Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Постоянното подобряване на безопасността и здравословните условия на труд представляват ключова цел на европейската социална и трудова политика. Въпреки това, обхватът и разнообразието от въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа, пред които е изправена Европа, превишават възможностите и вещината на една единствена държава-членка или институция. Ето защо бе сформирана Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд, чиято цел е да обединява и споделя регионалния многостранен фонд от познания и информация относно въпросите свързани с безопасността и здравето при работа, и по-специално добрите практики на превантивни дейности.

Агенцията действа като катализатор за обработването, анализа и разпространението на информация, съдействаща за подобряване на безопасността и здравословните условия на труд в Европа. Заедно с разработването на обстойна мрежа от уебсайтове, посветени на безопасните и здравословни условия на труд, Агенцията ръководи също така акции и активна програма за публикации, изчерпателно представящи всичко от информационните доклади на специалисти до резюмета, покриващи широк кръг от проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа.

Националните центрове, а именно организациите по безопасността и здравето при работа в съответните държави, координират и разпространяват информацията на Агенцията във всяка отделна страна. Освен това, Агенцията си сътрудничи с широк кръг от партньори, включващи Европейската комисия, други европейски институции и европейските социални партньори, както и международни организации и организации посветени на безопасния и здравословен труд от цял свят.

Агенцията се ръководи от Управителен съвет, в който са представени профсъюзите, организации на работодателите, националните правителства и Европейската комисия.

Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд е създадена с Регламент на Съвета (EC) No 2062/94 от 18 юли 1994 г. (OJ L 216, 20.8.1994), променен с Регламент (EC) No 1643/95 от 29.6.1995 г. (OJ L 156, 7.7.1995), и 1654/2003 (OJ L 245, 29.9.2003 г.).

Официална страница на Агенцията

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.