Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

СЛУЖБА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (СХВП) ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ДИЗАЙН

Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (СХВП) е официалното ведомство, извършващо процедурите по търговските марки на Общността от 1996 г. насам, а от 2003 г. и за регистриран дизайн на Общността. Тези права върху интелектуалната собственост важат за всички държави-членки на Европейския съюз.

Търговските марки и дизайн спадат към сферата на частното фирмено право. СХВП е както служба на Европейската общност, така и бюро за индустриална собственост, изпълняващо техническа функция: регистрирането на права за индустриална собственост.

В качеството си на бюро за обслужване, Службата трябва да поставя своите клиенти, тоест предприеманото от тях вписване на търговските им марки и дизайн в СХВП, в центъра на цялостния механизъм на Службата и да им предоставя възможно най-доброто обслужване на най-добра цена.

Търговската марка на Общността и регистрирания дизайн на Общността са отворена врата към единния пазар. Уеднаквеният им характер показва, че формалностите и управлението могат да бъдат опростени до едно заявление, един административен център и едно вписване. Спрямо всички търговски марки и дизайни се прилага единно право, което обезпечава здрава и уникална закрила в рамките на целия Европейски съюз.

Опростяването се изразява в значително намалените разходи в сравнение с тези за национално регистриране във всяка от държавите от Европейския съюз. Днешните мащаби на СХВП, бързите срокове в които се разви и обособи като самоиздържаща се организация още на втората година, са доказателство за успехите на системата в обслужването на единния пазар.

Официална страница на Службата

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.