Europe.bg
  Начало
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Карта на сайта
 Портал ЕВРОПА на живо
 Предстоящо
 Новини - Главна категория за новините и събитията
     Актуално
     Анализи
     Интервюта
 Конкурси
 Квартал ЕВРОПА
     ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ
     Събития
     Обучителни материали и анализи
     Новини
     За инициативата
     Видео
 Европейски съюз
     История на ЕС
         Хронология - Хронология по дати
         Ключови документи - Резюмета
     ЕС институции
         Институции на ЕС
         Финансови институции
         Консултативни органи
         Междуинституционални служби
         Децентрализирани органи на ЕС (агенции)
         Председателства на ЕС
     Държави-членки на ЕС - Австрия Белгия Великобритания Германия Гърция Дания Ирландия Испания Италия Португалия Финландия Франция Холандия Швеция Люксембург Естония Кипър Латвия Литва Малта Полша Словакия Словения Унгария Чехия
     Присъединяващи се страни - България Румъния Турция
         Редовни доклади
         Представяне
     Асоциирани държави - Албания Исландия Лихтенщайн Монако Норвегия Швейцария Хърватска Босна и Херцеговина Сърбия и Черна гора
     Дейности
         Аудиовизия
         Безопасност на храните
         Борба с измами
         Бюджет
         Външна политика и политика на сигурност
         Външна търговия
         Външни отношения
         Вътрешен пазар
         Данъци
         Енергетика
         Заетост и социална политика
         Земеделие
         Изследвания и иновации
         Икономическа и валутна политика
         Информационно общество
         Конкуренция
         Култура
         Митници
         Образование, обучение и младеж
         Обществено здраве
         Околна среда
         Потребители
         Правосъдие и вътрешни работи
         Предприятия
         Развитие
         Разширяване
         Регионална политика
         Рибно стопанство
         Транспорт
         Хуманитарна помощ
     Договори на ЕС
         Договори за присъединяване
         Основаващи договори
     Евро
 България - ЕС
     История на отношенията
     Дейности
         Администрация
         Външни отношения
         Екология
         Енергетика
         Здравеопазване
         Земеделие
         Икономика
         Култура
         Младеж и спорт
         Наука и образование
         Отбрана
         Правосъдие
         Приватизация
         Регионално развитие
             Регионална политика 2007-2013
                 Българско законодателство
                 Европейско законодателство
                     Законодателство за периода 2000-2006
                     Законодателство за периода 2007-2013
         Ред и сигурност
         Социална политика
         Транспорт и съобщения
         Управление на кризи
         Финанси
     Партньорства за присъединяване
 Преговори за присъединяване
     Преговорни глави
         Глава 1 Свободно движение на стоки
         Глава 2 Свободно движение на хора
         Глава 3 Свободно предоставяне на услуги
         Глава 4 Свободно движение на капитали
         Глава 5 Дружествено право
         Глава 6 Политика на конкуренцията
         Глава 7 Земеделие
         Глава 8 Рибно стопанство
         Глава 9 Транспортна политика
         Глава 10 Данъчна политика
         Глава 11 Икономически и валутен съюз
         Глава 12 Статистика
         Глава 13 Социална политика и заетост
         Глава 14 Енергетика
         Глава 15 Индустриална политика
         Глава 16 Малки и средни предприятия
         Глава 17 Наука и изследвания
         Глава 18 Образование и обучение
         Глава 19 Телекомуникации и информационни технологии
         Глава 20 Култура и аудиовизуална политика
         Глава 21 Регионална политика и координация на структурните инструменти
         Глава 22 Околна среда
         Глава 23 Защита на потребителите и тяхното здраве
         Глава 24 Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи
         Глава 25 Митнически съюз
         Глава 26 Външни отношения
         Глава 27 Обща външна политика и политика на сигурност
         Глава 28 Финансов контрол
         Глава 29 Финансови и бюджетни въпроси
         Глава 30 Институции
         Глава 31 Други
     Национални позиции
     Общи позиции на страните-членки
     Изпълнение
         Мониторингови доклади
         Редовни доклади
     Договор за присъединяване
 Програми и проекти
     Предприсъединителни финансови инструменти
         ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
         ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
             Мерки по Програма "САПАРД"
         ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
     Програми на общността
 Въпроси и отговори
         Справочник
             Туризъм
             Култура, изкуство и медии
             Наука и образование
             Институции
         Нормативна уредба
         Отбрана и сигурност
         Бизнес
             Търговия
         Гражданско общество
             НПО
         ЕС Институции
 Информация - партньори, контактна информация др.
 Библиотека
     Фондовете за България
         Основни документи
     Стратегии
         Национални стратегии
         Областни стратегии
         Общински стратегии
     Законодателство
         Български нормативни документи
         Международни актове
         Вторично законодателство на ЕС
             Регламенти
             Директиви
             Други
     Планове и програми
     Публикации
         Книги
         Анализи
         Периодика
         Доклади
             Редовни Доклади на ЕК - Докладите на Европейската комисия относно напредъка на страните-кандидатки в подготовката им за членство се изготвят ежегодно.
             Доклади за напредък
         Изследвания
         Методологически документи
     Европа от А до Я
  Събития
 Портал ЕВРОПА представя
 Най-новото в europe.bg
 Тема на месеца
 Интернет магазин
 Портал "ЕВРОПА" - За нас; Етичен кодекс
 Анкети
 Анкети
 Твоят глас в ЕС
     Осемнайсетте. Кои да са?
         Зелена партия
         Съюз на свободните демократи
         Никола Петков Иванов
         Ред, законност и справедливост
         Коалиция на българските социалдемократи
         Демократи за силна България
         Платформа “Европейски социалисти”
         Съюз на демократичните сили
         Коалиция Земеделски народен съюз
         ГЕРБ
         НДСВ
         Атака
         Мария Стоянова Серкеджиева
         Движение за права и свободи
         Комунистическа партия на България
         Граждански съюз за Нова България
     За кампанията
     За изборите
     Европейският парламент
     Специално от Портал Европа
     Новини от ЕП
         Избори 2009
     Мандат 2007-2009: равносметка
     Гражданска кампания "Твоят глас в Европейския съюз"
 Пътна безопасност
     Документи
     Анкети по пътна безопасност
     Харта
     Новини / Пътна безопасност
     Български инициативи
     Европейски инициативи
     ПТП за изминалото денонощие
 Парламент
     Въведение
     Новини
     Избори 2014
         2009: Избори
         Кандидатите
         Документи
         Платформи на европейските партии
     Европейският парламент
         Комисии
     Мандат 2009-2014
     Любопитно
     Анализи
     Интерактивно
         Радиопредавания
         Видео
         Аудио
     Вашите въпроси към евродепутатите
     За инициативата
         Österreich
         България
             Актуално от България
         Deutschland
         United Kingdom
         Ирландия
     За контакт
         [Медийно право] [Нели Огнянова]
         flyco`s blog - така ги виждам нещата
         Политически блог на Богомил Шопов - Политически блог за европейски и български политики свързани с Интернет
         Пътят ми - В този блог ще видите… …идеи, които подкрепям; …политически възгледи, които споделям; …теми, свързани с професията ми; …теми, свързани с интересите ми; …лични преживявания.
 cbc
     Начало
     Финансирани проекти
     Документи
     Новини
     Контакти
     Връзки
 Europe Direct
     Информационен център Europe Direct
     Актуално
         Новини
         Събития
         Предстоящо
         Бюлетин
             Бюлетин за 2019 г.
             Бюлетин за 2018 г.
             Бюлетин за 2017 г.
             Бюлетин за 2015 г.
             Бюлетин за 2014 г.
             Бюлетин за 2013 г.
             Бюлетин за 2012 г.
             Бюлетин за 2011 г.
             Бюлетин за 2010 г.
             Бюлетин за 2009 г.
             Бюлетин за 2008 г.
     Библиотека
         Публикации
         Проучвания
         Договорът от Лисабон
         Европейският парламент
         Европейска Комисия
         Работа в Европа
     За граждани
     За бизнеса
     Обща информация
     Познавате ли Европейския съюз?
     Видео
     Директно от...
         Интерактивно обучение
     Забавно за ЕС
 Simple
     Актуално
     Обучителни курсове
 Квартал в Европа
     За проекта
     Новини
     Събития
     Обучителни материали и анализи
     Видео
     Публикация

Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.