Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И ТРУД

Фондацията е структура на Европейския съюз, учредена през 1975 г. с цел да съдействува в планирането и внедряването на по-добри условия на живот и труд в Европа. Тя предоставя на правителствата, работодателите, профсъюзите и Европейската комисия изводи от научни изследвания, познание и помощ чрез независима и сравнителна проучвателна дейност.

Фондацията организира своята експертна работа около три централни области, фокусирани върху следните теми:

  • условия на труд: включващи организацията на труда, въпроси свързани с работното време, гъвкавостта, мониторинга на промените в работните условия;
  • условия на живот: въпроси, свързани с всекидневния живот на гражданите в Европа, включващи баланса между работа и семеен живот, предоставянето на публични социални услуги и насърчаването на интеграцията в работната заетост;
  • производствени отношения: производствени промени и корпоративно преструктуриране, участие на работещите при взимането на решения, пренастройване на производствените отношения към европейското измерение.

Неотдавна Фондацията създаде Европейския мониторингов център за промяната (ЕМЦП), който има за задача да анализира и прогнозира промените в производството и предприятията с цел подкрепа на социално-икономическия напредък.

Управителният съвет на Фондацията е с тристранна структура и е съставен от представители на обществените власти (правителствата и Европейската комисия), на организации на работодателите и на профсъюзите.

Официална страница на Фондацията

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.