Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ИНСТИТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

Институтът на ЕС за изучаване на сигурността (ИЕСИС/ISS) е основан през 2001 г. и е със седалище в Париж - Франция. Целта му е да подпомага създаването на обща европейска култура за сигурност и популяризирането на интересите на сигурността в ЕС като цяло.

Институтът помага за разработването на Общата външна политика и политика за сигурност посредством:
      - научни изследвания и дискусии по основни въпроси на сигурността и отбраната;
      - изпреварващ анализ за Съвета и Върховния представител;
      - трансатлантически диалог по въпроси на сигурността между Европа, Канада и Съединените щати.

Повече информация ще намерите на www.iss-eu.org.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.