Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ БОЛЕСТИТЕ

Решението да се основе Европейски център по превенция и контрол върху болестите (ЕЦПКБ/ECDC) е взето през март 2004 г. Той ще бъде със седалище в Стокхолм - Швеция, и ще започне работа през 2005 г.

Центърът ще помага на ЕС в борбата със заразните болести и други сериозни здравни заплахи. Задачите му ще включват поддържане на мрежи от лаборатории и управление на система за ранно предупреждение и реагиране. Той ще може например да изпрати екип от експерти на ЕС да разследват поява на неизвестна болест по хората в някоя европейска страна.

Повече информация ще намерите на http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/strategy/ecdc/ecdc_en.htm

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.