Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
15-08-2019

Резултати от ученически конкурс „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета“

Kонкурсът за ученическа разработка на тема „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета“ бе обявен през месец юни от Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център „Европа Директно” – София и Европейският потребителски център – България. 

получихме редица разработки, свързани с тревожната тема за климатичните промени, настъпващи в нашата планета в резултат на съвременния начин на живот и на дейността на човечеството. Чрез подготвените от вас текстове вие представихте оригинален подход към тази актуална и значима тема, на която светът все още не е обърнал достатъчно внимание.

Всички ваши материали са резултат и от своя страна провокират размисъл за значимостта на всяко действие или бездействие на човека. Провокират също готовност за промяна и за заемане на позицията на Защитници на нашата планета.

Разработените текстове са придружени от интересни снимкови и видеоматериали, както и от внимателно подготвени от вас презентации. Благодарим на всички участници за големия интерес и старанието. Високо оценяваме вашите усилия!

Голямата награда – участие в тридневен ученически лагер, който ще се проведе в края на месец август  2019 година, получават следните кандидати:

        ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" BOYAR DREAMS - Велико Търново     

        ПМГ "В. Друмев" - Велико Търново     

        ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" - Ботевград

        ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ - Кюстендил

        СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен                             

        СУ “Васил Левски” - Троян

        ПГ "Иван Хаджиенов" - Казанлък

Всяко училище ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици


Награда за творчески принос, под формата на информационни и рекламни материали, получават:

  • СУ „Васил Левски“, Карлово
  • СУ „Никола Вапцаров“, Петрич
  • ПГИ "Алеко Константинов", Кърджали
  • СУЕЕ  „Св. Константин-Кирил Философ", Русе
  • ИОУ  "Тодор Минков", София

За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.