Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-
22-12-2008

Схема „Училищно мляко“ на ЕС

Представяме ви нова информационна публикация за Общата селскостопанска политика на ЕС в рамките на проекта „Общата селскостопанска политика - двигател за развитието на българските селски райони".

Подробен преглед на историята и целите на ОСП, на инструментите на политиката и на състоянието й в момента, на политиката на млечните квоти и на механизмите за взимане на решения и финансирането на ОСП, на схемата за единно плащане /СЕП/ можете да прочетете в предишните ни публикации от поредицата ТУК.

Накратко за европейската програма "Училищно мляко"

Една от интересните иниациативи  на ЕК е програмата „Училищно мляко", която има за цел да промотира консумацията на прясно и кисело мляко и млечни продукти, произведени в ЕС, в училищата. Чрез нея Европейският съюз осигурява субсидии за училищата и други учебни заведения, така че те да могат да предоставят на учениците си избрани млека и млечни продукти.

ЕС финансира под различни форми раздаването на мляко вече повече от 30 години. През учебната 2006/2007 година в училищата в 22 държави-членки бяха раздадени 305 000 тона мляко по програма "Училищно мляко", за което ЕС предостави над 50 млн. евро. През юли 2008 г. Европейската комисия прие нови опростени правила за програма и разшири кръга на здравословни млечни продукти от учебната 2008/2009 г.

Програмата се регламентира от Регламент 657/2008 от 10 юли 2008 г..pdf (99.18 Kb), който определя изменените правила за прилагане на Регламент 1234/2007.

Програмата поощрява децата да консумират млечни продукти и да поддържат балансирана диета. Нейният девиз е „Изпий млякото".

Тя също така играе образователна роля, като подкрепя развиването на добри хранителни навици, които остават за цял живот. "Училищно мляко" се развива паралелно  с предложената схема на Европейския съюз за плодове в училище, която ще предоставя безплатни плодове и зеленчуци на учениците на стойност 90 млн.евро.

От 2008 г. предоставеното от ЕС финансиране покрива по-широка гама от млечни продукти: от традиционното мляко за пиене до сирена, включително някои разновидности млечни изделия, продукт на ферментация, в натурален вид или с добавени плодове, като кисело мляко, мътеница, кефир и др. Държавите-членки могат да изберат продуктите, които желаят да разпространяват, както и да съсредоточат интереса си върху определени млечни продукти, като например тези с намалена масленост.

Освен това, от програмата ще се възползват по-голям брой деца, тъй като среднообразователните училища ще имат същите условия на достъп до програмата като началните училища и детските градини.

ЕК създаде специален сайт, посветен на програмата. На него може да се намери основна информация за кандидатстване по държави-членки с активни интернет линкове, интересни факти, викторина, фотоконкурс с интересни награди. Крайният срок за фотоконкурса е 20 февруари 2009 г.

По програмата „Училищно мляко" се приемат предложения и у нас. За България програмата се прилага от Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.  На подстраницата на портала на ДФ "Земеделие" са предоставени за  сваляне всички необходими документи.

Условия за кандидатстване по програма „Училищно мляко"

Субсидията се отпуска за доставката на продукти на Общността, закупени в страната-членка, където е разположено учебното заведение. Заявка за помощ може да бъде подадена от одобрен заявител, които действат от името на едно или няколко училища на територията на България, или образователен орган по отношение на продукти, разпределени на учениците, които попадат в рамките на неговите правомощия или от доставчика на продуктите.

Процесът на кандидатстване и списъкът с конкретните млечни продукти, които са включени, е различен в всяка страна-членка. Право на продукти по програмата имат децата в забавачки, детски градини или други предучилищни заведения, начални училища средни училища и други учебни заведения, управлявани или признати от националната изпълнителна организация на страната-членка (например, от Министерството на образованието).

Общият списък на допустимите продукти за субсидии включва:

Категория І - субсидия: 18.15 евро/100 кг

 • топлинно обработено мляко, включително млечни напитки без лактоза;
 • топлинно обработено мляко с шоколад, плодов сок или ароматизатор, съдържащо поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в точка (a) и съдържащо не повече от 7% добавена захар и/или мед;
 • ферментирали млечни продукти с или без плодов сок, ароматизирани или неароматизирани, съдържащи поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в точка (a) и съдържащи не повече от 7% добавена захар и /или мед.

Категория ІІ - субсидия: 16.34 евро/100 кг

 • Ароматизирани и неароматизирани ферментирали млечни продукти с плодове, съдържащи поне 80% в тегловно съдържание на мляко, посочено в Категория І, точка (a) и съдържащи не повече от 7% добавена захар и/или мед.

Категория ІІІ - субсидия: 54.45 евро/100 кг

 • Ароматизирани и неароматизирани пресни и обработени сирена, съдържащи поне 90% в тегловно съдържание на сирене.

Категория ІV - субсидия: 163.14 евро/100 кг

 • Сирена Грана Падано и Пармиджано Реджано

Категория V - субсидия: 138.85 евро/100 кг

 • Ароматизирани и неароматизирани сирена, съдържащи поне 90% в тегловно съдържание на сирене, които не попадат в категории ІІІ и ІV.

Страните-членки, обаче, могат да решат да изключат някои продукти или да приложат по-строги стандарти по отношение на описаните продуктите.

ЕК дава възможност на националните и местни власти също да предоставят субсидия по програмата, като целта е колкото по-малко да плащат учениците за продуктите.

По програмата могат да кандидатстват:

 • учебно заведение;
 • образователен орган, който има отношение към продуктите, разпределени на учениците в неговия район;
 • доставчикът на продуктите, по решение на страната-членка;
 • организация, която действа от името на едно или повече учебни заведения или образователни органи, създадени специално за тази цел, по решение на страната-членка.

Бенефициерите се ползват от евросредствата по „Училищно мляко" през всички учебни дни. Общият брой учебни дни следва да бъдат потвърдени от училищните власти и от учебните заведения.

Учениците не ползват помощта по време на отсъствие от училище или пребиваването си във ваканционни лагери, организирани от съответното учебно заведението или от образователния орган.

Помощта се отпуска при поемане на писмено задължение към компетентния орган от страна на учебното заведение, че субсидираните млечни продукти няма да се използват за приготвянето на ястия.

ЕК отпуска 18,15 евро/100 кг млечни продукти от Категория І и 16,34 евро/100 кг за млечни продукти от Категория ІІ, описани в Приложение І на Регламент (ЕО) № 657/2008.

За продуктите, обект на подпомагане се отпуска помощ само при условие, че продуктите отговарят на изискванията на Директива 92/46/ЕИО на Съвета.pdf (133.94 Kb) и по-специално на изискванията, свързани с приготвянето в одобрено предприятие и със здравната маркировка, както се предвижда в част А, глава IV, приложение към тази директива.

Кандидатстване по програма "Училищно мляко" в България

Заявителите за помощ трябва да бъдат одобрени от Разплащателната агенция на ДФЗ.

От 1 септември до 15 септември заявителят (училище или доставчик/организация) трябва да подаде заявка по образец за участие по схемата.

Ако заявителят е училище, той подава Заявка за одобрение по схемата „Училищно мляко" от учебното заведение до Разплащателна Агенция и Заявление по член 8 от Регламент (ЕО) № 657/2008, с което в писмена форма поема задълженията съгласно Регламент (ЕО) № 657/2008.

Ако заявителят е доставчик или организация, той подава Заявка за одобрение по схемата „Училищно мляко" от доставчик/образоветелен орган/организация до Разплащателна Агенция и Заявление по член 8 и по член 9 от Регламент (ЕО) № 657/2008, с което в писмена форма поема задълженията съгласно Регламент (ЕО) № 657/2008.

Задължителна част от заявката  са:  Заявка за одобрение по схемата „Училищно мляко" от доставчик/образоветелен орган/организация, Заявка за одобрение по схемата „Училищно мляко" от учебното заведение по образец, от всяко учебно заведение, което кандидатства по схемата чрез заявителя. Заявката за одобрение се подава в ОРА по местонахождение на заявителя/учебното заведение или по регистрация на доставчика/организацията.

Документи, които се изискват при кандидатстване:

 • Заявка за одобрение по схемата „Училищно мляко" от учебното заведение, Заявка за одобрение по схемата „Училищно мляко" от доставчик/образователен орган/организация, Заявление по член 8 от Регламент (ЕО) № 657/2008, Заявление по член 8 и по член 9 от Регламент (ЕО) № 657/2008 за кандидатстване по схемата по образец, утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ- Разплащателна Агенция.
 •  Копие от документ за самоличност на директора на учебното заведение (за учебни заведения);
 • Копие от документ за самоличност на представителя/управителя (за доставчик/организация);
 •  Копие от заповедта за назначаване на директора на учебното заведение (за учебни заведения);
 •  Заповед/нотариално заверено пълномощно на заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите и копие от лична карта на лицето (за учебни заведения) ;
 •  Нотариално заверено пълномощно в оригинал или ноатриално заверено копие и копие от документ за самоличност на лицето, упълномощено да подаде документите (за доставчик/организация);
 • Списък на учебните заведения и броя на подпомаганите ученици по схемата, които представлява заявителя;
 •  Копия от регистрация по ЕИК по БУЛСТАТ на заявителя (ако има такава);
 • Удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие, в случай, че лицето не е пререгистрирано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията (за доставчик/организация);
 •  Предварителен договор за покупка на мляко включващ: произход, търговска марка, вид, процент маслено съдържание, цена, срок и начин на доставка в лева и евро; Заявителят е длъжен да завери всички копия на документите като собственоръчно напише „Вярно с оригинала", да се подпише и в случаите когато е приложимо да постави печат. При подаване на документите заявителят осигурява оригиналите на всички документи, за които се изискват копия и е длъжен да ги представи за проверка.

Попълвайки Заявление по член 8 от Регламент (ЕО) № 657/2008 или Заявление по член 8 и по член 9 от Регламент (ЕО) № 657/2008 заявителят заявява, че е запознат с всички условия по схемата и ще се придържа към тях, като носи отговорност за невярно попълнени документи.

 Заявителят се задължава с:

 •  Само присъстващи в клас ученици ще получават от субсидираните млечни продукти;
 • Всеки ученик има право на максимално количество от 250 мл от подпомагания млечен продукт на ден;
 • Субсидираните млечни продукти няма да се ползват за приготвяне на ястия;
 • Учениците няма да ползват помощта по време на престоя си във ваканционни лагери;
 • Заявителят ще допусне всякаква проверка от страна на компетентния орган, включително подробен преглед на отчетността;
 •  Заявителят се задължава да съхранява, всички документи свързани с програмата „Училищно мляко" за срок минимум 3 години считано от годината, следваща тази на издаването им;
 •  Заявителят се задължава да върне всяка помощ, която е изплатена неправомерно за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени на одобрените учебни заведения или че е било платено за по-големи количества, от колкото са заявени и одобрени.

В случаите, когато заявителят е доставчикът на продуктите или организация, която действа от името на едно или повече училища или образователни органи, създадена специално за тази цел, освен посочените по-горе задължения се задължава и със следното:

 •  Да регистрира имената и адресите на учебните заведения или на образователните органи, които представлява;
 • Да регистрира продуктите и количествата, продадени или доставени на тези учебни заведения или образователни органи.

Училищата от своя страна се задължават с:

 • Само присъстващи в клас ученици ще получават от субсидираните млечни продукти;
 • Всеки ученик има право на максимално количество от 250 мл от подпомагания млечен продукт на ден;
 • Субсидираните продукти няма да се използват за друго, освен за консумация от учениците в учебното заведение, по отношение на което е подадена заявката;
 • Субсидираните млечни продукти няма да се ползват за приготвяне на ястия;
 • Учениците няма да ползват помощта по време на престоя си във ваканционни лагери;
  Учебното заведение, в което се предоставят субсидирани млечни продукти, трябва да изготви или да възложи изготвяне на плакат в съответсвтие с минималните изисквания , посочени в Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 657/2008.
 • Плакатът трябва да бъде изложен постоянно на централния вход на училището, където да се вижда и чете добре.
  Учебното заведение ще допусне всякаква проверка от страна на компетентния орган, включително подробен преглед на отчетността;
 • Учебното заведение се задължава да съхранява, всички документи свързани с програмата „Училищно Мляко" за срок минимум 3 години, считано от годината, следваща тази на издаването им;
 • Учебното заведение се задължава да върне всяка помощ, която е изплатена неправомерно за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени на одобрените учебни заведения или че е било платено за по-големи количества, от колкото са заявени и одобрени.

Ако заявителят отговаря на всички изисквания по Регламент 657/2008, в срок от 30 работни дни от подаване на заявката за одобрение, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие"-РА издава акт за одобрение.

Ако заявителят не отговаря на едно или няколко изисквания по Регламент 657/2008, в срок от 30 работни дни от подаване на заявката за одобрение, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие"-РА издава акт за отказ на одобрение. Актът за одобрение или за отказ на одобрение се изпращат до заявителя по пощата с обратна разписка, в която е посочен изходящия номер на писмото.

Одобрението се дава, при условие че заявителят поеме към компетентния орган следните задължения в писмена форма:

 • Да не използва продуктите за приготвяне на храна, а за консумация от учениците в неговото заведение или в заведенията, по отношение на които подава заявка за помощ;
 •  Да върне всяка помощ, която е изплатена недължимо, за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени на учениците, по отношение на който е подадена заявката или че е било платено за по-големи количества от тези, който са раздадени на децата;
 •  Да предоставя спомагателни документи при поискване от компетентните органи;
 •  Да разрешава физическа проверка.

В случаите, когато заявителят е доставчикът на продуктите или организация, която действа от името на едно или повече училища или образователни органи, създадена специално за тази цел, освен посочените по-горе задължения поема в писмена форма и следните задължения:

 • Да регистрира имената и адресите на учебните заведения или на образователните органи, които представлява;
 • Да регистрира продуктите и количествата, продадени или доставени на тези учебни заведения или образователни органи.

Заявителите са длъжни:

 • Да водят документация, която показва производителите или доставчиците на продуктите, имената и адресите на учебните заведения или, където това е подходящо, органите на образователната система и количествата мляко продадени или доставени на тези заведения;
 • Да разрешат всяка проверка от страна на Разплащателна агенция, по-специално подробен преглед на документацията по прилагане на схемата „Училищно мляко".

Ако се установи, че един заявител за помощ вече нe отговаря на условията, одобрението се прекратява от 1 до 12 месеца или се оттегля в зависимост от сериозността на нарушението. Такива действия не се предприемат в случаи на форсмажорни обстоятелства или ако Разплащателната Агенция установи, че нарушението не е предизвикано умишлено, или по невнимание, или е маловажно.

Веднъж оттеглено, одобрението може да бъде възстановено по молба на заявителя след период от минимум 12месеца.

Заявките за плащане трябва да включват най-малко следната информация: разпределените количества по категории и подкатегории продукти; името и адреса или уникалният регистрационен номер на одобреното учебно заведение или на одобрената организация.

Заявките могат да се отнасят за период от един до седем месеца в зависимост от сумата на помощта, за която се кандидатства.
ü За да бъдат валидни заявките за помощ трябва да бъдат подадени до последния ден на третия месец след края на периода, за който те се отнасят. Ако този срок се надхвърли с по-малко от два месеца, помощта пак се изплаща, но се намалява:(а) с 5 %, ако срокът е надхвърлен с не повече от един месец;(б) с 10% ако срокът е надхвърлен с повече от един месец, но с по-малко от два месеца.

Сумите, посочени в заявката, трябва да бъдат подкрепени с документални доказателства, които се предоставят на Разплащателна агенция. Те трябва да показват отделно цената на всеки доставен продукт и да са придружени от доказателство за плащане.

До 5 - то число на месеца, следващ отчетния период, вече одобреният заявител подава Заявка за плащане до Разплащателна Агенция по образец, включваща броя на подпомаганите ученици и учебните дни за съответния период, както и количеството мляко, което е разпределено по училищата. Заявките за плащане се подават в ОРА по местонахождение на заявителя/учебното заведение или по регистрация на доставчика/организацията.

Заявката за плащане се подава придружена от следните документи:

 • Копие от документ за самоличност на лицето, подаващо документите или на лицето, упълномощено да подаде документите;
 • Заповед/нотариално заверено пълномощно на заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите и копие от лична карта на лицето;
 • Договор за покупка на мляко включващ: произход, търговска марка, вид, процент маслено съдържание, цена, срок и начин на доставка, в лева или евро;
 • Копия от разписките и фактурите, заверени от директора на училището и главния счетоводител на училището за предоставеното мляко по време на периода обхващащ плащането;
 • Копия от месечните отчетни карти на всички учебни заведения, участващи по схемата.

Заявителят е длъжен да завери всички копия на документите като собственоръчно напише „Вярно с оригинала", да се подпише и в случаите, когато е приложимо, да постави печат. При подаване на документите заявителят осигурява оригиналите на всички документи, за които се изискват копия и е длъжен да ги представи за проверка.

Публикацията е част от проекта "Общата селскостопанска политика /ОСП/ - двигател за развитието на българските селски райони", който се реализира от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Европейския институт и се финансира от Европейската комисия /ЕК/.

Проектът включва планирана информационна кампания, насочена към повишаване на информираността на земеделските стопани, медиите и широката общественост в България по отношение на основните елементи на ОСП и нейната специална роля и мерки за развитие на селските райони.
 

Вашите въпроси, мнения и предложения са добре дошли на нашата електронна поща за контакти с екипа на проекта: agency@strategma.bg. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.