Europe.bg
  Начало - Програми и проекти - Програми на общността
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Програми и проекти / Програми на общността

  • A+
  • A-

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ (2007-2013)

С цел да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа, е предложена рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013 г. Рамковата програма подкрепя мерки за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Като цяло програмата насърчава използването на информационни технологии, екологични технологии и възобновяеми източници на енергия. Тя е приета с решение № 1639/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 24 октомври 2006 г.

Цели на програмата:

Цел 1 - да повиши конкурентоспособността на предприятията и в частност на малките и средните предприятия (МСП);

Цел 2 - да насърчи всички форми на иновации, включително и екоиновациите;

Цел 3 - да засили развитието на устойчиво, конкурентно и иновативно информационно общество;

Цел 4 - да насърчи енергийната ефективност и използването на новите възобновяеми източници на енергия във всички сектори, включително и в транспорта.


Подпрограми:

Целите на програмата ще бъдат постигнати чрез следните подпрограми:

"Подпрограма за предприемачество и иновации" - обединява в себе си дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността и иновациите в индустрията. Насочена е основно към малките и средните предприятия - от бързо развиващите се компании до семейните фирми, които представляват по-голяма част от предприятията в ЕС. Тя цели да улесни достъпа на развити и на новосъздадени МСП до финансиране и инвестиции. Дава достъп до информация на бизнеса относно функционирането и възможностите, които предлага вътрешния пазар, както и относно влязло в сила законодателство, което се прилага за тях или пък за такова, което се подготвя с цел по-лесно да се адаптират към промените. В тази връзка предоставянето на услуги на бизнеса играе особено важна роля. Подпрограмата подпомага обмена на добри практики между държавите членки с цел да създаде по-добра административна среда за бизнеса и иновациите.

Подпрограмата "Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии" насърчава въвеждането и използването на информационни и комуникационни технологии, които са в основата на икономиката на знанието. Подпрограмата е част от стратегията на ЕК i2010: Европейско информационно общество и включва в себе си целите на програмите eTen, eContent и MODINIS.

Подпрограма "Интелигентна енергия за Европа" насърчава усилията за постигне на целите в областта на устойчивата енергетика. Тя подпомага подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми източници на енергия (ЕС си е поставил за цел да повиши консумацията на възобновяемата енергия до 12 % до 2010 г.). Основно значение се отдава на транспорта. Подпрограмата е наследник на програма "Интелигентна енергия за Европа" (2003-2006 г.).

Кой може да участва:

  • Изследователски центрове;
  • Административни звена;
  • Малки и средни предприятия;
  • Агенции;
  • Търговски камари.

Бюджет:

Бюджетът на програмата за периода действието є 3,621 млрд. евро.Програми и проекти
Предприсъединителни финансови инструменти
ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програми на общността


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.