Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
03-06-2019

Как ще бъде избран следващият председател на Европейския парламент

Първата пленарна сесия на новоизбрания Парламент в началото на юли ще започне с избора на председател на ЕП. 

Кандидатите за поста могат да бъдат номинирани от политическа група или от група от поне 38 евродепутати. Предвиждат се до четири гласувания, като при последното остават да се състезават двамата кандидати с най-много гласове при третото гласуване. За да получи поста, даден кандидат се нуждае от мнозинство от подадените гласове, като невалидните и празните бюлетини не се броят.

Председателят на Парламента направлява неговата дейност, отговаря за реда и представлява институцията в отношенията с други органи. Председателят може да прехвърли част от функциите си на 14-те заместник-председатели, които също ще бъдат избрани по време на първата пленарна сесия. 

Мандатът на председателя е два години и половина. Даден депутат може да бъде избиран на поста повече от веднъж.

Допълнителна информация
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.