Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
16-12-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Консултация относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2014 година

Във връзка с изготвянето на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Eвропейския съюз за 2014 година, дирекция „Координация по въпросите на ЕС” в администрацията на Министерския съвет инициира провеждането на консултация за събиране на мнения сред заинтересованите страни. „Годишната програма за участие на...
11-12-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Правителството определи органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти и инициативи на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г., съобщава правителствената пресслужба. Функциите на управляващ орган на ОП „Региони в растеж” ще изпълнява ГД...
21-11-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Концентриране на политиката на сближаване на ЕС върху растежа и заетостта — реформата в 10 точки

325 милиарда евро от бюджета на ЕС за 2014-2020 г. ще се инвестират по линия на политиката на сближаване в регионите и градовете на държавите от Европа, за да се постигнат целите на Съюза за растеж и работни места и за борба с изменението на климата, енергийната зависимост и социалното изключване. Като се вземе предвид приносът на държавите членки и ефектът на лоста от...
20-11-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Договарянето по оперативните програми ще може да продължи до 30 юни 2014 г.

Правителството даде съгласието си действието на Картата на регионалните помощи 2007-2013 г. да бъде удължено до 30 юни 2014 г., се казва в прессъобщение на Министерски съвет. Картата беше приета през януари 2007 г. с решение на Европейската комисия и периодът й на действие е до 31 декември 2013 г. Европейската комисия дава възможност всяка държава-членка да заяви желанието...
08-08-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Със 7,5 млн. лв. се увеличава бюджетът по процедура за общинските администрации

С решение на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) се увеличава общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество за общински администрации с бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и...
26-06-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева уволни главния директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“

В периода, в който България договаря с ЕК следващия програмен период 2014-2020 и в критичния момент за недопускане загуба на средства по ОП РР, днес пресслужбата на Министерски съвет съобщи, че министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева е освободила от длъжност главния директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“. Деница Николова...
08-03-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност". Заявление за участие в избора могат да подават само...
15-02-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган)в сътрудничество с Министерство на европейските въпроси, Република Турция (Национален партниращ орган) Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ....
15-02-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Стартира набирането на заявления за получаване на краткосрочна техническа помощ от бенефициенти, регионални и местни власти, по ОПРР и ОПОС

Стартира набирането на заявления за получаване на краткосрочна техническа помощ от бенефициенти, регионални и местни власти, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." (ОПРР) и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. (ОПОС)". Помощта се предоставя безвъзмездно в рамките на изпълнявания проект № 0086-ЦКЗ-1.5 „Създаване на мобилно експертно...
12-02-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Ще се увеличават средствата за общините при голям брой качествени проекти

Управляващият орган на ОПАК е готов да увеличи бюджета по новите процедури за общините в случай че има голям интерес за кандидатстване и достатъчен брой качествени проектни предложения. В момента общинските администрации могат да кандидатстват в два нови конкурса за европейско финансиране на обща стойност 3,5 млн. лв. Това обяви Ръководителят на програмата Моника...
05-02-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Покана за участие на неправителствени организации в избор на представители на неправителствения сектор в работната група за разработването на новата Оперативна програма „Добро управление” за програмния период 2014-2020 г.

С Решение № 57 от 31.01.2013 г. на Министерския съвет (МС) беше допълнен списъкът на програмите за програмния период 2014-2020 г. по чл. 2 от Решение № 328 от 2012 г. на МС с нова оперативна програма „Добро управление", с водещ министърът по управление на средствата от Европейския съюз. Оперативната програма ще финансира мерки в следните три области: 1. Повишаване...
30-01-2013 • Библиотека / Фондовете за България

През следващия програмен период ще се работи и по оперативна програма за добро управление

Към списъка с оперативни програми, които правителството ще разработва за следващия програмен период 2014-2020 г., кабинетът реши да бъде включена още една - за добро управление. Тя ще бъде ръководена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, съобщава правителствената информационна служба. Решението на Министерския съвет от м. април м. г. предвиждаше...
11-01-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Годишен напредък по оперативните програми, финансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за 2012 г.

„Европейската комисия беше много коректна към България и в края на годината страната ни е от малкото, на които бяха изплатени абсолютно всички финансови средства." Думи на министър-председателя Бойко Борисов. „2012 година е рекордна по отношение на разплатените средства от ЕС, заяви от своя страна министърът по управление на (javascript:...
08-01-2013 • Библиотека / Фондовете за България

Анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012 година

В четвъртък, 10 януари, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и заместник-министърът на финансите Карина Караиванова ще направят анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012 год. За участие в събитието е поканен и министър-председателят на България - Бойко Борисов. Годишният обзор ще включва детайли за темпа на...
20-12-2012 • Библиотека / Фондовете за България

Обявена е процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България

На 20.12.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България". Процедурата за...
11-12-2012 • Библиотека / Фондовете за България

Първа покана за набиране на проектни предложения по програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Стартира набирането на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия", която има за цел подобряване на конкурентноспособността на т.нар. „зелени" предприятия, включително подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия, насърчаване на зелените иновации и предприемачество. Мотото на програмата „Иновации за зелена индустрия"...
05-12-2012 • Библиотека / Фондовете за България

„На път”

Агенцията по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.2.03 - „На път". Повече информация може да намерите тук: http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=58(http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=58)...
09-11-2012 • Библиотека / Фондовете за България

1/3 от бюджета на ОПРР разплатен

Разплатени са средства на обща стойност 1 млрд. лева към бенефициенти/изпълнители на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР), които представляват 1/3 от общия бюджет на програмата (3, 131 млрд. лева), съобщават от Управляващия орган на Програмата. Със своите постижения ОПРР се нарежда сред най-успешните програми в България. В продължение на 5 години...
06-11-2012 • Библиотека / Фондовете за България

Стартира набирането на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 г.

Проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” се приемат в бюрата по труда в страната от 5 до 16 ноември 2012 г. Предвижда се да бъдат разкрити над 3 200 работни места в общополезни за общината и държавата дейности, социални дейности, дейности за подобряване условията на труд и работна среда и дейности в основното производство на...
05-11-2012 • Библиотека / Фондовете за България

„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” ЕАД обявява процедура за финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ" ЕАД (ФУГРС) обявява процедура за финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени заеми за изпълнение на проекти със значим социално-икономически ефект за насърчаване устойчивото развитие на град София....
29-10-2012 • Библиотека / Фондовете за България

По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи

* След като наскоро влезе в сила новият Финансов регламент, Комисията прие своите нови подробни Правила за прилагането му, съобщава Рапид. Благодарения на опростените процедури предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите, общините и другите получатели ще се подобри от 1 януари 2013 г. С новото законодателство...
18-10-2012 • Библиотека / Фондовете за България

Стартира процедура за подбор на проекти „Ново работно място”

На 18.10.2012 г. е обявена процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", гласи съобщение на Информационния портал за Структурните фондове на ЕС за България. Процедурата има за цел да стимулира работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като осигури подкрепа за...
17-10-2012 • Библиотека / Фондовете за България

Приключи работата на жури „Конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020”

На 16 юли 2012 г. бе обявен „Конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г." Предметът на конкурса обхвана три обособени позиции: *Обособена позиция (ОП) 1 - формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. *Обособена позиция (ОП) 2 - формулиране на послание (slogan) на бъдещата...
12-10-2012 • Библиотека / Фондовете за България

Спиране на етапа по набиране на проектни предложения по процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-1338/11.10.2012 г.(http://www.eufunds.bg/document/3626) на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за спиране на етапа по...
09-10-2012 • Библиотека / Фондовете за България

ОПАК откри нова процедура за подобряване на контролната дейност в администрациите на всички нива

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" обяви нова процедура по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване, се казва в съобщение на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България eufudns.
05-10-2012 • Библиотека / Фондовете за България

ОП „Конкурентоспособност“ представя възможностите за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика". Експерти от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към МИЕТ ще представят...
05-10-2012 • Библиотека / Фондовете за България

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Договарящ орган по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 4 на ОП РЧР: „Подобряване на достъпа до образование и обучение", област на интервенция 4.3...
20-09-2012 • Библиотека / Фондовете за България

В Кърджали ще се проведе икономически форум възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми

На 21 септември (петък) министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще посети Кърджали по покана на областния управител Иванка Таушанова и народния представител Цвета Караянчева (ГЕРБ), съобщава Единният информационен портал за Европейските фондове в България. Министър Дончев ще участва в икономически форум на тема „Възможности за финансиране на...
11-09-2012 • Библиотека / Фондовете за България

ОПАК набира проектни идеи за следващата година

Във връзка с подготовката на Индикативната годишна работна програма за 2013 г. на Оперативна програма „Административен капацитет", Управляващият орган на програмата Ви приканва най - учтиво да подадете проектните си идеи най - късно до 17.09.2012 г. Образецът за проектни идеи можете да намерите тук(http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/1125_Template%20AIWP%202
26-07-2012 • Библиотека / Фондовете за България

Министър Дончев иска от академичната общност аргументи за оперативна програма за наука и образование

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова академичната общност в срок до м. септември да разработи и представи конкретни аргументи в подкрепа на тезата, че през следващия програмен период в България трябва да има отделна оперативна програма за финансиране на мерки в сферата на науката и образованието, съобщава пресслужбата на министъра по управление...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

 
Заедно
Архив - Юни
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.