Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИЦЕЙСКА СЛУЖБА (Европол/Europol)

Европол е основана през 1992 г. за разузнавателна дейност срещу престъпността в Европа. Седалището й е в Хага - Холандия, а персоналът й включва представители на националните правозащитни органи (полиция, митници, имиграционни служби и др.).

Целта на Европол е да помага на страните, членки на ЕС, да си сътрудничат по-тясно и ефективно в предотвратяването и борбата с организираната международна престъпност, и по-специално в:
      - трафика на наркотици;
      - имиграционните мрежи;
      - трафика на коли;
      - трафика на хора, включително детска порнография;
      - фалшифицирането на пари и други платежни средства;
      - трафика на радиоактивни и ядрени вещества;
      - тероризма.

Едно от задълженията на Европол е да създава и поддържа компютъризирана система за регистриране, достъп до и анализ на данни. Съвместен надзорен съвет с по двама експерти по защита на данните от всяка страна членка контролира съдържанието и използването на всички лични данни, събрани от Европол.

Европол се отчита пред Съвета по въпросите на правосъдието и вътрешните работи, т.е. пред министрите по правосъдието и вътрешните работи на всички страни, членки на ЕС. Управителният съвет на Европол включва по един представител от всяка страна.

Повече информация ще намерите на www.europol.eu.int.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.