Europe.bg
  Начало - Новини - Интервюта
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Интервюта

  • A+
  • A-
13-02-2007

ЙОАНА ЧИСМАСУ, МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РУМЪНИЯ, ПРЕД ПОРТАЛ ЕВРОПА

Националната комуникационна стратегия за Структурните инструменти в Румъния и планът към него са разработени от Управляващия орган на досегашната Рамка за подкрепа от Общността (MA CSF). Това е звеното, което координира Структурните и Кохезионния фонд и се занимава с Референтната рамка (НСРР). Стратегията и Планът ще се одобрят от Националната координационна комисия за Структурните инструменти.

Йоана Чисмасу от Управляващия орган на Рамката за подкрепа от Общността в МФ на Румъния пред Портал ЕВРОПА:

Обяви ли Румъния обществена поръчка за PR на Структурните фондове?

Комуникационната стратегия е разработена чрез консултации и в партньорство с управляващите органи на всички Оперативни програми. Помагали са и чуждестранни PR-експерти, работили в Румъния в Управляващия орган на Рамката за подкрепа от Общността (MA CSF) по туининг-проект през последните 18 месеца. За изработването на Комуникационната стратегия не е правена обществена поръчка, тъй като тя е стратегически документ, роден от партньорство и координирани усилия в национален мащаб. Що се отнася до практическото изпълнение на PR-дейностите, всеки управляващ орган ще реши самостоятелно дали ще може да се справи вътрешно, или ще трябва да аутсорсва рекламните дейности. Вероятно ще се организират обществени поръчки почти за всички комуникационни и PR-дейности.

Научихме, че още през ноември е сключен договор с PR-агенция за кампания за ангажиране на общественото съзнание с Регионалната оперативна програма на Румъния. 1 190 200 евро е стойността на договора.

PR-кампанията за Регионалната оперативна програма бе финансирана със средства по Програмата ФАР - съответно имаше търг за избор на изпълнител съгласно правилата на ФАР. Управляващият орган по тази Оперативна програма реши да аутосрсне написването на Комуникационния план за действие и да оползотвори наличните пари по ФАР, вместо да бъде товарен бюджетът.

Колко струва цялата комуникационна стратегия и какъв е източникът на финансиране?

Приблизителният бюджет е следният - той е предвиден за от няколко различни фонда: първо, от националния бюджет - около 1 250 000 евро (само за периода 2007-2010 г.); второ - средствата, заложени в бъдещата Оперативна програма "Техническа подкрепа" - приоритетна ос 3.2 - "Информация и реклама", възлизаща на 30 млн. евро (за периода 2007-2013 г.); трето - кофинансирането от държавния бюджет по ОП "Техническа подкрепа" за информационни и промоционални дейности, възлизащо на 5.29 млн. евро; и четвърто - частта за техническа подкрепа, предвидена във всяка Оперативна програма, което предстои да бъде фиксирано от всеки управляващ орган.

Ще помагат ли чуждестранни експерти в реализацията на рекламната кампания?

Разбира се. Както и досега, към всеки управляващ орган по Оперативните програми ще продължават да се изпълняват проекти по ФАР - туининг, както и за техническа подкрепа. Чуждите експерти по тях най-вероятно ще предоставят услугите си и по това, как рекламните и комуникационни дейности да бъдат осъществявани на практика.

Кога започва и кога приключва PR-кампанията?

Както гласят правилата, ЕК одобрява оперативните програми, след което страната-членка има 4 месеца, в рамките на които изпраща на Комисията Комуникационната стратегия за Структурните инструменти - става въпрос за онези PR-дейности, които ще се финансират с пари по Оперативните програми. Те ще започнат следователно след одобрението им. Но Румъния вече изпълнява PR-кампании на национално, местно и регионално ниво с цел повишаване на информираността на обществеността и улесняване на предстоящото усвояване на фондове по Структурните инструменти - тези кампании, които в момента вървят, се финансират от държавния и от местните бюджети, а така също и по проекти по ФАР: какъвто е случаят със споменатата от Вас PR-кампания за Регионалната оперативна програма. Там финансирането е по ФАР, а избраната с обществена поръчка PR-агенция е румънската Mercury Promotions - още три фирми се състезаваха в конкурса. Стойността на сключения на 30 ноември договор е 1 190 200 евро. Управляващият орган по тази програма е Министерството на европейската интеграция - бъдещото министерство на регионалното развитие на Румъния.

По темата четете още в рубриката "Тема на месеца": По какъв начин текат в София и Букурещ комуникационните и PR-дейности, свързани с промоцията на финансовата перспектива за периода 2007-2013 г.? Проучване на Портал ЕВРОПА в две части.

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.