Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ЕАМИС/ENISA) е основана през 2004 г. Временното й седалище е в Брюксел, а постоянното ще бъде в Ираклио - Гърция.

Мисията на Агенцията е да подпомага осигуряването на висока сигурност на информационните мрежи и данните, пренасяни по тях. Това ще облагодетелства гражданите, потребителите, предприятията и публичния сектор в целия Европейския съюз.

Задачите на Агенцията ще включват събиране на данни, анализ на рисковете,  повишаване на информираността и популяризиране на най-добрите практики за управление на риска.

Повече информация ще намерите на www.enisa.eu.int.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.