Програми и проекти / Програми на общността

  • A+
  • A-

МИТНИЦИ 2007

Дейността на програмата е насочена предимно в сферата на митническата администрации за страните кандидатки и страните членки.

Приоритети на програмата са борбата срещу финансовите злоупотреби и нарушенията, засягащи сигурността и безопасността на европейските граждани. Тя стимулира мерки за опростяване и рационализиране на митническото законодателство и неговото прилагане, както и за подобряване организацията и оперативните резултати на митническия контрол и насърчаване на тяхното стандартизиране. Програмата цели усъвършенстване на системите за информационните технологии.

Неправителствени организации не могат да бъдат бенефициенти.

Координатор на програмата е Агенция Митници.

Официален сайт на програмата

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.