-те държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП-ЕАСТ и много други обединения от държавния и частния сектор.

Допълнителна информация за Агенция и нейната дейност може да намерите на интернет страницата на ЕМА.

Европейската агенция по лекарствата организира процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за:

  • EMA/CA/S/041: Договорно нает персонал (краткосрочно), Правен служител, Правен отдел (FG IV).

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списъка на издържалите конкурса кандидати. В зависимост от бюджетните възможности може да им бъде предложен двугодишен трудов договор за срочно нает служител с възможност за подновяване съгласно Условията за назначаване на други служители на Европейските общности.

Договорът може да бъде подновен за определен период от най-много 1- 3 години. Мястото на заетост е Лондон.

Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз или на Исландия, Норвегия или Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права.

Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта на Европейската агенция по лекарствата:

http://www.ema.europa.eu/ema

Заявленията трябва да бъдат подадени електронно, като се използва формулярът, наличен на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.

Крайният срок за подаване на кандидатури е полунощ на 19 март 2014 г.

Моля, обърнете внимание, че поради големия брой заявления, получавани в ЕМА, при наближаване на крайния срок за подаване на заявленията системата може да се затрудни в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.