Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
01-07-2019

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент, 2-4 юли 2019 г.

  • Сформиране на парламентарните комисии Парламентът ще гласува относно числения състав на постоянните комисии и подкомисиите си в сряда, 3 юли. Номинациите ще бъдат представени по-късно същия ден в пленарната зала.

Полезна информация 

Дневен ред и Правилник за дейността на Европейския парламент

Допълнителна информация

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.