Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Европейската агенция за възстановяване отговаря за управлението на основните програми на Европейския съюз за подпомагане на положението в Сърбия и Черна гора (Република Сърбия, Република Черна гора, управляваната от силите на ООН зона Косово) и Бившата Югославска Република Македония.

Агенцията бе създадена през февруари 2000 г., щаб-квартирата й е със седалище в Солун (Гърция), а оперативни центрове са създадени в Белград, Подгорица, Прищина и Скопие. В качеството си на независима агенция на Европейския съюз, Европейската агенция за възстановяване се отчита пред Европейския съвет и Европейския парламент. Тя се контролира от Управителен съвет, съставен от Европейската комисия и от представители на държавите-членки на Европейския Съюз.

Агенцията ръководи в настоящия момент общ бюджет от 2,3 милиарда евро, разпределени между четирите оперативни центрове.

Целите на новите програми, финансирани от Европейския съюз и управлявани от Агенцията са: поощряване на правилното ръководство, укрепване на институциите и правовия ред; продължаване на подкрепата за развитие на пазарна икономика и инвестиране във физически инфраструктурни проекти от жизнен интерес, както и в дейности, насочени към подобряване на околната среда; подкрепа на социалното развитие и укрепване на гражданското общество.

След първоначалната си мисия, фокусирана върху физическото възстановяване в посткризисния период, Агенцията се ориентира занапред все повече към  управлението на проекти, създадени с цел да подкрепят специфичните процеси за реформи в региона, и по-специално да помагат за укрепването на «държавния апарат» на централната и местната администрации, на полицията, на съдебната система, държавните финанси и органите, предоставящи обществени услуги.

В своите области на компетентност, Агенцията управлява повечето от фондовете на Европейския съюз, внасяни в рамките на програмата ‘КАРДС’(Съюзна помощ за реконструкция, развитие и стабилизиране), която отразява по-широкото ангажиране на Европейския съюз по отношение на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватско, Бившата Югославска Република Македония, Сърбия и Черна гора. Програмата ‘КАРДС’ е част от процеса на «стабилизиране и съединяване» на Европейския съюз, актуален в момента, в тези пет държави от Югоизточна Европа.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.