Програми и проекти / Програми на общността

 • A+
 • A-

КУЛТУРА 2000

Програма на Европейската общност, действаща за период от 5 години (2000-2004).

Финансира проекти за сътрудничество във всички области на културата и изкуството; разглежда културата като основен фактор в социалната интеграция и социално-икономическото развитие. Всяка година се набляга на някакъв вид културна дейност.

Програмата има за цел:

 • Насърчаване на творчеството и културното сътрудничеството в европейски измерения (Програма Калейдоскоп 1996-1999);
 • Осигуряване на финансова подкрепа в областта на книгоиздаването, четенето и превода (Програма Ариана 1997-1999);
 • Допълващи мерки, към вземаните от държавите членки, в областта на запазването на културното наследство от общоевропейско значение (Програма Рафаел 1997-1999);
 • Култура 2000 подпомага инициативата “Европейски столици на културата”; 

Тези дейности се извършват в рамките на:

Едногодишни експериментални творчески проекти

 • Бенефициенти: ко-продуцентски компании, специалисти в областта, индивидуални творци, издатели
   

Многогодишни споразумения за сътрудничество

 • Бенефициенти: ко-продуцентски компании, организации на специалисти в областта, които желаят да продължат своето сътрудничество в сферата на културата
   

Културни събития на национално и международно ниво

 • Бенефициенти: организатори на културни събития, неправителствени организации
   

Физически лица не могат да бъдат участници в програмата, те трябва да бъдат частни или обществени юридически организации и институции.

Координатор на програмата е Министерството на Културата.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.