Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКИ САТЕЛИТЕН ЦЕНТЪР

Европейският сателитен център (ЕСЦ/EUSC) е основан през 2002 г. и седалището му се намира в Торехон де Ардоз - Испания.

Той анализира данни и образи от наблюдаващите Земята сателити и използва тази информация, за да помага на Европейския съюз при вземане на решения по Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС).

Центърът също така провежда научни изследвания и проекти за развитие, като предоставя експертно обучение по цифрови географски информационни системи и анализ на образите.

Повече информация ще намерите на www.eusc.org.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.