Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА

Задачата на Европейската агенция за околна среда е да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда. Предоставя информация на всички, ангажирани в планирането и прилагането на европейските и национални политики по околната среда, както и на широката общественост.

Тази информация помага на ЕС и на страните-членки на Агенцията да вземат информирани решения за подобряване на състоянието на околната среда, да интегрират въпросите свързани с околната среда в икономическата политика и да работят за устойчиво развитие. Предоставяме информация на ключови потребители в процеса на разработване на политиката на европейско ниво.

В работата си разчита на съществуващите познания и информация на различни организации; сътрудничим си с тях, координираме работата на европейско ниво и помагаме да се избегне дублиране. Събира най-добрата налична информация за околната среда от отделните държави. След като обобщи данните и ги провери чрез нашата институционална мрежа (EIONET), предоставя информацията на потребителите си в различни формати.

Въпреки че ЕАОС е организация на Европейския съюз, членството в нея е отворено и за страните, които не са членки на ЕС и споделят същите цели. По настоящем в ЕАОС членуват 32 страни: всичките 25 страни-членки на ЕС, България, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Румъния, Швейцария и Турция.

Официална страница на Агенцията

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.