Europe.bg
  Начало - Библиотека - Публикации
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Публикации

18-07-2012 • Библиотека / Публикации

Доклад на комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_en.pdf(http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_en.pdf) Английски език. http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf(http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_411_bg.pdf) И на...
26-07-2010 • Библиотека / Публикации

Доклад за напредъка на Румъния по механизма за проверка и сътрудничество – юли 2010

Доклад за напредъка на Румъния по механизма за проверка и сътрудничество – юли 2010 (http://www.europe.bg/upload/docs/com_2010_401_en.pdf)(48.16 KB) Допълнителен документ, който придружава Доклада, изготвен от Комисията, относно напредъка на Румъния – техническа актуализация (http://www.europe.bg/upload/docs/sec_2010_949_en.pdf) (99.32...
20-07-2010 • Библиотека / Публикации

Доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 20 юли 2010

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество – 20 юли 2010 (225.49 KB) Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество – 20 юли 2010 (английски език) (http://europe.bg/upload/docs/com_2010_400_en.pdf
23-03-2010 • Библиотека / Публикации

Доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 23 март 2010

Междинен доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 23 март 2010 (194.58...
23-07-2009 • Библиотека / Публикации

Наръчник за представители на гражданския сектор за работа с администрацията и местната власт: Взаимодействие между гражданския сектор и местната власт

Проектът "София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите(http://www.europeaninstitute.bg/page.php?category=150&id=300&page=1)" се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма административен капацитет към Министерство на държавната администрация и административната реформа, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е...
22-07-2009 • Библиотека / Публикации

Доклад за напредъка на Румъния по механизма за проверка и сътрудничество – юли 2009

Доклад за напредъка на Румъния по механизма за проверка и сътрудничество – юли 2009 (английски език) (43.21...
22-07-2009 • Библиотека / Публикации

Доклад за напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество – юли 2009

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество – 22 юли 2009 (218.61 Kb) Допълнителен документ, който придружава Доклада, изготвен от Комисията, относно напредъка на България – техническа актуализация (английски език) (92.03...
12-02-2009 • Библиотека / Публикации

Междинен доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка – Февруари 2009

Междинен доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка – Февруари 2009 (pdf....
12-02-2009 • Библиотека / Публикации

Междинен доклад на Комисията относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - Февруари 2009

Междинен доклад на Комисията до европейския Парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (pdf. format)...
06-08-2008 • Библиотека / Публикации

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ на Комитета на регионите относно „УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО И НА ПРОЕКТНА ОСНОВА В ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА“

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ на Комитета на регионите относно „УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО И НА ПРОЕКТНА ОСНОВА В ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА" - докладчик: Владимир Кисьов, член на Столичен общински съвет pdf (322.32...
Публикуван на 08-05-2008от Портал Европа „Доклад за сближаване 2008" - оценка на икономическото и правното сближаване на десет държави-членки на ЕС: България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Швеция- май 2008.pdf (1.65......
[Източник:Портал Европа]
11-02-2008 • Библиотека / Публикации

ЕВРОБАРОМЕТЪР 68 – НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ

ЕВРОБАРОМЕТЪР 68 – НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ – есен 2007 (3.2...
28-08-2007 • Библиотека / Публикации

FRA REPORT ON RACISM AND XENOPHOBIA IN THE MEMBER STATES OF THE EU

The FRA Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the...
05-02-2007 • Библиотека / Публикации

PROSPECTS FOR AGRICULTURAL MARKETS AND INCOME IN THE EUROPEAN UNION 2006 – 2013

This publication provides a picture of the likely medium-term developments of agricultural markets, based on a certain number of assumptions and on the statistical information available at the end of November 2006. The report covers the market and income prospects for the period 2006-2013 within the EU for the following products: cereals, oilseeds, sugar, meat, eggs, milk and...
Библиотека / Публикации

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ПРОВЕРКА И СЪТРУДНИЧЕСТВО – ЮЛИ 2008

Доклад за напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество – юли 2008 (175.21 Kb) Допълнителен документ, който придружава Доклада, изготвен от Комисията, относно напредъка на България – техническа актуализация (английски език) (99.77...
Библиотека / Публикации

ДОКЛАД ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА РУМЪНИЯ ПО СЪПЪТСТВАЩИТЕ МЕРКИ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО – ЮЛИ 2008

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на Румъния по съпътстващите мерки след присъединяването – юли 2008 (английски език) (33.14...
Библиотека / Публикации

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно управлението на средства от ЕС в България – Юли 2008

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно управлението на средства от ЕС в България – Юли 2008 (235.22...
Библиотека / Публикации

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ПРОВЕРКА И СЪТРУДНИЧЕСТВО – ФЕВРУАРИ 2008

Междинен доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество (280.32 Kb)...
Библиотека / Публикации

ЕВРОБАРОМЕТЪР 62

Евробарометър 62 - Национален доклад за БЪЛГАРИЯ есен 2004 Разширяването на Евробарометър към България е вече факт: това е първият национален доклад в рамките на редовните проучвания на общественото мнение в Европейския съюз, които се провеждат два пъти годишно по поръчка на Европейската комисия. Анализът на данните дава възможност за непосредствени сравнения между...
Библиотека / Публикации

EВРОБАРОМЕТЪР 68

EВРОБАРОМЕТЪР 68 - общественото мнение в Европейския Съюз - есен 2007 (1.56 Mb) Първи резултати (английски...
Библиотека / Публикации

ЕВРОБАРОМЕТЪР – ИНТЕРКУЛТУРНИЯТ ДИАЛОГ В ЕВРОПА

ЕВРОБАРОМЕТЪР – ИНТЕРКУЛТУРНИЯТ ДИАЛОГ В ЕВРОПА (574.43 Kb) (резюме на английски език)...
Библиотека / Публикации

ЕВРОБАРОМЕТЪР – ОТНОШЕНИЯТА НА ЕС С НЕГОВИТЕ СЪСЕДИ

ЕВРОБАРОМЕТЪР - ОТНОШЕНИЯТА НА ЕС С НЕГОВИТЕ СЪСЕДИ (само на английски език)...
Библиотека / Публикации

ЕВРОБАРОМЕТЪР - ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

ЕВРОБАРОМЕТЪР - Европейска Транспортна...
Библиотека / Публикации

EВРОБАРОМЕТЪР 67 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОЛЕТ - 2007

Пролетното издание на "Евробарометър" за 2007 г. измерва за първи път общественото мнение след приемането на България в Европейския съюз и показва как мислят българите вече като граждани на ЕС, как се променя отношението им към най-важните въпроси за настоящето и бъдещето на Съюза в годината на неговия 50-ти юбилей и как картината на общественото мнение в България се съпоставя...
Библиотека / Публикации

EВРОБАРОМЕТЪР 67

EВРОБАРОМЕТЪР 67 - общественото мнение В Европейския Съюз - пролет 2007 Първи...
Библиотека / Публикации

EВРОБАРОМЕТЪР 66

Eвробарометър 66 - общественото мнение В Европейския Съюз - есен 2006 Национален доклад България Настоящият доклад представя резултатите от последното редовно проучване на Евробарометър, преди часовникът да отмери началото на българското членство в Европейския съюз (ЕС). Всеки шест месеца изследванията на Евробарометър включват в диалог по въпросите на евроинтеграцията и...
Библиотека / Публикации

EВРОБАРОМЕТЪР 65.2

Eвробарометър 65.2 - общественото мнение В Европейския Съюз - пролет 2006 Национален доклад България Настоящият доклад представя резултатите от четвъртото редовно изследване на Евробарометър за България, което всеки шест месеца включва в диалог по въпросите на евроинтеграцията и бъдещето на Европейския съюз гласовете на близо 30 000 граждани във всички държави-членки на...
Библиотека / Публикации

EВРОБАРОМЕТЪР 64

Eвробарометър 64 - общественото мнение В Европейския Съюз - есен 2005 Национален доклад България За Европейския съюз 2006 г. започна като година на самоанализ и интроспекция, в която Съюзът трябва да се вгледа в себе си, в институциите си, в границите си и в дългосрочните си цели, след отрицателните референдуми за Конституцията и изтощителните преговори за новия бюджет. За...
Библиотека / Публикации

EВРОБАРОМЕТЪР 63.4

Eвробарометър 63.4 - общественото мнение В Европейския Съюз - пролет 2005 Национален доклад България През 2005 г. България намери трайно място в редовните изследвания Евробарометър, които се провеждат два пъти годишно по поръчка на Европейската комисия, за да проследяват тенденциите в общественото мнение в настоящите и бъдещите държави-членки на Европейския съюз (ЕС)....
Библиотека / Публикации

ДОКЛАД ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО СЪПЪТСТВАЩИТЕ МЕРКИ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО – ЮНИ 2007

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по съпътстващите мерки след присъединяването – юни 2007 (345.95 Kb)...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Публикации
Книги
Анализи
Периодика
Доклади
Редовни Доклади на ЕК; Доклади за напредък
Изследвания
Методологически документи


 
Заедно
Архив - Март
пон вт ср чет пет съб нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.