Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
07-08-2007

ОБНАРОДВАНО Е ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОП „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

В днешния брой на „Държавен вестник" е обнародвано постановлението на МС за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", установи Портал ЕВРОПА.

Постановлението е № 180 от 27.07.2007 година. То влиза в сила със задна дата - от 1 януари 2007 г.

Детайлните правила са разработени в съответствие с текстове на регламенти на ЕО, касаещи допустимостта на разходите по структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, в частност и на Европейския социален фонд и националните правила за допустимост на разходите, приети през март 2007 г.

В обнародвания документ се посочват периодът на допустимост на разходите по Оперативната програма; определени са допустимите преки и други разходи.

Както Портал ЕВРОПА вече писа, за да се смятат за допустими, разходите по Оперативната програма трябва да отговарят едновременно на следните условия: да са законосъобразни; да са извършени за дейности, определени и осъществени под отговорността на управляващия орган съгласно критериите за избор на операции; да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност; да са извършени въз основа на договор или заповед; да са действително извършени и платени през периода за допустимост на разходите; да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление; да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека; изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално законодателство.

Портал ЕВРОПА припомня, че на 20 юли Министерството на социалната политика стартира официално ОП „Развитие на човешките ресурси". Първите шест процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Човешки ресурси" са с общ размер 87 718 976 лева.

B специализираната ни рубрика „Фондовете за България" - освен пълния текст на Постановление № 180 - можете да прочетете по темата още:

  • Първите 6 покани за набиране на предложения по ОП „Развитие на човешките ресурси" (включително процедурите и документите за кандидатстване),
  • Самата Оперативна програма (версията от юни 2007 г.). Уточняваме, че на сайта "Eufunds" фигурира по-стара версия на текста - тази от м. март, затова да се взима предвид нашият вариант, който е по-актуалният!

 Верен на стремежа си да посредничи в диалога между бенефициентите и администрацията, нашият екип приема коментари и запитвания на редакционната електронна поща. Ангажираме се да ги предадем на компетентните звена и да ви информираме за техните отговори.

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.