Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-
23-03-2007

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) е документ, описващ ролята на структурните фондове през периода 2007-2013 г. в подкрепа на стратегическото развитие на България, определя основните цели на политиката и приоритетите за развитие през този период.

Тя представя стратегията на България в подкрепа на четири основни области за повишаване на конкурентоспособността:

 • човешки ресурси
 • инфраструктура
 • управление и ефективна държавна администрация и услуги
 • териториално сближаване

както и техните взаимовръзки и ролята на Структурните и Кохезионния фонд в рамките на тази стратегия.

Националната стратегия е съобразена със Стратегическите насоки на Общността на Европейския съюз. Разработването й се основава на обширен анализ на различията в развитието на отделните райони на страната. Те са идентифицирани и в Националния план за развитие 2007-2013 г. и в Националната програма за реформи. Визията на България за развитие към 2015 г. е тя да стане конкурентоспособна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.

Дългосрочната визия за България обединява две средносрочни цели за периода 2007-2013 г:

 • Засилване на конкурентноспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж
 • Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция

За да постигне средносрочните цели, България трябва да се фокусира върху четири стратегически приоритета - три тематични и един териториален:

 • Подобряване на базисната инфраструктура

Той предвижда оказване на подкрепа за по-качествени транспортни инфраструктури, информационни и комуникационни технологии и връзки,  инвестиции в инфраструктурата за защита на околната среда.

 • Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта

Предвижда оказване на подкрепа за подготвени и квалифицирани човешки ресурси както в публичния, така и в частния сектор.

 • Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление

Фокусира се върху създаване на ефективна рамка за подкрепа на бизнеса чрез подобряване на регулаторната среда, насърчаване на предприемачеството, иновациите и развиването на работеща, модерна и прозрачна държавна администрация.

 • Поддържане на балансирано териториално развитие

има за цел балансиран и равномерен растеж на всички райони на България посредством подпомагането им да развиват своя потенциал, опазването на околната среда и биоразнообразието, опазването на природното и културно наследство.

Всеки стратегически приоритет ще бъде подкрепен от действия, формулирани в 7 Оперативни програми и 2 Национални стратегически плана и програми:

 • Транспорт 
 • Околна среда
 • Развитие на човешките ресурси
 • Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
 • Административен капацитет
 • Регионално развитие
 • Техническа помощ 
 • Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за развитие на селските райони
 • Национален стратегически план за рибарството и ОП Рибарство.

За повече информация вижте линковете отдолу, които отвеждат към публикациите на Портал ЕВРОПА по темата.

(Министерство на финансите)

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.