Europe.bg
  Начало - Парламент - Европейският парламент
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Парламент / Европейският парламент

  • A+
  • A-
05-03-2008

ДВЕ ГОДИНИ ДО КРАЯ НА МАНДАТА

Сегашният петгодишен мандат на Европейския парламент изтича в средата на 2009 г. След това от 18 броят на българските евродепутати ще намалее с един и нашите представители в ЕП ще са 17. Съответно след следващите евроизбори Румъния ще има 33 вместо сегашните 35 представители.

Председателският съвет на ЕП определя годишен график за работата на институцията, който е разделен на сесии и заседания. Графикът включва 12 месечни сесии от по 4 дни в Страсбург и 6 допълнителни месечни сесии от по 2 дни в Брюксел, 2 седмици в месеца за заседанията на парламентарните комисии и междупарламентарните делегации, 1 седмица в месеца за заседанията на политическите групи и 4 седмици годишно, посветени изключително на работата и присъствието на члена на ЕП в избирателния му район.

Парламентът прекарва четири дни месечно в Страсбург - там се провеждат гласуванията и по-голямата част от ежемесечните пленарни заседания на евродепутатите. Подготвителната работа по законодателството и срещите на парламентарните комисии се провеждат в Брюксел, а администрацията на ЕП е разположена в Люксембург. Разходите за непрекъснатото местене възлизат на около 200 милиона евро годишно. Въпросът за двете седалища е във висока степен политически. В него на диаметрални позиции са Белгия - която настоява за Брюксел; и Франция, която държи на Страсбург.

Сегашният председател на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг оповести през февруари тази година като принципи в своята работа човешкото достойнство, спазването на закона и солидарността на европейските народи.

По време на третата съвместна парламентарна среща за Лисабонската стратегия, състояла се на 5-ти и 6-ти февруари тази година в Европейския парламент в Брюксел бяха формирани работни групи по следните ключови теми: устойчива енергетика, вътрешен пазар и човешки капитал. По въпроса за устойчивата енергетика бе изтъкната спешната нужда от мерки за борба срещу глобалното затопляне, намаляване на емисиите на въглероден двуокис, повишаване на количеството на обновяемата енергия с 20% до 2020 година. Докладчикът на работната група по вътрешен пазар изтъкна необходимостта от свободно движение на работна ръка - особено важна грижа за депутатите от новите страни-членки, а сред приоритетите по темата човешки капитал бяха формулирани - борба срещу дискриминацията, социален диалог, по-добра координация между държавите-членки и инвестиране в обучението през целия живот.

Месец по-рано предшественикът му Жозеп Борел отчете за периода 2004-2006 г., че  "...Европейският съюз бележи напредък в защитата на потребителите и защитата на общественото здраве. Благодарение на REACH, Европейският съюз ще е единственият в света, притежаващ законодателство за химическите вещества. С черния списък на авиокомпаниите, той засилва безопасността на пътниците. С подобряването на качеството на водите за къпане, той предпазва от замърсяване. Той бележи напредък в либерализирането на вътрешния пазар, като успоредно с това защитава правата на трудещите се. Европейският парламент е този, който съумя да намери необходимия компромис във връзка с прословутата "Директива за услугите"... Той напредва в областта на международната политика. Наблюдатели и мироопазващи групи от държавите-членки на ЕС присъстват във всички региони, в които е застрашена международната стабилност. Освен това, ЕС играе роля на посредник. Европейският парламент подпомага тези усилия.  От юли 2004 г. насам той е изпратил 33 делегации в 26 държави. В много от тях неговите делегации са изиграли ключова роля за мирното провеждане на изборите."

Парламентът има три основни роли - да приема европейски закони, да упражнява демократичен контрол върху другите институции на ЕС (най-вече върху дейността на Комисията - например утвърждаване или отхвърляне на кандидатурите за еврокомисари), както и да приема - или отхвърля - бюджета на ЕС. Законодателната роля се извършва съвместно със Съвета в много области на европейските политики.

Най-честата практика за приемане на европейското законодателство е т.нар. "codecision". Тази процедура поставя Европейския парламент и Съвета на равнопоставена база и се прилага за широк спектър от сфери. Обаче в определени области - например земеделие, икономическа политика, визов режим и имиграция - Съветът законодателствува самостоятелно и се консултира с Парламента. Освен това съгласието на ЕП се изисква за някои важни решения - като например даването на зелена светлина на нови страни да станат членки на ЕС. Наред с това Европейският парламент стимулира ново законодателство чрез мониторинг върху годишната работна програма на Европейската комисия, вземайки отношение за това, какви нови закони би следвало да се приемат и призовавайки Комисията да състави предложения за такива.

ЕП осъществява демократичен надзор върху останалите европейски институции, като начините за това са няколко. Когато встъпва в длъжност нов състав на Европейската комисия, нейните членове се номинират от правителствата на страните-членки, но комисарите не могат да бъдат назначени без одобрението на ЕП. Всеки кандидат за еврокомисар - както и кандидатът за председател на ЕК - преминават през индивидуално интервю с депутатите, които след това гласуват състава на Комисията в пакет. През целия си мандат ЕК се отчита политически пред ЕП. Парламентът упражнява контрол чрез редовно запознаване с докладите, които Комисията изпраща на депутатите - например общия годишен доклад, докладите по изпълнението на бюджета и др. Наред с това евродепутатите редовно задават въпроси на Комисията и еврокомисарите са длъжни да им отговарят. Парламентът контролира и дейността на Съвета - евродепутатите редовно задават въпроси на Съвета, а председателят му присъства на пленарните сесии на ЕП и участва във важните дебати. Европейският парламент може да осъществява демократичен надзор и по друг начин - като се запознава с петициите на европейските граждани и като сформира комисии, които да ги проучват. И още - в началото на всяка среща на върха, председателят на Европейския парламент е поканен за изказване, в което да изрази гледната точка на ЕП, както и становищата му по ключови теми от дневния ред на Съвета.

Що се отнася до годишният бюджет на Европейския съюз, той е плод на съвместно решение на ЕП и на Съвета. Парламентът го обсъжда на две поредни четения. Бюджетът не може да бъде приет и да влезе в сила без подписа на председателя на ЕП. Парламентарната комисия по бюджетен контрол следи как се харчат средствата и всяка година ЕП решава дали да одобри начина, по който ЕК е изпълнила бюджета за предишната финансова година.

ЕП участва в немалка степен в определянето на европейската политическа визия. Съветът на ЕС се обръща за консултация към ЕП по основните аспекти и ориентации на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). От своя страна, Парламентът може да отправи към Съвета въпроси и препоръки. Освен това ЕП одобрява резултатите от преговорите, водени ЕС в рамките на Световната търговска организация (СТО) като отправя препоръки към ЕК, която е основният преговарящ за ЕС. Парламентът може да оказва натиск над определени държави с цел освобождаването на политически затворници или присъединяването на тези държави към международните ангажименти в областта на защитата правата на човека. Парламентът упражнява законодателната власт заедно със Съвета при голяма част от законодателните актове, необходими за създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се спазва Хартата на основните права на Европейския съюз и се зачитат съдебните системи и традициите на всяка държава-членка. Европейският парламент представя ежегодно доклад, в който се разглежда степента на спазване на правата, изложени в Харта на основните права на Европейския съюз.

Депутатите от Европейския парламент членуват в осем политически групи - това са формирования обединяващи представители от всички страни-членки и имат различни възгледи - от убедени федералисти до евроскептици.Европейският парламент
Комисии


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Избори 2014
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.