Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-

Hабиране на предложения по Фонд за подкрепа на НПО в България

На 21 юли 2008 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление и Фондация "ЕкоОбщност" обявиха първа покана за набиране на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО в България, който е част от изпълнението на ФМ на ЕИП.

Посредством ФМ на ЕИП трите страни-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 1 858 000 евро. Програмата ще се изпълнява в периода 2008 – 2010 г. Общата сума по настоящата покана за набиране на проектни предложения е 1 021 900 евро.

Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя за проекти в следните приоритетни области:

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 408 760 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Опазване на биоразнообразието; възстановяване, управление и защита на местообитания;
 • Популяризиране на практики за устойчива енергия (ефективност), транспорт и др. (без стопанска дейност);
 • Промотиране на агроекологични, животновъдни и рибовъдни практики (без стопанска дейност);
 • Подобряване капацитета на екологични НПО и участието им в комитети за наблюдение, опериращи с фондове на ЕС (вкл. мониторинг на дейността им).

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни и грижи и грижи за децата

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 357 665 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Подобряване на услугите за социално включване на уязвими групи;
 • Засилване влиянието на социалноопределящите фактори за здравословен и активен начин на живот;
 • Популяризиране на добри практики за равен достъп до качествени социални услуги;
 • Развитие на капацитета на доброволчески неправителствени организации и такива, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето.

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 255 475 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Насърчаване на гражданското участие и мониторинг върху прилагането на принципите на добро управление;
 • Защита и насърчаване спазването на човешките права и свободи;
 • Разработване и популяризиране на комплексни мерки за социално включване на жертви на нарушени човешки права и превенция на трафика на жени и деца;
 • Подкрепа за развитие на доброволчески дейности в областта на защита на човешките права и превенция трафика на жени и деца.

С проекти могат да кандидатстват:

 • Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
 • Български червен кръст

Максималната продължителност на проектите по тази покана може да бъде 18 месеца.

Подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на минимум 10 000 евро и максимум 100 000 евро. Задължително е съфинансиране от страна на кандидата в размер на минимум 10% и максимум 50% от общите допустими разходи по проекта.

Краен срок за получаване на проектопредложенията:

17.00 ч. на 15 октомври 2008 г.

Пълния пакет документи за кандидатстване и допълнителна информация ще намерите на ngofund.flgr.bg и www.flgr.bg.

Повече информация в двата прикачени текстови файла - в тях освен останалото ще намерите график на информационните дни за фонда за подкрепа на НПО в страната, процедура и крайни срокове за кандидатстване, референтни документи във връзка с поканата за набиране на проектопредложения.

NGO_Fund_Call_for_Proposals_BG_short.doc (202.5 Kb)

NGO_Fund_Call_for_Proposals_BG_detailed.doc (225.5 Kb) 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.