Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Мандат 2007-2009: равносметка
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
09-05-2009

Евгени Кирилов (ПЕС-БСП) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Представяме ви части от отчета за дейността на г-н Евгени Кирилов, който получихме в отговор на Въпросника на българския евродепутат, съставен от Портал ЕВРОПА в края на мандата на ЕП.

Към екипа на евродепутата:

1. Брой на направените изказвания в пленарната зала на ЕП.

22 изказвания в пленарна зала

2. Брой на зададените въпроси: а/ писмени, б/ устни.

6 устни въпроса към Европейската комисия

3. Пъти докладчик:

- 1 път докладчик
- 3 пъти докладчик в сянка
- докладчик по визовите въпроси в Съвместния парламентарен комитет ЕС - Македония

4. Брой и местоположение на създадени информационни офиси в страната.

3 информационни офиса - София, Сливен, Стара Загора
5 информационни офиса на Делегацията на българските социалисти - София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив

5. Брой на лицата, работили под различни форми в екипа в България и в ЕС.

Лица, работили в екипа в Брюксел - 6 души
Лица, работили в екипа в България - 11 души.

 

Повече за Евгени Кирилов - вижте на неговия уебсайт.

Към самия депутат:

1.    Какви предизборни ангажименти поехте към избирателите си през 2007 г. и какъв процент от тях смятате, че сте изпълнили в края на настоящия мандат?

Предизборният ми ангажимент пред избирателите беше да защитавам техните интереси и интересите на България в ЕС и смятам, че до голяма степен съм изпълнил този ангажимент.

2.    Вашето мнение за най-значимите постижения, извършени лично от Вас като член на ЕП?

Смятам, че сред най-значимите ми постижения са няколко важни поправки от национално значение към доклади в Комисията по външни отношения. На първо място това е включването за първи път в европейски документ на въпроса за обезщетяването на българските тракийски бежанци. Съгласно направената от мен и колегата ми Маруся Любчева поправка към доклада за напредъка на Турция, страната се задължава да спазва поетите си международни ангажименти, включително що се отнася до имуществените права на българските тракийски бежанци. Важна бе и поправката ми към доклада за напредъка на Македония 2007, с която македонските власти се призовават да създадат Съвместна комисия по образование и история между България и Македония.

Особено важна и ползотворна бе работата ми в рамките на Съвместния парламентарен комитет ЕС - Македония. Сред повдигнатите от мен въпроси бяха въпросите за съхраняване на българското културно наследство в Македония, за продължаващия "език на омразата" в македонските медии спрямо България и най-вече усилията ми по посока възстановяване на българските военни паметници и гробове в Македония, които завършиха през април тази година с официален ангажимент на най-високо равнище от македонска страна за пристъпване към работа по конкретните проблеми.

По моя инициатива и със съдействието на групата на ПЕС през януари 2007 г. в дневния ред на ЕП бе включена точка за дебат относно задържането и осъждането на смърт на българските медици в Либия, завършил с приемане на резолюция на Европейския парламент, призоваваща за освобождаването на българските медици.

Смятам, че постигнах редица успехи и като член на Делегацията на Европейския парламент със страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения и Грузия), както в контекста на сътрудничеството на ЕС с тях, така и по отношение на сътрудничеството на България с тях. По моя инициатива в рамките на Европейския парламент бе създадена и група за приятелство с Азербайджан, в която членуват 22 евродепутати от различни националности и партии.

В разгара на газовата криза през януари т.г. , заех остра критична позиция по отношение на Украйна и Русия и призовах за по-отговорно и по-цивилизовано поведение на двете страни.

В рамките на дейността ми като първи заместник-председател на Комисията по регионално развитие смятам за значително постижение факта, че моят доклад "Политиката за сближаване: инвестиране в реалната икономика" бе приет с голямо мнозинство и че той призовава към опростяване на правилата за усвояване на европейските фондове и за ускоряване на плащанията от фондовете в условията на икономическа криза. Работата ми в комисията се ръководеше и от фокусиране на усилията за отделяне на повече средства за бедните региони в Европа, предвид факта, че по-голяма част от българските региони попадат в тази категория.  

По моя покана делегация на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, начело с нейния председател Херардо Галеоте посети България през септември миналата година. Посещението бе много полезно и завърши с подкрепа от страна на комисията към България.    

Удовлетворен съм и от факта, че за тези две години успях да организирам няколко мероприятия в Европейския парламент за популяризиране и  утвърждаване на един по положителен имидж на България. Всички те преминаха при голям интерес и успех. Сред тях бяха представянето на Варна като морската столица на България и кандидат за Европейска столица на културата 2019, представянето на Българската коледа и традиции и международната детска изложба Нова Загора 2008, представянето на Българската роза (дискусия за Долината на розите и фотоизложба) и други.  

В рамките на Европейския енергиен форум (неофициален форум на най-високо ниво за политически диалог в рамките на ЕС по въпросите на енергетиката), усилията ми бяха насочени към защита на АЕЦ Козлодуй и противопоставяне на несправедливото решение за затваряне на 3 и 4 блок. По моя инициатива през май 2007 г. Енергийният форум  проведе своя конференция и в София по въпросите на енергийната сигурност в Югоизточна Европа с участието на европейския комисар по енергетика Андрис Пиебалгс.  

По моя инициатива и с мое съдействие бяха проведени и 11 информационни семинари в различни градове на България за изработване на качествени европейски проекти с участието на утвърдени в тази област специалисти. По моя покана също така над 300 души посетиха европейските институции в Брюксел през изминалите две години.         

3.    Кои ваши идеи не успяхте да реализирате като евродепутат?

Участието в работата на Европейския парламент дава изключително много възможности за поставяне на въпроси от национален интерес, които не могат да бъдат поставени на друго ниво. Смятам, че поставих редица въпроси, касаещи България и българските граждани и се надявам да продължа работата си в тази посока и в следващия парламент.

Като частичен неуспех би посочил внесения от мен пилотен проект в европейския бюджет за защита на ключови свидетели при дела срещу организираната престъпност, касаещ отпускане на средства от бюджета на ЕС за защита на ключови свидетели по дела срещу организираната престъпност в страните-членки на ЕС. Текстът не беше утвърден, но Европейската комисия изказа мнение, че може да включи подобна идея в някоя от нейните програми.

4.    Каква оценка бихте поставили сам/а/ на себе си по шестобалната система за цялостно представяне като евродепутат през мандата?

Смятам, че е нескромно сам да си давам оценка, затова разчитам на оценката на избирателите.

5.    Как оценявате Вашия личен принос към работата на политическата група в ЕП, към която принадлежите?

Като представител на една от най-новите страни членки на ЕС, смятам че мнението на мен и моите колеги от българската социалистическа делегация се цени много в рамките на Групата на ПЕС, особено по въпроси, свързани с региона на Западните Балкани и Черноморския регион, както и въпроси, касаещи най-бедните региони в ЕС. Нашето мнение винаги е било отчитано, а позициите ни по важни за България въпроси са срещали широка подкрепа от Групата на ПЕС.  

6.    Каква оценка бихте поставили на вашата политическа група в ЕП по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Лично аз бих поставил изключително висока оценка на Групата на ПЕС. Смятам, че без нейната адекватна политика и предложения в условията на икономическа криза, не бихме имали резултатите и постиженията , с които ЕП се гордее сега. Доволен съм, че по всички инициативи на социалистическата делегация, получихме безрезервна подкрепа от групата, включително и по въпроса за обезщетяването на тракийските бежанци.

7.    Каква оценка бихте поставили на вашата българска политическа сила по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Делегацията на българските социалисти направи един успешен мандат в Европейския парламент. С колегите успяхме да покажем, че интересите на България и българските граждани могат да бъдат защитавани на това високо европейско ниво.

8.    Чия оценка за вашата лична дейност в ЕП смятате за най-важна: на партията, към която принадлежите в България, на политическата група в ЕП, в която членувате, или на вашите избиратели?

Смятам за най-важна оценка за моята дейност, оценката на избирателите.

9.    Възнамерявате ли да направите публичен отчет на своята дейност в периода 2007-2009 г. и кога и къде; ако не – защо?     

Да, вече го направих. Представих отчета си пред млади дипломати и международници на 13 април в София. Също така, той е качен и на интернет страницата ми www.evgenikirilov.eu.

10.    В случай, че възнамерявате да направите публичен отчет, ще включите ли в него и финансови аспекти – ако да, какви ще са те, ако не – защо?

Финансовите аспекти не са свързани с работата на депутата по същество и затова не съм ги включил в моя отчет. Но винаги съм бил готов и съм отговарял изчерпателно на всички финансови въпроси, свързани с моята дейност.

11.    От срещите Ви с българските избиратели, кое е нещото, което най-много Ви впечатли и с какво?

Най-много ме впечатлява интереса и желанието на българските граждани да се впишат по някакъв начин в европейското членство на България. Това е правилният път, защото ЕС не е абстракция,  а жив организъм, който предоставя много възможности за развитие във всяка една област. Именно затова, аз провеждам редовно обучителни семинари за изработване и управление на европейски проекти. Смятам, че има голяма нужда от такъв тип обучение и информация в цялата страна. Призовавам и медиите, да бъдат по-активни и да говорят повече на европейски теми. Не трябва да забравяме, че 70 % от законодателството във всяка страна членка идва от ЕС.   

12.    Има ли бъдеще Лисабонския договор? Защо?

Лисабонският договор не само има бъдеще, но за момента е единствената алтернатива на ЕС за стъпка напред към един по-силен съюз, който в по-голяма степен защитава интересите на своите граждани.

13.    Каква е вашата позиция – мит или реален проблем са промените в климата? Защо?

Промените в климата са един от приоритетните въпроси за ЕС и в частност за Европейския парламент. За съжаление, все още в България няма голяма чувствителност по този въпрос, но се надявам и с наша помощ като евродепутати това да бъде преодоляно.

14.    Необходима ли е Обща енергийна политика на Европейския съюз?

ЕС има остра нужда от обща енергийна политика. Газовата криза в началото на тази година го доказа. Аз самия участвам в редица европейски форуми по енергетика на високо равнище и смятам, че вече е дошло времето за изработване на цялостна концепция за нуждите, политиката и стратегията на ЕС за осигуряване на достъпна енергия за своите граждани.

15.    Как оценявате отношенията Европейски съюз – Русия?

Отношенията ЕС-Русия се развиват в рамките на стратегическото партньорство. Въпреки спадовете и възходите в тези отношения смятам, че е налице конструктивен диалог и желание за преодоляване на съществуващите различия в името на мирно и взаимноизгодно съществуване на Евразийския континент.

16.    Адекватно ли реагира Европейският съюз на икономическата криза?

Да. Смятам, че мерките които бяха взети на ниво ЕС в голяма степен намалиха опасността от задълбочаване на кризата.

17.    Кой според вас е основният въпрос, който ще бъде в дневния ред на ЕП през новия мандат – до 2014 г.?

Една от хубавите страни на Европейския парламент е, че съществува голяма приемственост по отношение на дискутираните въпроси. Аз лично очаквам, той да продължи да се фокусира върху важни за европейските граждани въпроси като енергийната сигурност, промените в климата, както и правата им в контекста на всички общностни политики.  

18.    Вашето мнение за рубриката “Осемнайсетте” на Портал ЕВРОПА?

Приветствам всяка инициатива, която предоставя повече информация и прозрачност за нашата дейност като членове на ЕП.

 

Пълния текст на отчета под формата на презентация можете да видите ТУК.

Отчет за дейността на Евгени Кирилов като член на Европейския парламент - януари 2007 - март 2009 г.


Приоритети в работата

Като член на Делегацията на българските социалисти Евгени Кирилов отстоява принципите на лявата политика на социалистите и социалдемократите в Европа, защитава интересите на европейските граждани, отстоява кредото България - равностоен член на Европейския съюз и партньор на трети страни, с които ЕС поддържа външнополитически отношения, сигурен съсед на страните от Западните Балкани и Черноморския регион.

Като член на Групата на ПЕС Евгени Кирилов работи за създаване на повече и по-добри работни места в Европа, за пълното зачитане правата на човека и човешкото достойнство, опазване на околната среда, постигане на по-голяма равнопоставеност и споделено социално благоденствие.

Като зам.- председател на Комисията по регионално развитие приоритетите на Евгени Кирилов са свързани с ключови въпроси по прилагането на политиката на сближаване и дебата за бъдещето на тази политика. Евгени Кирилов застъпва тезата, че крайната цел на политиката на сближаване е да създаде еднакви шансове за всички европейски граждани, независимо в коя държава живеят.

Като зам.- член на Комисията по външни работи и като член на Подкомисията по отбрана и сигурност Евгени Кирилов работи за утвърждаване на европейската перспектива на Западните Балкани, постигане на по-голяма сигурност и стабилност в региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион, постигане на по-голяма енергийна сигурност в Европа и разрешаване на все още съществуващите двустранни спорове между България и някои от нейните съседи.

Като зам. - член на Съвместния парламентарен комитет ЕС – Македония Евгени Кирилов работи най-вече в посока разрешаване на някои двустранни спорове и въпроси като възстановяването на българските военни паметници и гробища в Македония, използване на езика на омразата срещу България в македонските медии, ускоряване изграждането на железопътната линия София – Скопие, защита от дискриминация на македонските граждани с второ българско гражданство, либерализацията на визовия режим на ЕС с Македония и други.

Като член на Съвместните комитети за партньорство на ЕП и на страните от Южен Кавказ - Армения, Азербайджан и Грузия Евгени Кирилов фокусира вниманието си върху важни енергийни проекти като Набуко и постигане на по-голяма сигурност в граничния за България и ЕС Черноморски регион.

Парламентарната дейност на Евгени Кирилов като изцяло е насочена към реализиране и отстояване на тези приоритети.

Приоритети в работата в Комисията по регионално развитие на ЕП

Основните приоритети в работата на Евгени Кирилов като първи зам.-председател на Комисията по регионално развитие са свързани с ключови въпроси по прилагането на политиката на сближаване и дебата за бъдещето на тази политика, сред които са:

Подкрепа на принципа на солидарност и принципа на партньорство;

Защита на интересите на бедните региони и на най-уязвимите групи, особено в контекста на икономическата криза;

Опростяване на процедурите и механизмите за достъп до финансиране от еврофондовете;

Отстояване на трите измерения на регионалната политика: социално, икономическо и териториално сближаване;

Сътрудничество на ЕП с Европейската комисия, Съвета и държавите-членки за успешното осъществяване на регионалната политика;

Прилагане на принципите за добро управление, използването на добри практики и подобряване на отчетността при използването на еврофондовете.

Приоритети в работата в Комисията по външни работи на ЕП

Основните приоритети на Евгени Кирилов в работата му в Комисията по външни работи на ЕП са утвърждаване на европейската перспектива на Западните Балкани, постигане на по-голяма сигурност и стабилност в региона на Югоизточна Европа и Черноморския регион, въпросът за Европейската енергийна сигурност и разрешаване на все още съществуващите спорни въпроси между България и някои от нейните съседи.

Реализирането на тези приоритети е осъществено най-вече чрез активна дейност по ежегодните доклади на Европейския парламент за напредъка на Македония и Турция, по проекторезолюциите за Западните Балкани, Черноморския регион и Европейската политика на добросъседство.

Основните законодателни постижения на Евгени Кирилов по тези теми са:

Включване за първи път на въпроса за обезщетяване на тракийските бежанци в доклад за напредъка на Турция;

Включване на въпроса за езика на омразата към България в македонските медии и за необходимостта от създаване на Смесена комисия по образование и история между Македония и България в доклади за напредъка на Македония по пътя към ЕС;

Включване на въпроса за нуждата от равномерно икономическо развитие на Западните покрайнини в доклада на ЕП за Сърбия.

Популяризиране и изграждане на положителен имидж на България в ЕС

Важна част от приоритетите на Евгени Кирилов в досегашната му дейност е популяризирането и изграждането на положителен имидж на България в ЕС, осъществявано чрез провеждането на мероприятия в Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

Сред приоритетите, насочени към избирателите е запознаването на българските граждани със структурата и функционирането на европейските институции и възможностите, които те предоставят.

В тази връзка с подкрепата и участието на Евгени Кирилов бяха проведени редица семинари за обучение в България и посещения на групи в Брюксел.

В досегашната си дейност като член на Европейския парламент Евгени Кирилов е направил редица изказвания в пленарна зала и е внесъл многобройни поправки към различни законодателни И незаконодателни текстове.

Изказвания в пленарна зала - 21.

Внесени поправки към законодателни текстове - 87.

Основни изказвания в пленарна зала:

17 януари 2007 г., по инициатива на Евгени Кирилов и със съдействието на групата на ПЕС в дневния ред на ЕП бе включена точка за дебат относно задържането и осъждането на смърт на българските медици в Либия, завършил с приемане на резолюция на Европейския парламент, призоваваща за освобождаването на българските медици.

12 юли 2007 г., участие в дебата по Политиката на сближаване в най-бедните региони на ЕС.

3 септември 2007 г., изказване за несправедливите двойни проверки за сигурност на български и други източноевропейски пътници на летището във Франкфурт.

5 септември 2007 г., участие в дебата по Доклада за Диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека, фокус върху отношенията ЕС – Либия.

12 ноември 2007 г., изказване по Приложение на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, фокус върху свободното движение на работници от България и Румъния на европейския трудов пазар.

14 ноември 2007 г. участие в дебата по доклада за Европейската политика на добросъседство и по-специално по развитието на ситуацията в Грузия.

21 февруари 2008 г., участие в дебата по Четвъртия доклад за икономическо и социално сближаване и Европейската програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване.

13 март 2008 г., участие в дебата по ситуацията в Армения.

21 май 2008 г., участие в разисквания по доклада на Рия Оомен-Рюитен за "Напредъка на Турция по пътя към членство в ЕС за 2007 г.", фокус върху необходимостта от разрешаване на всички висящи двустранни въпроси между България и Турция като въпроса за обезщетяването на българските тракийски бежанци.

16 юни 2008 г., участие в разисквания по доклада на Габор Харангозо за "Въздействие на политиката на сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи "

17 юни 2008 г., фокус върху факта, че специалното внимание към уязвимите групи от страна на политиката на сближаване на ЕС показва, че не сме забравили, че основният приоритет на тази политика е да допринася за благоденствието на нашите граждани.

20 октомври 2008 г., изказване по въпроса за застоя в реализирането на проекта НАБУКО и нуждата от конкретни мерки за активизирането му от страна на Европейската комисия.

17 ноември 2008 г., участие в разисквания относно Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и пречките за неговото реформиране.

14 януари 2009 г., участие в дебата за руските газови доставки към Украйна, фокус върху нуждата от по-твърд тон в разговорите с Русия и Украйна в името на пострадалите от газовата криза европейски граждани.

2 февруари 2009 г., изказване по предложената от Европейската комисия програмата за икономическо възстановяване в областта на енергийната сигурност, фокус върху недостатъчната финансова помощ за България след тежката газова криза.

2 февруари 2009 г., изказване на Евгени Кирилов в качеството му на докладчик в сянка на Комисията по външни работи на ЕП по доклада Втори стратегически преглед на енергетиката, фокус върху необходимостта от диверсификация на енергийните източници в Европа.

11 март 2009 г. изказване на Евгени Кирилов в качеството му на докладчик на ЕП по Политиката за сближаване: инвестиране в реалната икономика.

24 март 2009 г. участие в дебата за Политиката на сближаване и обсъждането на 4 доклада по собствена инициатива изготвени от Комисията по регионално развитие.

Основно поставени въпроси в пленарна зала:

13.02.2007 г. Въпрос към Европейската комисия Относно съдбата на българските медицински сестри и палестинския лекар и отношенията ЕС-Либия.

10.07.2007 г. Въпрос към комисаря по външните отношения на ЕК Бенита Фереро-Валднер за ситуацията с българските сестри и палестинския лекар в Либия.

23.02.2008 г. Въпрос към Европейската комисия относно: Липса на възможност за гражданите на ЕС да използват кирилица и гръцка азбука при поръчка на публикации от книжарницата н ЕС.

24 февруари 2009 г. Въпрос към Европейската комисия относно: По-малко средства за България и Румъния за развитие на селските райони.

Работа в Комисията по регионално развитие:

Докладчик на Комисията по регионално развитие по доклад относно "Политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика".

Докладчик в сянка на социалистите по мнение на Комисията по регионално развитие по доклада "Регионален подход към Черноморския регион".

Докладчик в сянка на социалистите по мнение на Комисията по регионално развитие по доклада "Търговски и икономически връзки със Западните Балкани“.

Изказвания в Комисията по регионално развитие:

4 октомври 2007 г. при обмяна на мнения по проект на Становището на Комисията по регионално развитие на вниманието на Комисията по външни работи по подхода в областта на регионалната политика към Черно море.

20 ноември 2007 г. при обсъждане на Проектодоклад на Комисията по регионално развитие относно четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване.

26 март 2008 г. при гостуването на Лук Ван ден Бранде,председател на Комитета на регионите, на заседание на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент.

8 април 2008 г. при дискусията по проекта на Доклад относно въздействието на политиката на сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи.

25 юни 2008 г. при обсъждане на актуални въпроси с г-н Николас Мартин, Директор на дирекция "Одит" към Генерална дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия.

10 септември 2008 г. при обмяна на мнения относно Становище на Комисията по регионално развитие по проекта на доклад на Комисията по международна търговия за "Икономическите и търговски отношения със Западните Балкани“.

19 януари 2009 г.представяне в качеството на докладчик на Комисията по регионално развитие на работен вариант на проект на доклад по собствена инициатива относно политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика.

Внесени поправки в Комисията по регионално развитие:

2 поправки по мнението на Комисията по регионално развитие по доклада "Регионален подход към Черноморския регион".

14 поправки съвместно от Лидия Герингер (депутат от ПЕС, Полша) Доклад на Комисията по регионално развитие относно четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване.

5 поправки по Доклад на Комисията по регионално развитие относно въздействието на политиката на сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи.

3 поправки по Доклад на Комисията по регионално развитие относно управлението и партньорството в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика.

6 поправки съвместно с Габор Харангозо (депутат от ПЕС, Унгария) по Доклад на Комисията по регионално развитие относно допълнение и координация на политиката на сближаване с мерките за развитие на селските региони.

2 поправки съвместно с Габор Харангозо (депутат от ПЕС, Унгария) по Доклад на Комисията по регионално развитие относно градското измерение на политиката на сближаване в новия програмен период.

Други дейности в Комисията по регионално развитие:

8-10 май 2007 г. Евгени Кирилов представлява Европейския парламент на дискусиите с участието на комисар Данута Хюбнер по повод стартирането на новия програмен период на Европейските структурни фондове 2007 - 2013 г., град Хоф, Германия.

21 януари 2008 г. В качеството си на първи-заместник председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент депутатът Евгени Кирилов взе участие в официалното стартиране на Програма ESPON 2013, което се проведе в Брюксел. Той представи от името на европарламента какви са очаквания за приноса на Програма ESPON през следващите години.

25 юни 2008 г. Евгени Кирилов представлява Европейския парламент във форума, посветен на 20-та годишнина на политиката на сближаване на ЕС, в който участваха председателят на Европейската комисия Жозе Барозо, комисарят по регионалната политика Данута Хюбнер и комисарят по трудова заетост и социални въпроси Владимир Шпидла.

30 септември - 2 октомври 2008 г. по покана на Евгени Кирилов делегация на Комисията по регионално развитие на ЕП, водена от нейния председател Херардо Галеоте, посети България.

3 и 4 декември 2008 г. Евгени Кирилов участва с изказване на тема "Да дадем шанс на бенефициентите“. в Конференция за Добрите практики в прилагането на политиката на сближаване на Европейския съюз, организирана от групата на Партията на европейските социалисти в ЕП.

16 март 2009 г. по покана на Евгени Кирилов депутати социалисти от Комисията по регионално развитие на ЕП участваха в кръгла маса в София относно мерките за икономическо възстановяване и проведоха редица срещи в София и Перник, на които бяха обсъдени актуални въпроси на политиката на сближаване.

Работа в Комисията по външни работи:

Докладчик в сянка на социалистите по мнение на Комисията по външни работи по доклада "Втори стратегически преглед на енергетиката“.

Внесени поправки в Комисията по външни работи:

1 поправка към доклада за бъдещето на Косово и ролята на ЕС, която призовава косовските власти да създадат необходимите условия за завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица от съседните страни и територии, март 2007 г.

6 поправки в доклада за напредъка на Македония, 5 юни 2007 г.

1 поправка в доклада по правата на човека, с която Европейският парламент практически се задължава, при разглеждане на диалога с Либия, да взима предвид и резолюцията за задържането и осъждането на 5-те български медицински сестри и палестинския лекар, 17 юли 2007 г.

4 поправки в доклада за отношенията ЕС - Сърбия, които имат отношение и към българското малцинство в Сърбия. Те приканват сръбските власти да осигурят по-балансирано, икономическо развитие във всички области на Сърбия и спазване правата на малцинствата и интегрирането им във всички държавни структури, 12 септември 2007 г.

1 поправка в доклада за напредъка на Турция, която приканва турските власти да ускорят диалога между България и Турция по въпроса за правото на собственост и обезщетяването на тракийските българи, 18 септември 2007 г.

2 поправки по доклада за Европейската политика на добросъседство за засилване сътрудничеството със страните - съседи в областта на борбата с трансграничната престъпност и тероризма и ускоряване изграждането на европейските транспортни проекти в региона, 20 септември 2007 г.

6 поправки към доклада за напредъка на Македония, 14 февруари 2008 г.

7 поправки в доклада за Косово и ролята на ЕС, 11 декември 2008 г.

6 поправки към доклада за напредъка на Македония 2008, 19 декември 2008 г.

3 поправки към становището на Комисията по външни работи по Втория стратегически енергиен преглед на ЕС. Съгласно приетите поправки документът отбелязва, важността на енергийния диалог ЕС-Каспийски регион и на проекти като Транс-Сахарския газопровод, тръбопровода Южен Поток и проекта "Набуко" за разнообразяването на енергийните доставки на ЕС, и подчертава необходимостта от ускоряване на прилагането на тези проекти, 21 януари 2009 г.

13 поправки към доклада за напредъка на Турция, сред които поправка, апелираща към по-голямо трансгранично сътрудничество между представителите на бизнеса, местните власти и други в България, Гърция и Турция и поправка, внесена съвместно с евродепутати от Групата на ПЕС, която приветства приемането на закона за фондациите в Турция и оценява положително становището на Европейската комисия, че той трябва да бъде приложен, така че да доведе до разрешаването на все още отворените въпроси, свързани с възстановяване на собствеността на немюсюлманските общности в Турция.

Изказвания в Комисията по външни работи:

12.04.2007 г. въпрос на Евгени Кирилов по време на заседание на Комисията по външни отношения към европейския комисар по външните отношения Бенита Фереро-Валднер за отношенията на ЕС с Либия в контекста на случая със задържаните български медицински сестри и палестинския лекар. Г-жа Фереро-Валднер изрази надежда, че скоро ще бъде намерено положително решение по делото в Либия.

05.06.2007 г. Въпрос на Евгени Кирилов към министъра на външните работи на Македония относно дискриминационното отношение в страната към гражданите, приели като второ гражданство българското. В отговора си министърът спомена, че не е лесно да се преодолеят стереотипите от миналото, създадени по време на Студената война, когато влиянието на Москва в София и на Белград в Скопие е било много силно. Също така, той още веднъж изказа благодарност на България, че е била първата държава, която признава Република Македония през 1991 г.

13.06.2007 г. Евгени Кирилов попита немския външен министър Франк-Валтер Щайнмайер за разговорите му с либийското ръководство относно българските медицински сестри и палестинския лекар в Либия. Министърът на външните работи на Германия отговори, че изходът от дискусиите с либийската страна по въпроса с българските медицински сестри и палестинския доктор е твърде деликатна тема, но подчерта че "все още не сме там, където бихме искали да бъдем" в преговорите.

22.01.2008 г. въпрос към македонския външен министър Милошоски от страна на Евгени Кирилов за липсата на поддръжка и желание за възстановяване на българските военни гробища в страната и конкретно липсата на официален отговор на искането на България за възстановяване паметника на полковник Константин Каварналиев край Битоля от 1913 г., взривен от югославските власти след 1944 г.

24.01.2008 г. Изказване по време на заседание на Подкомисията по отбрана за нуждата от изработване на цялостна концепция за управление на кризи на ЕС и създаване на добре подготвени и ресурсно обезпечени европейски части за хуманитарни и военни операции.

29 януари 2008 г. Въпрос към Юлия Тимошенко - министър председател на Украйна за състоянието на Българския културен дом в Одеса по време на гостуването й на заседание на Комисията по външни отношения на Европейския парламент.

26 февруари 2008 г. Изказване по доклада за напредъка на Македония за необходимостта Македония да получи дата за започване на преговори колкото е възможно по-скоро.

27 март 2008 г. Изказване по доклада на Европейския парламент за напредъка на Турция.

8 януари 2009 г. Изказване на извънредно заседание на Комисията по външна политика на ЕП за нуждата от незабавно възстановяване на газоподаването от Русия през Украйна и осъществяване на независимо разследване, което да установи коя от двете страни е по-безотговорна. На извънредното заседание бяха поканени представители на правителствата и националните парламенти на Русия и Украйна, ръководителят на руския газов монополист "Газпром" Алексей Милер и първият заместник-директор на украинската компания "Нафтогаз-Украйна" Игор Диденко.

20 януари 2009 г. Въпрос на заседание на Комисията по външни отношения към специалния представител на ЕС в Македония посланик Ерван Фуере за това какви мерки взима Европейската комисия за предотвратяване на продължаващата тенденция да се използва езика на омразата във водещи македонски медии.

Комисия по външни работи - други дейности:

17.04.2007 г. на специално тържество в Съвета на Европа в Страсбург, Евгени Кирилов получи титлата "Почетен член на ПАСЕ" и почетен медал "като признание за заслуги към европейската кауза".

22 март 2007 г. Среща на Евгени Кирилов с Мишел Тоб, главен координатор на световната коалиция „Заедно срещу смъртното наказание" в защита на петте медицински сестри и палестинския лекар за обсъждане на инициативите за по-нататъшни действия в подкрепа на задържаните в Либия български медицински сестри.

4 декември 2007 г. Евгени Кирилов взе участие в проведената в Брюксел конференция на високо равнище ''Балкански кръстопъти. Предстоящите политически предизвикателства".

22 април 2008 г. Среща на Евгени Кирилов с турски депутати по тракийския въпрос.

13 май 2008 г. - Модератор на международна конференция по въпросите на черноморския регион, Брюксел.

17 октомври 2008 г., открива конференция "Стратегии за сигурност в Черноморския регион", София.

Евгени Кирилов участва и в редица мероприятия на Европейския енергиен Форум (неофициален форум на най-високо ниво за политически диалог в рамките на ЕС по въпросите на енергетиката).

По инициатива на г-н Кирилов през май 2007 г. Енергийният форум проведе своя конференция и в София по въпросите на енергийната сигурност в Югоизточна Европа с участието на европейския комисар по енергетика Андрис
Пиебалгс.

Евгени Кирилов е член и на Форума за бъдещето на ядрената енергетика - инициатива на Европейския парламент за дискусии по въпросите, свързани ядрената енергия.

Комисия по земеделие - внесени поправки:

4 поправки по доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони по предложението на Европейската комисия за "Регламент на Съвета относно общата организация на пазара на вино", 21 ноември 2007 г. - Евгени Кирилов използва правото си на евродепутат, който не е член на въпросната комисия, да внесе предложения за изменения по текста на проектодоклада, в защита на интересите на българското винопроизводство

1 поправка по доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към предложението за регламент на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане на земеделските производители по Общата селскостопанска политика, 8 октомври 2008 г. Поправката предвижда неусвоените евросредства от схемата за плащане на земеделска площ да могат да се отделят в национален резерв и да се използват от страните членки при специфични трудности в определени сектори и при кризисни ситуации в селското стопанство.

ВНЕСЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗАЩИТА НА КЛЮЧОВИ СВИДЕТЕЛИ ПРИ ДЕЛА СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ - 3 юли 2008 г. Евгени Кирилов внесе и предложение за пилотен проект на ЕС в бюджетната комисия на ЕП на стойност 5 000 000 евро. Пилотният проект касае отпускане на средства от бюджета на ЕС за защита на ключови свидетели по дела срещу организираната престъпност в страните-членки на ЕС.

Откриване на информационни офиси в България

7 декември 2008 г. - Откриване на информационен офис по европейски въпроси на Евгени Кирилов в район Люлин, София. Офисът е център за обучение и ресурси по изготвяне на европейски проекти. Съществена роля за подготвянето и управление на проекти заема достъпа до информация. В тази връзка с подкрепата на Евгени Кирилов информационният офис изгражда уеб портал за консултанти. Информационната част от портала ще съдържа новини, форма за запитвания, възможност за получаване на информация по определени проблеми по е-майл, полезни връзки и др.

19 септември 2008 г. - Откриване на информационен офис на Евгени Кирилов и Илияна Йотова в Стара Загора, който да осигурява обратна връзка между гражданите и евродепутатите, които през повечето време са в Брюксел. Информацията ще бъде двустранна. От една страна от Европа и от друга страна това, което интересува гражданите.

май 2008 г. – Откриване на приемна на Евгени Кирилов в гр. Сливен. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.