Europe.bg
  Начало - Събития
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Събития

  • A+
  • A-
30-07-2007

6 ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Първите шест процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Човешки ресурси" са с общ размер 87 718 976 лева.

ВИЖТЕ ТУК ГРАФИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ПО ТЕМАТА, ПЛАНИРАНИ В ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ ОТГОВАРЯЩИТЕ ВЕДОМСТВА!  

Средствата са разпределени за квалификационни услуги и обучение на заети лица, грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи, подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, ученици в средните училища и разработване на училищни и студентски практики, създаване на благоприятна мултикултурна среда и интеркултурно образование и др.

Схема - Квалификационни услуги, обучение за заети лица

Агенцията по заетостта стартира набирането на проектни предложения по Програмата BG051PO001/07/2.1-01 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица", Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на интервенция 2.1 "Подобряване адаптивността на заетите лица" по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Общият бюджет на програмата е 35 204 940 лв.

Краен срок за подаване на документи - 1 октомври 2007

 

Схема - Подкрепа за развитието на

докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", Основна област на интервенция 3.3. „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени".

 

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 80 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 200 000 лева.
Общ бюджет: 3 911 660 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 8 октомври, 2007 г., 16.00 часа местно време.

 

Схема - Да направим училището привлекателно за младите хора


МОН кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.2. "Децата и младежта в образованието и обществото", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01 "Да направим училището привлекателно за младите хора".

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 10 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лева.
Общ бюджет: 9 779 150 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г., 16.00 часа местно време.

 

Схема - Разработване на механизми за училищни и студентски практики

МОН кани желаещите да представят проектни предложения финансирани посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики".

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 20 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 60 000 лева.
Общ бюджет: 3 911 660 лева

Краен срок за представяне на предложенията: 3 октомври 2007 г., 16.00 ч. местно време

 

Схема - Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане

на интеркултурно образование и възпитание

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание"

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 100 000 лева.
Общ бюджет: 5 574 116 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 5 октомври 2007г., 16.00 часа местно време.

 

Схема - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания

и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Агенцията за социално подпомагане кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 5, основна област на интервенция "Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 051POO1/07/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник".

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 40 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ: 90 000 лева.
Общ бюджет: 29 337 450 лева.

Краен срок за представяне на пилотни предложения - 4 октомври 2007 г., 16.00 местно време.

Повече за процедурите, както и документите за кандидатстване по различните схеми, може да видите в категорията на Портал Европа "Библиотека - Фондовете за България" и в категорията "Конкурси".

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.