Europe.bg
  Начало - Портал ЕВРОПА представя
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Портал ЕВРОПА представя

 • A+
 • A-

НОВИ ПРОЕКТИ ПО PHARE ЗА УСЛУГИ

Портал ЕВРОПА предоставя синтезирана информация за проектите по Програма ФАР за услуги с линкове към документите:

 1. Надзор върху рехабилитацията на път II - 86 Соколовци - Смолян - Средногорци
  Срок 10 януари 2007 г., публикувано на 23 ноември 2006 г.
  Бюджет 780 000 ЕВРО.
  Информация - тук.
 2. Надзор върху рехабилитацията на път II - 81 от Монтана до Лом
  Срок 10 януари 2007 г.
  , публикувано на 23 ноември 2006 г.
  Бюджет 580 000 евро.
  Информация - тук.
 3. Надзор върху строителството на рехабилитацията на водопреносното разширение на мрежата и модернизация на завода за отпадни води в град Бургас
  Срок 15 януари 2007 г.
  , предварителен документ от 8 декември 2006 г.
  Бюджет 730 000 евро.
  Информация - тук.
 4. Техническа подкрепа за модернизацията на ЖП-линията Видин - София
  Срок 15 януари 2007 г.
  , публикувано на 7 декември 2006 г.
  Бюджет 3 800 000 евро.
  Информация - тук.
 5. Подготовка на мерки за управление на отпадъци в регионите на Стара Загора, Луковит и Костенец
  Срок 23 януари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 3 216 400 евро.
  Информация - тук.
 6. Подготовка на мерки за управление на отпадъци в регионите на Левски, Борово, Велико Търново и Варна
  Срок 23 януари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 4 263 600 евро.
  Информация - тук.
 7. Подготовка на детайлен дизайн и тръжна документация и надзор на строителството за оздравителни мерки на 21 съществуващи сметища, разположени в 6 региона в България
  Срок 24 януари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 1 200 000 евро.
  Информация - тук.
 8. Техническа подкрепа за рехабилитация на ЖП-инфраструктура по линията Мездра - Горна Оряховица
  Срок 25 януари 2007 г.
  , публикувано на 20 декември 2006 г.
  Бюджет 6 900 000 евро.
  Информация - тук.
 9. Техническа подкрепа за подготовка на интегрирани водни проекта в Стара Загора и Димитровград
  Срок 25 януари 2007 г.
  , публикувано на 21 декември 2006 г.
  Бюджет 1 200 000 евро.
  Информация - тук.
 10. Техническа подкрепа за подготовка на инвестиционни проекти за подобрения във  водоснабдителната мрежа в общините Горна Оряховица и Лясковец
  Срок 26 януари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 2 200 000 евро.
  Информация - тук.
 11. Град Русе, техническа подкрепа за изпълнение на интегриран воден проект
  Срок 29 януари 2007 г.
  , публикувано на 21 декември 2006 г.
  Бюджет 259 605 евро.
  Информация - тук.
 12. Летище София - развитие на реконструкцията и разширяването на новия терминал и свързаната с инфраструктурата техническа подкрепа за надзор за строителството на новия терминал и околните терени
  Срок 30 януари 2007 г.
  , публикувано на 20 декември 2006 г.
  Бюджет 270 000 евро.
  Информация - тук.
 13. Техническа подкрепа за модернизиране на стандарти и обучение на учители
  Срок 30 януари 2007 г.
  , публикувано на 23 ноември 2006 г.
  Бюджет 700 000 евро.
  Информация - тук.
 14. Техническа подкрепа за подготовка на интегрирани мерки за водоснабдяване в Асеновград, Гоце Делчев и Банско
  Срок 1 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 2 836 000 евро.
  Информация - тук.
 15. Техническа подкрепа за подготовка на интегрирани мерки за водоснабдяване в Перник и Видин
  Срок 1 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 1 629 662 евро.
  Информация - тук.
 16. Техническа подкрепа за подготовка на интегрирани мерки за водоснабдяване в Пловдив и Добрич
  Срок 1 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 3 226 232 евро.
  Информация - тук.
 17. Техническа подкрепа за подготовка на интегрирани мерки за водоснабдяване във Велико Търново, Кърджали и Ямбол
  Срок 1 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 2 644 262 евро.
  Информация - тук.
 18. Техническа подкрепа за Министерството на икономиката и енергетиката в изпълнение на проект по ФАР за инициативи за развитие на клъстърите
  Срок 1 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 600 000 евро.
  Информация - тук.
 19. Техническа подкрепа за Института по публична администрация и европейска интеграция за развитието на мрежа от обучителни центрове, свързани с изпълнението на aquis
  Срок 1 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 4 275 000 евро.
  Информация - тук.
 20. Техническа подкрепа за изпълнението на компонент от грантова схема по Проект за подобряване положението и социално включване на уязвими етнически малцинства със специален фокус върху ромите
  Срок 5 февруари 2007 г.
  , публикувано на 22 декември 2006 г.
  Бюджет 300 000 евро.
  Информация - тук.
 21. Техническа подкрепа за изпълнението на компонента за промоция на здравеопазването по Проект за подобряване на положението и социалното включване на уязвимите етнически малцинства с акцент върху ромите
  Срок 5 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 800 000 евро.
  Информация - тук.
 22. Техническа подкрепа за изпълнението на образователния компонент по Проект за подобряване на положението и социалното включване на уязвимите етнически малцинства с акцент върху ромите
  Срок 5 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 1 200 000 евро.
  Информация - тук.
 23. Техническа подкрепа за изпълнение на система за управление на електронен архив и нейното интегриране към информационната система на Националната агенция за приходите
  Срок 5 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 500 000 евро.
  Информация - тук.
 24. Техническа подкрепа за разработване на система от критерии и инструменти за оценка на организационна ефективност
  Срок 5 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 364 000 евро.
  Информация - тук.
 25. Техническа подкрепа за изпълнение на интегриран проект за водоснабдяване в град Бургас
  Срок 5 февруари 2007 г.
  , публикувано на 21 декември 2006 г.
  Бюджет 200 000 евро.
  Информация - тук.
 26. Техническа подкрепа за рехабилитация на ЖП-инфраструктура в участъци по ЖП-линията Пловдив - Бургас
  Срок 5 февруари 2007 г.
  , публикувано на 20 декември 2006 г.
  Бюджет 3 500 000 евро.
  Информация - тук.
 27. Техническа подкрепа за подготовка на инвестиционни проекти за подобрения във водоснабдителната мрежа в община Благоевград
  Срок 6 февруари 2007 г.
  , предварителен документ от 28 декември 2006 г.
  Бюджет 2 000 000 евро.
  Информация - тук.
 28. Изработване на пакет от проектни предложения за финасиране от Европейския Социален Фонд
  Срок 7 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 1 875 000 евро.
  Информация - тук.
 29. Изработване на  пакет от проектни предложения за финасиране от Европейския Социален Фонд - качествен контрол на предложения за проекти по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд
  Срок 7 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 350 000 евро.
  Информация - тук.
 30. Подготовка на Дирекция за управление на еврофондове в Министерството на финансите, която да действа като бъдеща структура за управление на Рамката за обществена подкрепа (централно координационно звено) за Структурните инструменти на ЕС
  Срок 7 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 350 000 евро.
  Информация - тук.
 31. Надзор върху изграждането и строителните работи при рехабилитацията и удължаването на водопреносната мрежа в град Русе
  Срок 8 февруари 2007 г.
  , публикувано на 22 декември 2006 г.
  Бюджет 1 446 000 евро.
  Информация - тук.
 32. Засилване на митническия контрол на бъдещата външна граница на ЕС, по-нататъшно подобряване на административния капацитет за изпълнението на acquis в сферата на граничния контрол
  Срок 9 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 250 000 евро.
  Информация - тук.
 33. Подкрепа за устойчиво управление на кризи на централно и местно ниво, техническа подкрепа
  Срок 12 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 2 100 000 евро.
  Информация - тук.
 34. Надзор върху строителството на завод за преработка на отпадни води и спомагателна инфраструктура в Русе
  Срок 15 февруари 2007 г.
  , публикувано на 22 декември 2006 г.
  Бюджет 1 744 320 евро.
  Информация - тук.
 35. Повишаване на капацитета на антикорупционната комисия за противодействие на корупцията в публичната администрация и съдебната система
  Срок 15 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 2 000 000 евро.
  Информация - тук.
 36. Техническа подкрепа за промоция на устойчивото развитие в област планина Странджа - Йълдъз
  Срок 15 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 650 000 евро.
  Информация - тук.
 37. Техническа подкрепа за изпълнението на грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическото развитие и промоция на заетостта
  Срок 15 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 400 000 евро.
  Информация - тук.
 38. Изпълнение на Директива на ЕС 2003/54/EC за вътрешния пазар в електроенергетиката на Географска информационна система за електропреносната система на България и изпълнени европейски стандарт ETRF 89
  Срок 15 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември.
  Бюджет 2 900 000 евро.
  Информация - тук.
 39. Техническа подкрепа за подготовката на бъдещи програми за трансгранично сътрудничество
  Срок 15 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 2 200 000 евро.
  Информация - тук.
 40. Подкрепа за Агенцията за ядрено регулиране при създаването на регулаторни изисквания за оценка на прогнозиране на сигурността - при оценъчните доклади за Блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"
  Срок 15 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 1 100 000 евро.
  Информация - тук.
 41. Мост на река Дунав Видин - Калафат - изграждане на съпътстваща инфраструктура в България
  Срок 19 февруари 2007 г.
  , публикувано на 20 декември 2006 г.
  Бюджет 3 000 000 евро.
  Информация - тук.
 42. Техническа подкрепа за Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" в създаването на система за готовност за отговор в аварийна ситуация при радиологични инциденти
  Срок 23 февруари 2007 г.
  , публикувано на 28 декември 2006 г.
  Бюджет 500 000 евро.
  Информация - тук.

По темата 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.