Europe.bg
  Начало - Новини - Интервюта
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Интервюта

  • A+
  • A-
14-02-2007

ВЛАДИМИР ЙОЦОВ, МАРКЕТИНГ ДИРЕКТОР НА РА “КРЕС”

Комисията на Министерството на финансите отстрани РА "Крес" от участие в процедурата, защото в представената оферта липсвали - удостоверение за актуална съдебна регистрация на подизпълнителя и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на екипа, който ще работи по поръчката.

Разговор на Портал ЕВРОПА с Владимир Йоцов, маркетинг директор на Рекламна агенция "Крес", който отговаря пряко за участието на агенцията в обществени поръчки.

РА "Крес" кандидатства в обществена поръчка на Министерството на финансите, за провеждане на мащабна информационна кампания, свързана със структурните фондове на ЕС. Комисията обаче отстрани Вашата фирма от участие в процедурата. Защо не обжалвахте това решение пред КЗК и впоследствие пред ВАС?

Не обжалвахме отстраняването ни от процедурата за избор на изпълнител по обществена поръчка на МФ, поради следната причина: Вложихме много усилия по разработването на проекта, с който участвахме. За да постигнем още по-голяма цялостност на предложението, включихме и подизпълнител, който можеше да гарантира сполучливото осъществяване на една много важна част от проекта. Отстраняването ни с позоваване на два чисто административни и юридически неиздържани (вземайки под внимание последната редакция на ЗОП и документацията по поръчката) аргументи ни наведе на мисълта, че ще бъде излишна загуба на време и допълнителни усилия от наша страна да обжалваме.

В представената от РА "Крес" оферта - според комисията на МФ - липсвало удостоверение за актуална съдебна регистрация на подизпълнителя. Каква беше причината РА "Крес" да не приложи този документ?

По отношение на представената от нас оферта мога да кажа, че по време на процедурата по отваряне на предложенията комисията не констатира липса на изискуемите по списък документи. Удостоверение за актуално състояние на подизпълнителя не бе представено, тък като ставаше дума за новорегистрирано сдружение и представеното от нас съдебно решение за регистрация изпълняваше ролята на удостоверение за актуално състояние, с което комисията се съгласи при отваряне на предложението.

Другият мотив за отстраняването е, че в офертата Ви липсвали документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на екипа. Не разполага ли РА "Крес" с достатъчно квалифициран екип?

В предоставената от нас оферта фигурираше списък с предложен от нас екип, който да работи (при евентуален избор на агенцията) по проекта. Към този списък бяха приложени подробни автобиографии на всеки член от екипа, включващи и описание на притежаваните от членовете на екипа образователни степени, квалификационни курсове и обучения, както и проекти, по които са работили в миналото. Поради този факт не мога да се съглася с констатацията, че в офертата са липсвали документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на екипа. Ако комисията бе пожелала да предоставим и копия от дипломите на членовете на екипа, това можеше да стане в рамките на два часа. Смело мога да заявя, че от участниците в процедурата, РА Крес притежава най-квалифицирания и с най-много опит в осъществяването на подобни мащабни проекти за държавни институции екип.

Какъв е численият състав на РА "Крес"?

33 служители на постоянен трудов договор в началото на декември 2006. При реализацията на мащабни проекти използваме и подизпълнители, фрилансери и др.

Според Вас кои бяха силните пунктове на Вашата оферта, заради които си заслужаваше участието Ви в този конкурс?

Силните пунктове в нашата оферта бяха свързани с комплексния ни подход за достигане до целевите групи на кампанията:

  • Високорейтингови национални и регионални медии за достигане до целокупното общество и създаване на положителни очаквания (посредством чисто реклмни форми) от действието на Европейските Структурни Фондове (ЕСФ).
  • ПР за по-подробно разясняване на ролята на ЕСФ, показване на добри практики от други страни-членки на ЕС,  обянсняване как на практика ще се случват нещата - кои са възможните бенефициенти и др. В тази връзка бяха предложили подробно разработени идеи, които да осъществим с помощта на бТВ, БНР (програма Хоризонт) и редица регионални медии (можем да Ви предоставим и списък, покриващи цялата страна.
  • Провеждане на регионални и национални конференции за представителите на бизнеса и общинските власти, като преки бенефициенти. За тези конференции бе предвидено уастието на едни от най-добрите експерти по темата, които да изяснят на най-важната за реализирането на проекта група що са то ЕСФ и какви са процедурите за работа с тях. Най-важните материали от конференциите бе щяха да бъдат публикувани на страниците на регионалните издания, които освен това трябваше да анонсират и провеждането им. За всеки един участник в конференцията бяхме предвидили да получава материали, подробно изяснаващи ролята и начина на работа с ЕСФ. Националната конференция трябваше да обобщи опита от регионалните и да стане естествен завършек на този етап от комуникационната стратегия.
  • Предложението ни включваше и създаването на два Интернет-портала, носители на огромен по обем информация за възможните бенефициенти.
  • За осъществяването на всички тези предложения имахме не само исканите от МФ писма от медиите, но и писма за подкрепа от областните управи, сдружения на общините, предприемачески сдружения и други.
  • Подробно разработени творчески предложения за ТВ и радиоклип, пресобяви, лого и слоган на кампанията.

Какво сочат наблюденията Ви и опитът Ви на "пазара" на обществени поръчки като цяло - дали сте се натъквали на корупционни практики, непрозрачност или дори на нелоялна конкуренция?

По време на участието ни в тази и други обществени поръчки не сме се натъквали пряко на корупционни практики.

Според Вас успешни ли са комуникационните кампании на министерствата и другите държавни ведомства като цяло? Например - Комуникационната стратегия на МВнР за присъединяването към ЕС, е-образованието на МОН, е-правителството на МДААР и др.?

За да можем да кажем дали смятаме за успешни комуникационните кампании на едно или друго държавно ведомство, е необходимо да знаем целите на съответните кампании и да имаме някакви проучвания, които да покажат доколко тези цели са изпълнени или не.

Според Вас умее ли българската държавна администрация да подбира удачно специалисти от частния сектор, които да й съдействат да комуникира посланията и политиките си?

Българската държавна администрация трябва да изпълнява ЗОП, в който считаме, че има редица неща, които от една страна пречат на администрацията да прави сполучливи избори, а от друга излишно утежняват тръжната процедура. Ако иска да има добри изпълнители, за администрацията трябва да бъде по-важно какво се предлага и доколко то е добро или не, а не дали еди-кой си член на екипа е завършил немска, английска или математическа гимназия. Много по-лесно и евтино за участниците би било те да представят само професионални оферти и екип за реализирането им. И единствено от фирмата победител да бъдат изисквани всички регистрации, декларации и прочие. По този начин и комисията би имала възможност да се съсредоточи върху оценяването на същинската част от офертите, вместо да се занимава с чисто бюрократични неща. 

Според Вас - понеже сте запознати със заданието на обществената поръчка на МФ - ще бъде ли българинът по-информиран за структурните фондове след приключване на проекта с избрания изпълнител?

Запознати сме със заданието на МФ, но не сме запознати с предложението на избрания победител, така че не можем да коментираме дали българинът ще бъде по-информиран относно ЕСФ след приключване на тази кампания.

По темата четете още в рубриката "Тема на месеца": По какъв начин текат в София и Букурещ комуникационните и PR-дейности, свързани с промоцията на финансовата перспектива за периода 2007-2013 г.? Проучване на Портал ЕВРОПА в две части.

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.