Europe.bg
  Начало - Тема на месеца
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Тема на месеца

  • A+
  • A-
23-03-2008

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз

Общата селскостопанска политика (ОСП) се състои от група правила и механизми, които регулират производството, търговията и преработката на земеделски продукти в Европейския съюз, като се обръща повишено внимание на развитието на селските райони. ОСП е една от най-важните политики на ЕС. Това се дължи на високия й дял в бюджета на ЕС - почти 50%, а също така и на големия брой хора и обширната територия, които са пряко засегнати от нея. Значението на ОСП се определя и от факта, че тя е пряко свързана с Общия пазар и Европейския валутен съюз, които представляват два ключови елемента от постигането на европейската интеграция. Днес ОСП е обект на реформи, целящи нейното пазарно ориентиране и утвърждаване на прилагането на устойчиви методи на земеделие, опазващи околната среда и ландшафта и насочени към подобряване на качеството и безопасността на храните.

Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Европейския институт реализират проекти в областта на информирането и разясняването на ОСП и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

В тази рубрика на Портал ЕВРОПА ви представяме връзки към публикациите и документите, отнасящи се до осъществяването на проектите, както и бързи връзки към всички актуални агро-новини, анализи и мнения от България и ЕС:

 

Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти по ПРСР!

 

Планирана информационна кампания, насочена към повишаване на информираността на земеделските стопани, медиите и широката общественост в България по отношение на основните елементи на ОСП и нейната специална роля и мерки за развитие на селските райони. Това включва проектът "Общата селскостопанска политика /ОСП/ – двигател за развитието на българските селски райони”, който се реализира от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Европейския институт.

Проектът се финансира от Европейската комисия /ЕК/

Проектът е финансиран в рамките на покана на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони”на ЕК за представяне на предложения 2007/C 238/08 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

Информационно-разяснителни публикации:

За ваше улеснение! Преглед на отворените мерки от ПРСР и всички наредби!

28-04-2009 - Подробен преглед на заповедите на прием на заявления по мерките от ПРСР /2007-2013 г./

16-04-2009 - Оперативна програма "Рибарство" 2007-2013 г.

15-04-2009 - Развитие и прилагане на програма САПАРД в България

14-04-2009 - Подходът „Лидер" - четвърта Ос на Програмата за развитие на селските райони

27-02-2009 -
Развитие на биологично земеделие в ЕС

23-02-2009 - Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2009-2013г.

19-02-2009 - Пет актуални презентации на експерти от ДФ "Земеделие"

22-12-2008 - Схема „Училищно мляко" на ЕС
19-12-2008 - Схема на единно плащане (СЕП) и схема за единно плащане на площ (СЕПП)
30-11-2008 - Финансиране на Общата селскостопанска политика на ЕС
26-11-2008 - Взимане на решения и възможности за влияние по Общата селскостопанска политика на ЕС
21-10-2008 - Млечните квоти в ЕС
07-10-2008 - Преглед на актуалните реформи на Общата селскостопанска политика
30-09-2008 - ОСП – ефективни инструменти за подпомагане на земеделските производители в ЕС
29-09-2008 - 50 години Обща селскостопанска политика на ЕС

Целта на проекта е повишаване на обществената информираност в България по отношение на основните елементи на Общата селскостопанска политика и нейната специална роля и мерки за развитие на селските райони.

Планираните дейности представляват набор от обвързани и допълващи се информационни събития, чиито цели са повишаването на информираността и познанието сред:
- заетите в сектора „Селско стопанство” за основните приоритети на Общата селскостопанска политика и мерките й за развитие на селските райони и

- широката публика и медиите по отношение на възможностите за повишаване на качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони.

Периодът на изпълнение на проекта е юни 2008 – май 2009 г.

Проектът предвижда осъществяването на информационна кампания, включваща провеждането на 12 еднодневни семинара в шестте района за планиране. Местата за провеждане на семинарите са подбрани така, че да гарантират максимално широко участие на заинтересованите страни, работещи и живеещи в селските райони на страната: Добрич, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен.

Информационната кампания предвижда организирането на информационни щандове в рамките на три специализирани изложения: „Селското стопанство и всичко за него”, Добрич; Международно изложение “Balkan Food&Drinks”, София; Международно изложение „АГРА”, Пловдив, както и създаването на специализирана информационна рубрика за ОСП на информационния интернет портал www.europe.bg.

Сред темите на комуникационните дейности са: ОСП и развитието на селските райони, реформите в ОСП, ролята на българските и европейските институции за развитието на земеделието в България, за съвети на заетите в този сектор, за предоставянето на земеделските производители на актуална информация, специализирани съвети и консултации, както и съдействие за подобряването на жизнения стандарт в земеделските райони.

Както винаги обратната връзка е наш приоритет – не се колебайте да ни изпращате своите мнения, предложения, въпроси и коментари.

Ползвайте електронната поща на екипа, както и формуляра за читателски коментари по-долу.

За ваше улеснение! Календар'09: главните селскостопански изложения в България и ЕС!

За ваше улеснение! Интерактивен график на събитията от проекта!

 

Предстоящо

ОСП - двигател за развитието на българските селски райони


24-05-2009 - Две години Обща селскостопанска политика на ЕС в България – заключителна конференция в сряда в София  

14-03-2009 - Информационен семинар за Общата селскостопанска политика на ЕС в Сливен

13-02-2009 - Информационни срещи за ОСП по време на изложението "АГРА-2009" в Пловдив

12-01-2009 - Предстоящ семинар по проекта „ОСП - двигател за развитието на българските селски райони” в Русе
10-12-2008 - Семинар за ОСП в Северозападен район за планиране, гр. Плевен
02-12-2008 - Председателят на Комисията по земеделие в ЕП – онлайн с читателите на Портал ЕВРОПА
07-11-2008 - В Добрич предстои информационен семинар за Общата селскостопанска политика на ЕС
03-11-2008 - Журналисти от Югозападния район за планиране ще се запознаят с Общата селскостопанска политика на ЕС
23-10-2008 - Пресконференция за предстоящите информационни семинари в страната!
25-08-2008 - Ключов агрофорум се открива утре в Добрич

За ваше улеснение! Календар'09: главните селскостопански изложения в България и ЕС!

 

Събития

 

ОСП - двигател за развитието на българските селски райони


 

27-05-2009 - За вярата и ябълките

27-05-2009 - Конференция "Две години Обща селскостопанска политика на ЕС в България" в София

23-03-2009 - Заключителни информационни срещи по селскостопанската политика на ЕС в Сливен

22-03-2009 - В-к “Български фермер”: Отзвук от "АГРА-2009"

22-03-2009 - В-к "Знаме" - Пазарджик: За най-чаканата държавна помощ пчеларите кандидатстваха от ден до пладне

22-03-2009 - В-к "Знаме" - Пазарджик: До края на 2013-а 116 милиона влизат в българските лозя

09-03-2009 - В-к "Тракийски агровести" отрази агросеминарите в Пловдив

08-03-2009 - В-к “Нов живот”, Кърджали за Националната програма за лозарство

08-03-2009 - В-к “Нов живот”, Кърджали за “АГРА-2009”

08-03-2009 - В-к “Нов живот”, Кърджали: има шансове за тютюневи премии след 2009 г.

08-03-2009 - В-к “Старозагорски новини” за подпомагането на лозаро-винарския сектор

08-03-2009 - В-к "Старозагорски новини" за "АГРА-2009"

04-03-2009 - Радио „Стара Загора” за селскостопанския семинар на СТРАТЕГМА-Европейски институт

04-03-2009 - В-к "Новини - Сакарско ехо" за Общата селскостопанска политика на ЕС

04-03-2009 - В-к "Форум" - Русе за ОСП и фермерските субсидии

04-03-2009 - В-к "Български фермер" за "АГРА–2009"

04-03-2009 - В-к „Сливенски новини”: За стабилизиране на пазарите на селскостопанската продукция в ЕC

25-02-2009 - В-к "Наблюдател", Кюстендил: Новото лице на селското стопанство

23-02-2009 - Мари-Кристин Рибера: Има възможности за подобряване ефективното присъствие на българските фермери в Брюксел

23-02-2009 - Петя Ставрева: Министерство на земеделието не е излизало с официална позиция за по-бързо достигане до пълен размер на евросубсидиите

23-02-2009 - В-к "Знаме": За да се чува гласът ви и в София, и в Брюксел, Фермери, обединявайте се!

20-02-2009 - В-к "Знаме", Пазарджик: За повечето фермери ОСП звучи екзотично

19-02-2009 - Информационна дискусия с журналисти и експерти по въпросите на ОСП и ПРСР се проведе в Пловдив

13-02-2009 - Проектът „ОСП – двигател за развитието на българските селски райони” участва в изложението "АГРА-2009 в Пловдив

03-02-2009 - Календар на основните международни селскостопански изложения в ЕС и България през 2009 г.

29-01-2009 - Вестник "Борба" - В. Търново с публикация за ОСП

28-01-2009 - Общинско радио "Велико Търново" с репортаж за ОСП

26-01-2009 - Експерти представиха възможностите на ОСП за България в Русе

22-01-2009 - Екипът на Портал ЕВРОПА публикува специален интерактивен преглед на всички отворени мерки от ПРСР и наредбите, които се отнасят до тях

12-01-2009 - Проектът „ОСП - двигател за развитието на българските селски райони” продължава в Русе

18-12-2008 - Кампанията „ОСП - двигател за развитието на българските селски райони" представи новите възможности за земеделието в ЕС в Плевен

10-12-2008 - Експерти представят ОСП в Северозападния район за планиране в Плевен
04-12-2008 - Нийл Париш: "Здравният преглед" не е мащабната реформа на ОСП, но която се надявах
04-12-2008 - Online с председателя на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент Нийл Париш
19-11-2008 - Проектът "ОСП-двигател за развитието на българските селски райони" участва в изложението "Balkan Food&Drinks"
13-11-2008 - Добрич бе домакин на информационен семинар за ОСП в Североизточния район за планиране
07-11-2008 - Информационен семинар за ОСП събира в Добрич участници от Североизточния район за планиране
06-11-2008 - Първа информационна среща по проекта „ОСП - двигател за развитието на българските селски райони" със земеделски производители и журналисти в Кюстендил
03-11-2008 - Кюстендил събира земеделски производители и журналисти от Югозападния район за планиране на информационна среща за ОСП
24-10-2008 - Агенция СТРАТЕГМА и Европейският институт представиха проекта в София
25-08-2008 - Проект „ОСП – двигател за развитието на българските селски райони” в Добрич

Европа инвестира в българските селски райони

Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България". Това е наименованието на проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт". Възложител е Държавен фонд "Земеделие". Проектът включва разясняване на мерките по Програмата за развитие на селските райони. Освен в регионалните медии, разработените в рамките на проекта разяснителни публикации ще бъдат помествани и на Портал ЕВРОПА.

Проектът се финансира от Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/

 

Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!

Информационно-разяснителни публикации:

За ваше улеснение! Преглед на отворените мерки от ПРСР и всички наредби!

 

Схеми и мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2009-2014 г. (презентация)

Оперативни програми за плодове и зеленчуци (презентация)

Европейска схема за подпомагане "Училищно мляко" (презентация)

Национална програма "Пчеларство" 2008-2010 г. (презентация)

Промоционални програми на земеделски и хранителни продукти (презентация)

04-03-2009 - Субсидии по мярка 321 от ПРСР за общини, НПО и читалища в селските райони

01-03-2009 - ПРСР подпомага земеделските стопани в планински и необлагодетелствани райони

23-02-2009 - Най-често допускани грешки при кандидатстване по мерките на ПРСР

23-02-2009 - Мярка 313 от ПРСР насърчава туристическите дейности в селските райони

20-02-2009 - Зам.-директорът на ДФЗ Емил Дърев коментира грешките при подаване на проекти по ПРСР

25-01-2009 - ПРСР насърчава преструктурирането на полупазарни стопанства

22-01-2009 - Европейски фондове в подкрепа на младите български фермери

22-01-2009 - 800 милиона евро в подкрепа на земеделските стопанства

22-01-2009 - Възможности за възстановяване на горите, пострадали от пожари

14-01-2009 - Подкрепа за микропредприятия в селските райони - нови възможности

10-01-2009 - Програмата за развитие на селските райони – възможности за финансова подкрепа

Както винаги обратната връзка е наш приоритет – не се колебайте да ни изпращате своите мнения, предложения, въпроси и коментари.

Ползвайте електронната поща на екипа, както и формуляра за читателски коментари по-долу.

 

Мнения, новини, анализи и коментари от България и ЕС по тема "Земеделие":

28-05-2009 - ЕК представя стратегически насоки за повишаване качеството на селскостопанските продукти

28-05-2009 - Фонд "Земеделие" възстановява приема по програма "Селскостопанска техника" от 1 юни

27-05-2009 - Швеция ще поиска намаляване на субсидиите за селското стопанство

26-05-2009 - ЕС изтегли по-рано субсидиите за млекопроизводство за подкрепа на сектора

26-05-2009 - Меглена Плугчиева: 16 млрд. евро са постъпили в България по всички действащи у нас европейски програми

26-05-2009 - ЕК разследва цените на млякото в ЕС 

25-05-2009 - Меглена Плугчиева: Независимата одитна проверка е последното условие за размразяването на средствата по програма САПАРД

25-05-2009 - Немското правителство обещава данъчни облекчения на фермерите

25-05-2009 - Продължава делото срещу Марио Николов

25-05-2009 - Нийл Париш: Важно е подкрепата от ЕК за земеделие да не използва за корупционни схеми

25-05-2009 - ЕС започва преглед на политиката по рибарство

25-05-2009 - Земеделски протести в Германия

25-05-2009 - ДФЗ приема документи за целева субсидия в сектор „Растениевъдство" 

25-05-2009 - Спрените средства по САПАРД - тема на днешен разговор между министър Цветанов и еврокомисар Бойл

24-05-2009 - Две години Обща селскостопанска политика на ЕС в България – заключителна конференция в сряда в София 

22-05-2009 - Съдбата на спрените пари по САПАРД ще бъде ясна на 25 май

21-05-2009 - МЗХ получи 2,5 млн. лв за проверки по директните плащания 

21-05-2009 - Канада отпусна още време на ЕС да регулира разрешителните за генномодифицираните храни според СТО

21-05-2009 - В Пловдив и Разград се гледат дела за злоупотреби по САПАРД и конфликт на интереси

21-05-2009 - Дневник: Фермери отново губят субсидии заради чиновниците 

20-05-2009 - Нови протести на животновъди в София

19-05-2009 - Георги Желев: Предстои да бъдат изплатени 286 проекта по САПАРД 

19-05-2009 - Валери Цветанов: 333 стопани ще бъдат санкционирани заради неправилно деклариране на земя

18-05-2009 - Земеделските производители заявиха 96,60% от площите за директни плащания 

16-05-2009 - МЗХ обмисля да поиска от ЕК по-дълъг срок за преструктуриране на фермите

15-05-2009 - Очаква се през юни ЕК да се произнесе по спрените мерки на САПАРД

15-05-2009 - Меглена Плугчиева: Моделът за усвояване на евросредствата трябва да бъде променен 

15-05-2009 - Кампания за повече продажби на българско вино в Китай, Япония и Индия

15-05-2009 - Последен ден за внасяне на заявления за преки земеделски плащания на площ 

14-05-2009 - МЗХ: Подадени са заявления за СЕПП за 95% от площите през 2008 г. 

14-05-2009 - Вицепремиерът Плугчиева приема сигнали за забавени плащания по САПАРД и ФАР на "горещ телефон" 

14-05-2009 - ДФ "Земеделие" удължи срока за прием на документи по "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор"

13-05-2009 - Три години условно за Асен Друмев 

12-05-2009 - ЕК стартира дискусия по реформите в рибарството за 2010 г.

11-05-2009 - Всеки четвърти млекопроизводител в Германия е изправен пред банкрут

08-05-2009 - Европейско НПО критикува европейските политики за развитие на биоразнообразието

08-05-2009 - 12 български фирми в списъка на европейските агромилионери за 2008 г.

08-05-2009 - Валери Цветанов: Регистрираните площи за обработваемите земи вече достигат 96%

07-05-2009 - ЕС и САЩ се споразумяха по спора за внос на говеждо месо

06-05-2009 - ЕП одобри 1.02 млрд.евро за развитие и модернизиране на селските райони в ЕС

04-05-2009 - България представи публични данни за бенефициентите по ОСП на ЕК

29-04-2009 - Започва приемът на документи по мярка 214 от ПРСР

28-04-2009 - Държавен фонд "Земеделие" обяви сроковете за прием на заявления по мерките от ПРСР /2007-2013г./

27-04-2009 - Конкурс за създаване на ново лого на ЕС за биологично земеделие

27-04-2009 - Общинските служби по земеделие ще се отчитат на всеки 3 дни за регистрацията за СЕПП

27-04-2009 - ЕК критикува Германия за непрозрачност на еврофондовете за земеделие

24-04-2009 - До 15 май се подават заявления за национални доплащания за животни

23-04-2009 - Нови протести на животновъди в Гърция

22-04-2009 - ЕК започва обществено обсъждане по Зелената книга за бъдещето на ОСП в областта на рибарството

22-04-2009 - Неуредени поземлени отношения може да спрат 40 на сто от евросубсидиите

21-04-2009 - ЕК публикува доклада си за състоянието на земеделието в ЕС през 2008 г.

21-04-2009 - ЕК засилва сътрудничеството за по-добро насочване на помощта за необлагодетелствените райони

17-04-2009 - Валери Цветанов:Агенция САПАРД ще работи без почивен ден до края на май

16-04-2009 - Френското правителство се споразумя с рибарите за повече субсидии

15-04-2009 - ДФ „Земеделие" започва изплащането на коректните проекти по САПАРД след Великден

15-04-2009 - Ивайло Тодоров: ЕК лишава фермери от субсидии заради грешки на Разплащателната агенция

15-04-2009 - Германия забранява генномодифицираната царевица

15-04-2009 - От 2010 г. България няма да разпределя държавни помощи в земеделието

14-04-2009 - Меглена Плугчиева: Фонд "Земеделие" трябва да започне разплащането на добросъвестно изпълнените проекти

13-04-2009 - МЗХ:Няма нито едно одобрено проектно предложение по Оперативна програма „Рибарство" 2007 - 2013 г.

10-04-2009 - До 15 май фермерите могат да подават заявления за европарите

10-04-2009 - Фермери от Южна България блокират границата с Гърция в протест днес

08-04-2009 - Възможно е ЕК да отпусне допълнителни средства за България и Румъния за борба с новите икономически предизвикателства още през 2009 г.

07-04-2009 - Завършват проверките на земите на 6000 земеделски стопани по СЕПП

07-04-2009 - Румъния е отпуснала бюджет от 760 млн.леи за съфинансиранене на земеделски проекти за шест месеца

06-04-2009 - Министерство на земеделието: Изплатени са 559 проекта за 3.6 млн.лева по ПРСР

06-04-2009 - Валери Цветанов: 3000 земеделски производители са декларирали неправомерно пасища и ливад и

06-04-2009 - Меглена Плугчиева: И от ОЛАФ не са докладвали за нарушения по ПРСР

06-04-2009 - Ден на отворените врати в Министерство на земеделието

03-04-2009 - ЕК публикува Бяла книга за влиянието на климатичните промени върху земеделието

02-04-2009 - България отбелязва най-голямо увеличение на приходи от земеделие в ЕС през 2008 г.

02-04-2009 - Правителството одобри план-сметката на Фонд "Земеделие" за 2009 г.

02-04-2009 - ОЛАФ открива "гореща" телефонна линия за сигнали за измами

02-04-2009 - Парите по САПАРД тръгват най-рано през май

01-04-2009 - Георги Желев официално оглави агенция САПАРД

01-04-2009 - Започва приемът на документи за разпределение на млечната квота

31-03-2009 - Светла Бъчварова: Очаква се задържане и спад в цените на земеделските земи

31-03-2009 - МЗХ увеличава срока за прием на документи по Националната лозаро-винарска програма

31-03-2009 - Стандарт: България поиска 18 месеца отсрочка за спазване изискванията на ЕС за млекопроизводителите

31-03-2009 - 10-15 чиновници в Министерство на земеделието са извършвали незаконни заменки

31-03-2009 - Министър Цветанов подготвя назначението на Георги Желев в САПАРД

30-03-2009 - 6 април - Ден на отворени врати по ПРСР в Министерство на земеделието

30-03-2009 - ЕК отделя 314 млн.евро за развитие на земеделието и безопасността на храните в развиващите се страни

26-03-2009 - ЕП одобри мерки за контрол върху цените на хранителните стоки

26-03-2009 - ЕП поиска програмата за разпределяне на храни за най-нуждаещите в ЕС да остане в ОСП

26-03-2009 - Европейските страни одобриха промени в маркирането на виното "розе"

26-03-2009 - ДФ „Земеделие" обяви процедурата по прехвърляне на индивидуални млечни квоти
26-03-2009 - Правителството дава 100 млн. лв. на ДФ „Земеделие" за разплащане по спрените мерки по САПАРД
26-03-2009 - Швейцария улесни търговията с плодове и зеленчуци с развиващите се страни

25-03-2009 - ЕП прие нови правила за одобряване на нови храни

25-03-2009 - МЗХ обнародва задължителните условия за получаване на национални доплащания за животни
25-03-2009 - Нов национален протест на млекопроизводителите в София

24-03-2009 - Мариан Фишер Бойл: Идеята за по-интервенционна политика в млечния сектор умря
24-03-2009 - Меглена Плугчиева: Министрите, отговорни за парите по САПАРД, не спазиха сроковете

23-03-2009 - Заседание на министрите на земеделието на ЕС в Брюксел

23-03-2009 - МЗХ представи инструкция за възможностите за кандидатстване за млечни квоти на ЕС за квотния период 1 април 2009 - 31 март 2010 г.

23-03-2009 - МЗХ публикува списък на одобрени и отхвърлени проекти по под-мярка 431-2 на ПРСР
20-03-2009 - Земеделският министър бави назначаването на шеф на САПАРД
18-03-2009 - ДАНС и прокуратурата проведоха акция за заменките на гори

18-03-2009 - Румъния е усвоила 70% от средствата по ФАР, ИСПА и САПАРД
18-03-2009 - ЕК докладва прогреса си по намаляване на административната тежест в областта на селското стопанство до 2012

18-03-2009 - ЕК представи доклад за перспективите за земеделието в ЕС - 2008-2015 г.
18-03-2009 - Меглена Плугчиева: Проверените от ЕК добросъвестни проекти по ФАР ще бъдат разплатени

17-03-2009 - Земеделска асоциация обвинява МЗХ в сериозни грешки по управлението на евросубсидиите

17-03-2009 - ЕК праща еврочиновниците на практика на село

17-03-2009 - Софийски градски съд гледа делото срещу Марио Николов
16-03-2009 - Започна национална обиколка с консултации по ОП „Рибарство"
14-03-2009 - България ще поиска по-висока европейска квота за улов на калкан
13-03-2009 - Четири български мнения по Европейската Зелена книга за качеството на селскостопански продукти

13-03-2009 - МЗХ представи публичен списък на подадените заявки за плащане по САПАРД

13-03-2009 - НС ратифицира споразумението за удължаване на действието на САПАРД до края на годината

12-03-2009 - МЗХ отчете развитието по ПРСР и изплащането на субсидии
12-03-2009 - Агенцията по горите изпълнява европейски проект по прозрачност
12-03-2009 - Валери Цветанов: Обработени са проекти за 50 % от общия планиран капацитет на мярка 112
12-03-2009 - Чешки фермери протестират заради земеделските субсидии от ЕС
11-03-2009 - МЗХ разширява възможностите за получаване на субсидии на глава животно. Средствата по правилото de minimis са изчерпани

11-03-2009 - МЗХ подготвя подробен анализ на обработката на заявленията за подпомагане по ПРСР

11-03-2009 - Франция протестира срещу нови предложения за реформи във винопроизводството
11-03-2009 - НСИ: През 2008 година земеделието увеличава производствената си активност

11-03-2009 - Монитор: Марио Николов се разследва за източването на 40 млн. лева ДДС

11-03-2009 - Случай на птичи грип при дива патица в Германия
11-03-2009 - СЕГА: Изборът на нов шеф на САПАРД пак предизвика скандал
10-03-2009 - Русия проверява български фирми, които искат да изнасят риба за страната

10-03-2009 - Асоциацията на земеделските производители в България критикува МЗХ за подаването на заявления за подпомагане на фермери

09-03-2009 - Георги Желев оглави агенция САПАРД

09-03-2009 - Дневник: Заради спорни наредби фалити грозят фермите за качествено мляко

09-03-2009 - Национална асоциация на зърнопроизводителите: Министерство на земеделието не изпълнява споразумението
09-03-2009 - Днес се избира новият директор на САПАРД
06-03-2009 - ЕК приветства успеха на реформата в сектора на захарта
06-03-2009 - Изплатени са 75,8% от средствата по СЕПП за стопанската 2008/2009 година
06-03-2009 - Франц-Херман Брюнер: приоритет за България трябва да е разумното управление на еврофондове

06-03-2009 - Валери Цветанов: В началото на другата седмица ще бъде назначен новият директор на САПАРД
06-03-2009 - Русия и Полша обсъждат ветеринарните сертификати на полската продукция за Русия
05-03-2009 - Плугчиева: в България действа система за предупреждение за измами по европрограми

05-03-2009 - Труд: Премиерът ограничи задграничните пътувания на министър Цветанов

05-03-2009 - Дневник: Батковата "Биндер" е печелила и по САПАРД
03-03-2009 - ЕК насърчава прокарването на широколентов интернет в селските райони

02-03-2009 - ДФ „Земеделие" отвори телефонни линии за бенефициентите по САПАРД

27-02-2009 - Наградиха германските следователи, разкрили "Николов-Стойков"
27-02-2009 - България подкрепя Унгария против генно модифицираната царевица
27-02-2009 - Сметната палата изпрати в Народното събрание докладите за резултатите от два одита на системите за европейски средства

27-02-2009 - Ще се финансират разходите за ДДС за подпомагане на проекти по програмата за развитие на селските райони

26-02-2009 - ДФ "Земеделие" приема документи за национални доплащания за качествено мляко
25-02-2009 - Увеличава се износът на български млечни продукти
24-02-2009 - Двама са с най-високи оценки за поста заместник директор на ДФ „Земеделие"

24-02-2009 - ЕК прави структурните фондове по-гъвкави

24-02-2009 - Омбудсманът призова ЕК да коригира грешка в риболовните квоти

24-02-2009 - Шестима кандидати за шеф на САПАРД
24-02-2009 - Нови разследвания срещу групата на Николов по САПАРД
24-02-2009 - Франция отпуска 1,4 милиарда евро помощ за земеделието

24-02-2009 - Днес избират шеф на САПАРД
23-02-2009 - Стартира Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2009-2013г.

23-02-2009 - Пейчо Копанков: "Като член на ЕС не можем да задължим млекопреработвателите да произвеждат по една и съща рецепта"

23-02-2009 - Фонд "Земеделие" представи план за разглеждане на заявки за плащане по проекти по САПАРД

23-02-2009 - 10 000 земеделски стопани ще получават 105 млн. лв. по СЕПП
23-02-2009 - И ОЛАФ ще пише новите правила за работа в ДФ "Земеделие"
23-02-2009 - МЗХ представя Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
22-02-2009 - Светла Бъчварова: Националната идентификационна система за животните тръгва до края на месеца

19-02-2009 - Цветанов ще иска удвояване на броя животновъди, които получават национални плащания

17-02-2009 - Нови 220 договора подписани по Програмата за развитие на селските райони

16-02-2009 - Димитър Пейчев: Лозята в България са под 1 милион декара
16-02-2009 - Земеделието допринесе за 3,6% ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2008 г.

15-02-2009 - От 16 февруари се подават документи за евросубсидии за мляко
12-02-2009 - Зам.-изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Караоглан е подал оставка, пише "Труд"

10-02-2009 - Валери Цветанов: Заместник-директорите на Фонд "Земеделие" ще се избират с конкурс
10-02-2009 - Емил Дърев: 177 милиона лева са изплатени по ПРСР
09-02-2009 - ББР разпределя 500 млн. лв. държавни кредити до края на март

06-02-2009 - ЕС постанови задължително означаване на произхода на чистия и екстра върджин зехтин
06-02-2009 - Плевен и Крайова създават трансгранична бизнесборса за земеделски продукти

06-02-2009 - Москва поиска преки доставки на селскостопанска продукция от България
06-02-2009 - 240 земеделски акта са отменени от европейското законодателство

05-02-2009 - Правителството прие план за действие за 2009г.
05-02-2009 - Разплащателна агенция изплаща евросубсидии на 2600 земеделски производители

05-02-2009 - Атина обещава възможно най-бързо да даде обезщетения на фермерите

05-02-2009 - ЕС критикува и американския протекционизъм в земеделието

04-02-2009 - МЗХ приканва земеделските производители да актуализират данните за животните

04-02-2009 - Нови протести на животновъди
04-02-2009 - В Пловдив ще се гледа дело за злоупотреби по САПАРД

03-02-2009 - Цветанов още не е получил писмото от ЕК за спирането на САПАРД

03-02-2009 - Млекопроизводителите планират безсрочна блокада по граничните пунктове по Дунава

03-02-2009 - Спрените средства от САПАРД ще се покрият от националния бюджет

03-02-2009 - ЕК одобри схема за изгодни кредити за производители на екологични продукти във Франция

03-02-2009 - Международно изложение "Борса за семена и посадъчен материал" в Добрич

03-02-2009 - Йордан Войнов: Категорично опровергавам, че пазарът е залят с лоши продукти с прибавени растителни продукти
02-02-2009 - ЕК няма да възстановява спрените плащания по САПАРД

02-02-2009 - Консултативният агробизнес съвет поиска от правителството да постанови повече контрол на качеството на храните
02-02-2009 - Консултативният съвет по животновъдство при МЗХ обсъжда изкупните цени на месото и млякото

30-01-2009 - Дневник: Шефката на фонд "Земеделие" сама блокирала програма САПАРД
29-01-2009 - Млекопроизводители протестират с блокада по Дунава заради вноса на мляко от ЕС

28-01-2009 - Пълна блокада заплашва България по суша
27-01-2009 - Земеделци искат спешно да бъде назначен нов ръководител на САПАРД

26-01-2009 - Фонд "Земеделие" започва проверки на декларираните пасища

26-01-2009 - Министър Цветанов защити кандидата си за шеф на ДФ "Земеделие"

22-01-2009 - Министерство на земеделието иска комасация на земите и създаване на Поземлена банка

21-01-2009 - ЕК подкрепи култивирането на генно модифицирани посеви

21-01-2009 - Миглена Плугчиева: 90% от проверените проекти по втора мярка на САПАРД са пълни с нередности
16-01-2009 - Плугчиева: работата по САПАРД е под контрол

15-01-2009 - Кабинетът разпредели 211 млн.лева за земеделие за 2009 г.

15-01-2009 - ЕК ще купи повече мляко и и масло при интервенционното изкупуване

15-01-2009 - Земеделски производители планират дела срещу ДФ „Земеделие" заради САПАРД

14-01-2009 - Ализан Яхова оглави ДФ „Земеделие”

13-01-2009 - Промени в ръководството на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
12-01-2009 - 2500 лв. глоба за източване на 612 000 лв. по САПАРД
10-01-2009 - Министерство на земеделието обсъжда държавните помощи за тютюн за 2009 г.
09-01-2009 - Министерство на земеделието и МРРБ се споразумяха за обща работа по проблемите на кадастралната карта
09-01-2009 - Константин Паликарски е подал оставка
09-01-2009 - Разплащателната агенция приема документи за субсидиране на микропредприятия в малките населени места
08-01-2009 - ДФ "Земеделие" разпределя 9 млн. евро от ЕС за социално слаби
08-01-2009 - Приет е първи проект по Оперативна програма „Рибарство" (2007-2013)
08-01-2009 - Кабинетът одобри националните доплащания в земеделието за 2009 г.
07-01-2009 - Прокуратура предяви нови обвинения за злоупотреби по САПАРД
03-01-2009 - Търг: Министерството на земеделието оценява ПРСР, пише БГНЕС
23-12-2008 - Министерство на земеделието: При 89% от всички подадени заявления за директни европейски плащания не са открити несъответствия
23-12-2008 - България може да връща пари от САПАРД
23-12-2008 - Приходите от земеделие в ЕС са спаднали с 4,3 процента
22-12-2008 - България ще изнася рибни продукти за Русия
19-12-2008 - Правителството отчита плащанията към земеделските производители през 2008 г.
19-12-2008 - Нов данък върху земята предвижда Програмата за развитие на селското стопанство за 2009-2013 г.
19-12-2008 - Дейността на пет фирми в Благоевград е блокирана заради злоупотреби по САПАРД
19-12-2008 - Протест на зърнопроизводителите блокира София
18-12-2008 - Европейската сметна палата представи доклад за управлението на помощта на ЕС за операциите на публично съхранение на зърнени култури
16-12-2008 - ЕК разреши допълнителни национални директни плащания в България за 2008 г
16-12-2008 - От утре започва изплащането на средствата за земеделските производители
16-12-2008 - ЕК одобри програма за промоция на българско сирене в Русия и Украйна
15-12-2008 - Валери Цветанов: До Коледа фермерите ще получат 320 милиона лева
15-12-2008 - Нихат Кабил: Почти невъзможно е да се прогнозира развитието на земеделието през 2009 година
12-12-2008 - ЕК одобри 17.8 млн.евро за промоция на европейски земеделски продукти в трети страни
11-12-2008 - Правителството прие Аграрен доклад `2008
11-12-2008 - ЕК си връща 528.5 млн.евро по ОСП
10-12-2008 - ЕК предлага мерки за гарантиране конкурентни цени на храните
10-12-2008 - Предлага се създаването на гаранционен фонд в земеделието
09-12-2008 - Европейската сметна палата критикува прилагането на "кръстосаното спазване" в ОСП
08-12-2008- Млекопроизводителите готвят нови протести по Коледа
05-12-2008 - Атанас Кънчев не е извършил нарушения по подписването за договори по Програмата за развитие на селските райони, твърди проверка
04-12-2008 - Нийл Париш: Важно е средствата от фондовете да достигнат бързо до жизнеспособните ферми, за да оцелеят
03-12-2008 - ЕК започва проверка в Разплащателна агенция - ДФ „Земеделие"
30-11-2008 - Цветанов издаде заповед за възстановяване на пълната акредитация на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция
26-11-2008 - Планира се гаранционен фонд за кандидати по европрограмата за селските райони
19-11-2008 - Маруся Любчева: Програмата за осигуряване на плодове в училище е реална стъпка в организиране на здравословно и рационално хранене за подрастващите
19-11-2008 - ЕП прие българско предложение за национален резерв от неизразходваните средства от преките плащания за земеделие
18-11-2008 - Петя Ставрева: При промяната на ОСП трябва да се съобразим с възможностите и нуждите на фермерите и от новоприсъединилите се страни
18-11-2008 - Еврокомисарят по земеделието отказа удължаване за субсидиите за тютюнопроизводство
17-11-2008 - Започна приемът на заявления за Национални доплащания за краве мляко и за овце - майки за 2008 г.
17-11-2008 - Министрите на земеделието на ЕС и евродепутатите обсъждат реформата на Общата селскостопанска политика
17-11-2008 - Български тютюнопроизводители ще протестират пред ЕП
17-11-2008 - ЕК предлага основна реформа на политиката за рибарство
16-11-2008 - Земеделските производители, жителите на селските райони и Общата селскостопанска политика: радиодискусия
13-11-2008 - "ТОП новини" - регионален обществен всекидневник - област Шумен, отрази информационния форум за ОСП в Добрич
07-11-2008 - Сега: Европейската комисия ще размрази 200 млн. евро от спрените пари по САПАРД
07-11-2008 - 321 млн.лева са изплатени по Схемата за единно плащане на площ за кампания 2007 г.
06-11-2008 - Удължава се с една година срокът за финансиране по САПАРД
03-11-2008 - Държавен фонд „Земеделие" започва интервенционно изкупуване на пшеница, царевица, ечемик и сорго
03-11-2008 - Започва приемът на документи по Мярка 123 от ОП "Развитие на селските райони"
31-10-2008 - Министерство на земеделието наема допълнително хора заради европроектите
30-10-2008 - Фонд "Земеделие" дава 1 млн. лв. за месодайните говедовъдни ферми без млечна квота
29-10-2008 - МЗХ и млекопроизводителите се договориха субсидиите да бъдат изплатени през декември
29-10-2008 - Аграрният сектор отчита ръст през първото полугодие на 2008 г., твърдят експерти
29-10-2008 - Държавен вестник публикува първите наредби за мерки по ОП "Рибарство" 2007-2013 г.
29-10-2008 - Земевладелци алармират за проблеми по вписването на обработваеми площи в РА
28-10-2008 - Въпросът за националните доплащания към преките европейски плащания за единица обработваема площ в Бюджет 2009 остава отворен
27-10-2008 - Министрите на земеделието на ЕС обсъждат реформите в сектора
24-10-2008 - ЕС обсъжда реформите на ОСП на 27-28 октомври
24-10-2008 - Юлиана Николова: Важно е да участваме във формирането на политиките на Общата селскостопанска политика
23-10-2008 - На 31 октомври изтича крайният срок за подаване на заявления по Мярка 111 по Програма за развитие на селскит райони" 2007-2013
17-10-2008 - ЕК започва кампания „мляко в училище"
16-10-2008 - ЕК стартира допитване за качеството на селскостопанските продукти
16-10-2008 - ЕК даде ход на Европейската мрежа за развитие на селските райони

14-10-2008 - Плащанията от националния бюджет на проекти по спрените мерки на програма САПАРД са възобновени

13-10-2008 - ЕК: Седем държави-членки дължат такси за превишаване на квотите за мляко
09-10-2008 - Нийл Париш, председател на комисията по земеделие на ЕП, идва в България
08-10-2008 - Комисията по земеделие на ЕП прие поправка по ОСП по предложение на Евгени Кирилов
03-10-2008 - Атанас Кънчев: Поисках промени в законодателството за икономическата свързаност на лица
03-10-2008 - Започва информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
02-10-2008 - Стартира европейския сайт за получателите на еврофондове
01-10-2008 - Европейската аграрна политика пред промени
31-08-2008 - Откриване на 16 - ото Международното специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него”

  
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.