Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
05-05-2007

10 НЕЩА, КОИТО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е НАПРАВИЛ ЗА ВАС

Статия на пресцентъра на Европейския парламент за 10 от нещата, които ЕП е постигнал в рамките на настоящия петгодишен мандат.

55 години след създаването си под формата на Обща асамблея и 28 години след първите преки избори Европейският парламент е утвърдил значително своите правомощия и позиция. Сега той има крайната дума по 75% от законодателните актове на ЕС на равна нога със Съвета на министрите. В тази статия Ви представяме само 10 от множеството неща, които ЕП е постигнал и които ще се отразят върху Вашето ежедневие в рамките на настоящия петгодишен мандат.

Защита на потребителите: безопасност на храните
 
През м. май 2005 г. членовете на ЕП одобриха по-строги правила за храните, за които се твърди, че са здравословни. Те искат по-ясни определения за твърденията, че храните са с „ниска енергийна стойност", „ниска масленост", „високо съдържание на  растителни влакна" и дори „намалено съдържание на холестерол".  Европейският парламент също разгледа възможността за хармонизиране на националните правила за добавянето на витамини и минерали в храните с цел да се подобри защитата на потребителите и свободното движение на стоки в рамките на ЕС.
 
Черен списък с авиокомпании
 
През м. ноември 2005 г. Европейският парламент разреши въвеждането в рамките на ЕС на черен списък с авиокомпании, които не отговарят на изискванията за безопасност. През м. март 2006 г. 93 авиокомпании, за които се счита, че не отговарят на нормите за безопасност на ЕС, получиха забрана да летят в рамките на Съюза. Също така правата на пътниците ще бъдат засилени чрез предоставяне на информация относно техния превозвач.
 
По-безопасно плуване в по-чиста вода
 
От 2013 г. най-късно потребителите ще бъдат в състояние да проверяват по интернет безопасността на местата за къпане в ЕС, благодарение на законодателство, което бе одобрено от Европейския парламент през м. януари 2006 г. Информацията ще бъде предоставена и на местата за плуване.
 
Важна роля в украинската оранжева революция
 
Европейският парламент беше сред най-влиятелните международни наблюдатели, които осъдиха нередностите по време на изборите през м. ноември 2004 г. в Украйна, като по този начин ускориха политическите промени. Впоследствие той изпрати екип под ръководството на полския член на ЕП Jacek Emil Saryusz-Wolski за наблюдение на новите избори на 26 декември 2004 г. По време на драматичните политически събития в Украйна членове на ЕП се срещнаха с представители на опозицията в Киев и присъствието им на демонстрация на площад „Независимост" бе посрещнато с овации.
 
Детски лекарства
 
Регламент на ЕС, приет от Европейския парламент през м. юни 2006 г., има за цел да гарантира, че от м. януари 2007 г. нататък децата ще получават лекарства, които са предназначени за детската обмяна на вещества, вместо по-малки дози от лекарствата, предписвани за възрастни.  Този регламент ще изисква от фармацевтичните компании да представят програми за изследователска и развойна дейност с цел да се събират данни, необходими за развитието на специфични лечения за деца.
 
Борба с тероризма, придружена от зачитане на основните права
 
Трагичните атентати във влакове в Мадрид през м. март 2004 г. и терористичните нападения в Лондон през м. юли 2005 г. бяха причина Европейският парламент да изрази загрижеността си относно липсата на сътрудничество между полицията и съдебните органи, както и на необходимата за предотвратяване на нападенията координация. ЕП подкрепи Съвета за бързото приемане на законодателство, което ще спомогне за преодоляването на подобни проблеми.
 
Членовете на ЕП обаче са загрижени и за защитата на личните данни и потенциалната заплаха за гражданските права. Европейският парламент убеди Съвета и правителството на САЩ, че настоящото споразумение за прехвърляне на лични данни е незадоволително и следва да се замени с по-високи норми за защита на данните след изтичане на срока му на действие през м. юли 2007 г.
 
Свободно движение на услуги в ЕС
 
Директивата за услугите, която цели да улесни предоставянето на трансгранични услуги чрез премахване на пречките пред свободното движение на услуги във вътрешния пазар, достигна крайната си фаза в края на 2006 г.  В Съвета преговорите по регламента бяха в застой, но Европейският парламент изготви окончателната позиция, която позволи приемането на закон, в който се осигурява равновесие между конкуренцията и социалната закрила.
 
Ново законодателство на ЕС в областта на химическите вещества
 
Както и при услугите, именно Европейският парламент намери компромисно решение, необходимо за приемането на новия регламент за химическите вещества (REACH). Този регламент ще задължи производителите да регистрират всички химически вещества, произвеждани или внасяни в общи количества от над 1 тон на година. Регистрацията се отнася за около 30 000 вещества. За опасните вещества производителите ще трябва да представят план за по-безопасни заместители.
 
По-екологично бъдеще за енергийната политика на ЕС
 
Европейският парламент е движещата сила зад програмата за изменението на климата, като призовава за обвързващи цели за намаляване на емисиите на въглероден двуокис и увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници. Възгледите на ЕП са изложени в широкообхватен доклад
относно предложенията на Комисията за енергийна стратегия, който бе приет с голямо мнозинство на 14 декември 2006 г.
 
Присъединяване на България и Румъния към ЕС
 
На 13 април 2005 г. Европейският парламент гласува решително в полза на присъединяването към ЕС на Румъния и България - одобрението на Европейския парламент е задължително условие при разширявания на Съюза. На 26 септември 2006 г. той потвърди, че датата за присъединяване е 1 януари 2007 г. след провеждането на разисквания, в рамките на които бяха обсъдени подробно опасенията, свързани предимно с корупцията, престъпността и последиците от възможна мащабна миграция.
 
Сред ключовите въпроси за изготвяне на бъдещо законодателство на ЕС са: изменение на климата, управление на отпадъците, имиграция, енергетика, разширяване на границите на ЕС, сигурност на летищата, далекосъобщения, пощенски услуги, аудиовизуални услуги и реформи във лозаро-винарския сектор.

По тематаНовини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.