Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
24-05-2007

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРАВИЛАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО 7-ТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Министерският съвет прие Постановление за определяне реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.

В 3-месечен срок от влизане в сила на постановлението ресорните министри трябва да одобрят типовите образци на формулярите за кандидатстване и насоките за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Едновременно с влизане в сила на постановлението, министърът на финансите ще одобри и препоръчителни образци на типови формуляри за кандидатстване.

Важните документи ще намерите на Портал ЕВРОПА:

Препоръчителни образци на типови формуляри за кандидатстване (подлежащи на одобрение от министъра на финансите):

Целта на постановлението е осигуряване на ефективен и ефикасен процес на избор на проекто-предложения при спазването на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

С приемането на постановлението ще се въведе единна нормативна уредба по отношение на процедурите за избор на проекти от страна на Управляващите органи на Оперативни програми и Изпълнителните агенции по Програма ФАР, като по този начин ще се улесни и унифицира дейността на всички секторни министерства, отговорни за управлението на Структурните инструменти и Програма ФАР на Европейския съюз. Нормативният акт е насочен не само към секторните министерства, отговорни за отпускането на финансовия ресурс, но и към потенциалните бенефициенти - местната власт, бизнесът, не правителствения сектор, които въз основа на уредения в постановлението механизъм ще бъдат информирани за техните права и отговорности по време на процеса на кандидатстване и последващата селекция на проектните предложения. Решението на правителството има важно значение и за дейността на одитиращите органи, които ще осъществяват контрол върху процеса на отпускане на безвъзмездната помощ на база нормативно уредени процедури, единни за всички отговорни институции.

(Министерство на финансите)

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.