Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
22-01-2009

Европейски фондове в подкрепа на младите български фермери

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".

102 413 694 евро са предвидени за финансиране на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони.

Тези средства улесняват процеса на създаване на нови или поемане от млади фермери на вече съществуващи земеделски стопанства и тяхното модернизиране. Подпомагат се проекти за постигане на съответствие с изискванията за безопасност на труда и за хигиена, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, както и преминаването от традиционно към биологично земеделие. Мярката се прилага на територията на цялата страна. Подпомаганите по мярка 112 млади фермери на възраст между 18 и 40 години

за първи път ръководят

земеделско стопанство: станали са собственици или имат договор за наем на земеделска земя или животновъден обект. Финансовата помощ по мярката се предоставя на младите фермери за изпълнение на заложените в специално разработен бизнес-план цели, дейности и инвестиции, необходими за развитието на земеделското стопанство.

Определение: Млади фермери са физически лица и еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване.

Общият размер на

финансовата помощ

за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта се извършва на два етапа. Първото плащане, след одобрение на заявлението за подпомагане, възлиза на 12 500 евро. Второто плащане е размер до 12 500 евро и зависи от увеличението на икономическия размер на стопанството като за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство се изплаща 2500 евро. Това плащане се извършва след проверка на изпълнението на бизнес-плана – след края на третата или четвъртата, но не по-късно от края на петата година от датата на сключване на договора с младия фермер.

За измерване на икономическото развитие на стопанството се използва терминът „икономическа единица” – чрез нея се изчисляват икономическият размер на стопанството и създадената добавена стойност. Стойността на икономическата единица зависи от обработваемата площ и вида култура, както и от броя и вида отглеждани животни.

Допустими за финансово подпомагане

са дейности, насочени за повишаване на икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици, за увеличаване обема обработваема земя, за създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени, за строителство и реконструкция на сгради, пряко свързани с дейността на младия фермер, както и за закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство. Мярка 112 е една от малкото в ПРСР, които финансират закупуването на животни и увеличаването на броя на животните в стопанството. Подпомагат се също така обучението за повишаване на квалификацията и придобиване на нови познания в областта на земеделието, както и дейностите, свързани с преминаване към биологично производство и достигане на съответствие със стандартите на Общността.

Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстване:

• са регистрирани за първи път като земеделски производители;
• са подавали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или необлагодетелствани райони, в случай че са подавали такова;
• са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
• са започнали да се осигуряват като земеделски производители.

Младите фермери могат

да търсят съдействие

от Областните служби за съвети в земеделието, чиито консултации за подготовка на проекти по тази мярка се предоставят безплатно. Заявленията за подпомагане, придружени с всички необходими документи, се подават лично от кандидата в Областната РА на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес. Наредба № 9 от 03.04.2008 г. (ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г.) съдържа всички необходими образци на документи, като Заявление за подпомагане и Бизнес-план. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане по мярката.

Полезно: Вижте ТУК пълния текст на ПРСР, приложенията към нея, както и преглед на отворените мерки и всички наредби, включително Наредба 9!
За подпомагане могат да кандидатстват стопанства, чийто общ икономически размер е не по-малко от 2 икономически единици.

Задължителните инвестиции, които трябва да се направят по време на изпълнението на проекта са за най-малко 3 000 евро, икономическият размер на стопанството трябва да се е увеличил най-малко с 3 икономически единици, а до 36 месеца след създаването на стопанството трябва да бъде постигнато съответствие с европейските фито-санитарни, хигиенни и ветеринарни стандарти, както и с изискванията за хуманно отношение към животните, за безопасност на условията на труд и за опазване на околната среда.

За срок от 5 години след сключване на договора младият фермер се задължава да използва всички придобити активи по предназначение, да не ги продава или преотстъпва, да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, да има постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършва подпомаганата дейност или в община съседна на някоя от тях. Подпомогнатата дейност не трябва да бъде преустановявана, освен когато това се налага от сезонните условия за производство. Ползвателят е длъжен да възстанови получените средства, ако по време на извършена

проверка за изпълнението

на бизнес-плана се установи, че не са изпълнени основните му цели и дейности. Същото се отнася и в случай, че не са направени планираните инвестиции, не е увеличен икономическият размер на земеделското стопанство с поне 3 икономически единици или ако младият фермер не е покрил изискванията за професионални умения и познания 36 месеца след сключване на договора.
Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.

Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".

Коментари (66)

evropeiski fond | изпратено от MIRO | 23-01-2009 01:31
AZ SAM MLAD FERMER I ISKAMDA SE VLU4A V TEZI EVROPEISKI FONDOVE.ZA PODPOMAGANETO NA BIZNESAMI I RAZVITIETO NA JIVOTNOVADSTVOTO I ZEMEDELIETO.KAK DA KANDIDATSTVAM ZA TOVA.
Мярка 121 | изпратено от maya tsaneva | 27-01-2009 16:29
Здравейте, от името на нашите експерти по ПРСР Ви препоръчвам да се запознаете с условията на Мярка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства” повече информация за мярката и наредбата по нея четете ТУК - http://europe.bg/htmls/page.php?id=19096&category=329.

По мярка 121.....(2) Изборът на проекти се извършва при спазване на гарантираните бюджетни нива по ал. 1 и при даване приоритет на кандидати, които:1. са млади фермери, които са физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане или са одобрени кандидати по мярка «Създаване стопанства на млади фермери» от ПРСР.
Оправете си бюджетите | изпратено от Консултантка | 03-02-2009 16:55
Моля Ви, Коригирайте си сумите на общите бюджети по всички мерки. Това, което сте посочили е стойността на подадените до сега проекти, а не общия бюджет на мярката, заложен в ПРСР (2007-2013 г.) Справка: стр.235 на ПРСР - Индикативно разпределение на средствата. Сериозен портал... Излагате се!!!!!
изпратено от maya tsaneva | 03-02-2009 17:59
Много ви благодаря за отправения коментар! След бързи консултации с колеги, установихме, че е допусната грешка – посочената в статията сума наистина не представлява размера на публичните разходи, които са публикувани на мястото в ПРСР, точно посочено от Вас.
Отново ви благодаря и за направената оценка на нашето издание. Вярваме, че благодарение на коментарите от Вас, нашите читатели, ще успеем да поддържаме високо нивото на нашите публикации.
kozi | изпратено от ani | 03-03-2009 15:02
OTGLEGDANE NA KOZI
МЛАД ФЕРМЕР | изпратено от АЗ ФЕРМЕРЪТ | 09-05-2009 20:39
Някой знае ли кога най-вероятно ще бъдат отпуснати парите за "млад фермер" и нямали да оповестят имената на одобрените в интернет?До кога ще чакаме?-май само ни лъжат(отново)!!!!!!!!!!!!!!!!
ako naistina ima pari | изпратено от cesi | 12-05-2009 22:38
ot 6meseca 4akame a v naredbata 4len 18 glasi /do 3 meseca /da otgovorqt da li odobren a nqmam otgovor.
mlad fermer | изпратено от xasan | 15-05-2009 19:46
zna4i interesuvame kakvo da napravia slet kato sam ot karjaliiska oblast a imam 14 dekara kartofi v plovdiv i zemiata e pod naem zatova nemoga da kandidastvam za6toto sam ot drug region
изпратено от заинтересован | 26-05-2009 08:57
Би било много по-добре да се пише във форума на кирилеца.Все пак сме българи.
изпратено от заинтересован | 26-05-2009 08:58
Извинявам се за допуснатата грешка - кирилица
ML | изпратено от NINA | 02-06-2009 12:36
AZ SI POLUCIH PARITE SI IGI HARCIH AKO NESI SPILNIAVAM BIZNES PLANA KO WTE STANE PARITE OBRATNO WTEGI ISKAT LI MAYNATA WTEGI POLUCAT
Европейските фондове в подкрепа на младите фермери | изпратено от Анонимен | 14-06-2009 17:33
какво стана накрая - излезе,че европейските фондове в НЕ СА В подкрепа на младите фермери и ще ви обясня защо - постъпиха мн.проекти които се бавят от администрацията и тези /болшинството изрядни при това / мл.фермери не са видяли и една стотинка. А БЮДЖЕТА ИЗЧЕРПАН - пари няма. Това стана ясно от публикации в пресата. Въпросът е къде тогава са европейските фондове ? И колко беше бюджета по тая мярка.
млад фермер | изпратено от Валери Кавръков | 17-06-2009 22:46
Незнам от колко време вече чакам някакъв отговор .Дано да има поне такъв.
до кога ще чакаме | изпратено от неси | 16-07-2009 19:16
Зд.
може ли някои да ми каже ако съм кандидатствал по млад фермер ,но чакам 6 месеца за отговор /незнам дали ще бъда одобрен/ едновременно и да кандидатствам по някоя мярка и биха одобрили и двете програми....знае ли някой нещо по въпроса
млад фермер | изпратено от Анонимен | 01-08-2009 20:07
някои нямали да напише някой положителен коментар по темата и да отговори на вапросите ни и наи накрая да ни кажат дали сме одобрени
млад фермер | изпратено от Марго | 30-09-2009 13:33
А вече може ли да се кандидатства пак по програма" млад фермер",нали бяха спрели приемането и разглеждането на бизнес планове.
Parite gi nqma | изпратено от Fermer | 24-11-2009 20:38
Parite gi nqma zashtoto sa otkradnati ot predishnoto pravitelstvo,ne razbraxte li 4e te sa dadeni ot evropa ,taka 4e si stqgaite gazovete i obratno na rabota.
Taka e v Bulgaria
млад фермер | изпратено от detegeva | 10-12-2009 14:28
аз искам да попитам със какви документи се кандидатсва аз мисля сега да се регистрирам за първи път искам да се занимавам с животни какви привилегии мога да ползвам на 29год. съм нешто безвъзмезно ако дадът ще е добре. Мерси предварително
искам да работя | изпратено от работлива | 16-12-2009 10:01
Здравейте! Искам да попитам как мога да стана млад фермер? Преди време се пробвах по САПАРД, но пари до мен не стигнаха и в последстие фалирах. Сега искам да пробвам пак, но с трайни насаждения. Имам възможност да взема под наем земеделски земи/около 40декара/ и една къща в хасковско село с 2 декара двор/в последстие и да ги купя/. Мога ли да кандидатствам по някоя програма? И по коя? Моля помогнете ми, работи ми се, но.....пари за старт няма.
Благодаря предварително!
изпратено от Любо | 20-01-2010 09:50
Има ли одобрени проекти от 12.2009 год.
изпратено от Любо | 20-01-2010 09:59
Може ли някой да ми каже как се броят годините, коя ще ми е първа при положение че, 2009 съм подал заявление и съм отглеждал зеленчуци. Към днешна дата 20.01.2010 нямама никаква информация. Повтарям миналогодишното производство или започвам втората година по проекта ?
пари по мярка 112 | изпратено от млад фермер | 28-01-2010 10:27
В СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е НЯКОЙ ДА НИ КАЖЕ КОГА ЩЕ НИ ПРЕВЕДАТ ПАРИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ МЛАДИ ФЕРМЕРИ ? НАПИШЕТЕ 11-ТЕ УНР НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ И ДАВАЙТЕ ПАРИТЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО МИНАВА. ЕДНИ ПРОСПЕРИРАТ - ДРУГИ ГАЗИТЕ И ПРИНУЖДАВАТЕ ДА ФАЛИРАТ
млад фермер | изпратено от ева славчева | 10-02-2010 13:49
Добър ден! Интересува ме кога ще отпуснат средства за програмата " Млад фермер - създаване на пчелни семейства " ?Благодаря!
млад фермер | изпратено от ева славчева | 23-03-2010 15:02
Здравейте! Някой може ли да ми каже кога ще започне приемът по програмата " Млад фермер " - мярка 112 и въобще има ли пари за нея?
изпратено от Анонимен | 17-04-2010 19:45
Интересува ме колко е срока в който,трябва да получа първия транш по проекта си по мярка 112.След като съм подписал договора си на 15.02 2010
изпратено от баба | 17-06-2010 01:07
всичко е жив таша* май май
112 | изпратено от гъби | 28-10-2010 18:00
мога ли да се включа в някаква програма като гъбопроизводител
mlad fermer | изпратено от chirpan | 27-06-2011 08:27
az sam ot ob6tina stara zagora ima li zna4enie v koq ob6tina 6te kandidatstvam vazmojno lin e da e sasedna ?
kak da stana zemedelec ot nulata | изпратено от marin | 01-09-2011 00:58
iskam dastana zemedelski proizvoditel no neznam kak i kade da utida imam hs za rabota no neznam kade da otida mosetele da mi pomognete
zdr | изпратено от desi | 04-01-2012 22:40
maika mi ima zemq koqto ne se obrabotva v momenta kakvo trqbva da napravq za da kandidactvam za evro fondovete
zdr | изпратено от Ilhan | 12-02-2012 00:37
6te moje li skyp ili face bok za vrazka interesuvam se ot tozi proek iskam dase zanimavam s oglejdane na darveta
мярка 112 | изпратено от Анонимен | 24-02-2012 04:27
искам да питам какви са последствията ако след второто плащане сам си намерил работа не на 4 а на 8ч. дневно а и как ще се разбере ако работя примерно в Германия на колко часа работя
мярка 112 | изпратено от Иво | 24-02-2012 04:31
искам да питам какви са последствията ако след второто плащане сам си намерил работа не на 4 а на 8ч. дневно , и по какъв начин компетентните органи ще разберат на колко часа работя, ако примерно сам в чужбина
Bolkata mi kam naroda na Balgaria | изпратено от Stoqnka Kremenlieva | 30-03-2012 12:50
Bez da iskam popadnah v tozi sait i spetsialno na fondatsia (mlad fermer) poizkazvaniata na tezi mladi hora razbiram 4e v Balgaria e prosto nev4zmojno da zapo4ne6 da se razviva6 po nqkak4v na4in sled kato samata d4rjava te zablujdava i l4je v kakvo da ima6 vqra.Az li4no ne moga da si go obqsnq za6oto v vsi4ki europeiski strani samata d4rjava podpomaga horata i im dava stimol za razvitie kato naprimer v mnogo drugi 4lenki na europa za da stani6 mlad fermer e mnogo prosto iziskva se samo da ima6 zakupeni nai maklo 50 broiki(ovtse) i postroika i ot tam na tat4k samata darjava ti podpomaga da razvie6 po moderno stopanstvo a v4v Balgaria ne e taka .Ako imahme pari nqma6e da imame nujda ot tezi fondatsii nadqvam se nqkoga da imame dostoina sistema v Balgaria pojelavam na vsi4ki hora v Balgaria mnogo uspeh i nikoga da ne padat duhom gore glavite 6e uspeete
nivi | изпратено от qnica | 05-04-2012 09:28
Imam 45 dekara zemq,mislq da se razvivam v oblasta na zemedelieto,no neznam kakvo trqbva da napravq i kak da po4na,nqkoi moje li da mi dade savet kakvo se iziskva i kak se po4va!
jivotnovatstvo | изпратено от sevi | 28-04-2012 17:20
ISKAM DA ZAPO4NA DA ODGLEJDAM OVCE I AGNETA IMAM GORE DOLO OPIT SAMO DA ME NASO4ITE PRAVILNIA PAT OT KADE DA ZAPO4NA NESAM REGESTRIRAN KATO FERMER.4AKAM ODGOVOR,BLAGODARA PREDVARITELNO.
112 | изпратено от vili | 02-05-2012 11:46
112 e otvorena do 2013 vklu4itelno li ili priklu4va prez 2012 god.
изпратено от Анонимен | 18-06-2012 21:39
iskam da pitam za programata za mlad fermer 25000ero dali tazi godina 6te bade otvorena
vtoro pla6tane mqrka 112 | изпратено от Jimi | 02-07-2012 14:15
Interesuva me kolko vreme sled proverka prevejdat vtorata suma. Za6totot 4akam ve4e 3 meseca?
Izvinqvam se za latinicata no pi6a ot telefon
kopuvam zemq | изпратено от ludmil | 15-07-2012 14:59
pi6ete mi na maila.
d_l512@abv.bg
ovci | изпратено от daniel | 08-09-2012 15:33
iskam da odglejdam ovce i agneta imam mesto i dostata4no livadi za kosene iskam da znam po kakvi programi moga da kandidatstvam ako nqkoi moje da mi pomogne s polezna informaci da mi pi6e

maila:dani666_1992@abv.bg
mlad fermer | изпратено от stoqn | 18-11-2012 09:03
zdraveite,iskam da znam kakvo 1vo trqbva da napravq za da se registriram kato mlad fermer za otglejdane ili po to4no ogoqvane na teleta kakfi sa subsidiite kakva e procedurata...vsi4ko ima li minimum broi teleta...iskam s tova da se zanimavam ???
kozi | изпратено от plamen | 04-01-2013 23:37
az imam edin vapros kolko e nai malkata broika kozi za da y4astva6 za mlad ferme i sas kolko trqbva da narstva6 sqka godina
zdr | изпратено от mlad fermer | 19-02-2013 14:18
iskam da znaam koga sshte byde pusnata programata za mlad fermer po mqrka 112, tazi godinai do koga sa srokovete za podavane na dokomenti
млад фермер | изпратено от кирил | 04-03-2013 19:49
моля да ми отговорите!!! може ли да кандидатствам по мярка 112.аз съм студент в стара загора -агроинженерство, редовно обучение , но съм от враца , имам 13,00 дек. орехи
mlad fermer | изпратено от Yancho | 21-04-2013 15:13
za da polu4a podpomagane trqbva li da sum zapo4nal stroeja na fermata
mlad fermer | изпратено от Yancho | 21-04-2013 15:29
kolko ovoshni druv4eta nai-malko trqbva da imam za da mi bude otbusnata finansova pomosht
nema nadejda | изпратено от nikoi | 02-05-2013 19:44
tva ne e realnost a izmama otnovo i otnovo
kolko broq kozi trqbva da imam za da poly4avam sopsidii | изпратено от teodora | 26-05-2013 12:42
Kolko kozi trqbva da imam za da poly4avam sopsidii..
molq otgovore te mii | изпратено от teodora | 26-05-2013 12:44
Molq vi otgovorete mi..
za 23 ovce kade moga da kandidatstvam | изпратено от asq | 27-05-2013 14:57
iskam da se razvivam kak da kandi datstvam i obor stroq
za 23 ovce kade moga da kandidatstvam | изпратено от asq | 27-05-2013 15:00
iskam da se razvivam kak da kandi
datstvam i obor stroq
ceco ruse | изпратено от cvetomir | 30-06-2013 10:48
imam 35 dka zemia .na 38 godini sam.ednoli4en targovec sam ..iskam da se zanimavam sas zemedelie kade i kak moga da kandidatstvam za tazi programa .mlad fermer i da polu4a subsidii.ot ruse sam
изпратено от dimitar blg | 29-08-2013 17:15
imam 6 dk do grada iskam da kandidatstvam za finansirane i izgrajdane na malka ferma do 15 mledaini kravi ,nqmam nikakva postroika,kak stapka trqbva da napravq
изпратено от георги славов | 01-10-2013 13:14
Имам 70 кози могали даса ригистрирам за млат фермер и каквиса изискванията
fermerstvo | изпратено от t.o. | 19-01-2014 21:38
vsicko e laja..niama nikoi da pomogne sas nisto.ne se nadiavaite.bürokraciata niama krai,,.vseki krade i grabi kakto moje..no edin den ste se svqrsat vsicki naivnici..i te go znaiat tova...
zemedelie | изпратено от ivelina | 02-02-2014 01:03
Zdr na 27g sam minalata godina si napravih oranjerii 2dk i qgodi 1dk ne sam geristrirana kato zemedelski proizvoditel nito kato mlad fermer,imam jelanie i da razshirq biznesa si iskam da kandidatstvam kato mqrka 112 i „Създаване на стопанства на млади фермери kakvo trqbva da napravq i kakvo trqbva da imam za da kandidatstvam,molq pi6ete mi blagodarq predvaritelno.
supsidiyi | изпратено от mokov | 05-02-2014 16:22
Koga steplastat sudsidiyite
selski tyrizam | изпратено от lia | 09-02-2014 15:05
zdraveite,az sam na 23 god. moga li da restavriram malka selska kashta v Septemvri koiato e na maika mi i da napravia xotel4e? moje li da mi kajete kakvo triabva da napravia? kakvi pari ste mi triabvat za na4alo?
ovce | изпратено от bobi | 12-02-2014 10:51
iskam da zapo4na daodglejdam ovce imam ko6ara i livadi nujen mie kredit niakoi mojeli dame naso4i
mlad fermer | изпратено от violeta hristova | 02-03-2014 23:41
az sam v 4yjbina.Smqtah da se varna v bg.da se zanimamam sas zemedelie,no ot komentarite koito pro4etoh,mai po dobre da si stoq v 4yjbina.MNOGO SE RARO4AROVAH.SOBSTVENATA NI DARJAVA NI OTHVARLQ
sobsidii | изпратено от t.o. | 16-03-2014 19:27
koi go izmisli tova.,.,da si jivees na selo inace niama nacin da si vlojis parite vav zemedelie,..a te samo tova i cakat,.da se xvane niakoia riba.,.i da pocnat.......tova ne si izpqlnil ..globa i vrqstane na parite i to sas lixva,.,prosto tova e nesto strasno,tova znaci triabva da si imate konsultant,advokat i mnogo nas covek vav komisiata za da se razminite sas posledstviata posle,,.,no obiknovennite xorica ne go znaiat tova,.,ineznam ako si jiveia vav cujbina zaso nemoga da investiram parite si vav jivotnovqdstvoto naprimer,.a ste sazdam i uslovie za rabotni mesta daje,.,no NNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE,.triabva da imam postoianen adres vav b,g. i da cakam pomost koiato e smesna za cial sviat,.,a te si darjat parite za sobsidiite vav bankata i si vzimat lixvite i kazvat ce niamalo odobreni proekti,.vsicko e mnogo jalko,.,
изпратено от MLAD FERMER | 01-04-2014 12:17
BULGARIA E PULNA S MUSHENNICI IZMAMNICI I VSQKAKVI TAPANARI KOITO MOGAT SAMO DA GRABQT NA GURBA NA TRUDESHTITE SE HORA
TOVA E DURJAVATA NI !!!!!!!!!!!
kdssa | изпратено от admin | 06-05-2014 10:18
da vi eba maikata na site zashto samo oplyvate avtoriteta na predishnoto pravitelstvo nevi li e srame tyrci a kakvo be iskate da vi opravlqvat tapite komynisti i tyrci li be maikavi deba ei balgarite ste tolko al4ni 4e nema granici are yaaaa
ray ban aviator homme | изпратено от BTOn | 20-05-2014 05:01
Европейски фондове в подкрепа на младите български фермери - Портал ЕВРОПА
ray ban aviator homme http://usol.dk/fr/ray-ban-aviator.php?p=ray-ban-aviator-homme
121 | изпратено от 007 | 25-09-2014 00:22
bravo samo taka

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.