Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Преговорни глави - Глава 12 Статистика
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Преговорни глави / Глава 12 Статистика

  • A+
  • A-

Глава 12 – Статистика


ГЛАВА 12 – СТАТИСТИКА


ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ


ЕВРОСТАТ е създаден през 1953 г., за да отговори  на нуждите от статистическа информация на Общността за въглища и стомана. През годините задачите му се разширяват и по време на създаването на Европейската икономическа общност през 1958 г., ЕВРОСТАТ става Генерална дирекция на Европейската комисия (ЕК).
Главната роля на ЕВРОСТАТ се състои в събирането и публикуването на статистическа информация на европейско ниво.
Еволюцията на общностните политики е довела до промяна в ролята на ЕВРОСТАТ. Днес събирането на данни за Икономическия и валутен съюз и развитието на статистическите системи на страните-кандидатки за членство в ЕС придобиват все по-голямо значение.
Съветът на ЕС прие през февруари 1997 г. Регламент 322, известен като Статистическия закон на ЕС. Този Регламент очертава разделението на отговорностите между националните и общностните статистически органи. В него са заложени фундаменталните принципи за осигуряване на обективна, независима, достоверна, безпристрастна и прозрачна статистическа информация.
За провеждането на политики в множество области е необходима солидна статистическа база. И макар приемането на достиженията на правото на ЕС по тази глава само по себе си да не е проблематично, основният въпрос по-скоро е дали държавите могат да произвеждат точни и хармонизирани данни по един постоянен и устойчив начин. Качеството на статистиката зависи в голяма степен от общия административен капацитет на държавата, от ефективността на обществените и услуги и от капацитета да се набират и задържат квалифицирани кадри. Всички държави приеха достиженията на правото на ЕС (acquis) и като цяло е налице едно добро ниво на изравняване на базовите принципи. Статистическото сътрудничество с тези държави се увеличава прогресивно през последните години, както на двустранна основа с Евростат, така и в рамките на международните организации от рода на ООН, МВФ и ОИСР.
Фундаментални принципи:
   - адекватност, безпристрастност и откритост;
   - професионализъм и доверие;
   - облекчаване на потребителите и повишаване авторитета на органите на статистиката;
   - защита от грешки при използването на статистическа информация;
   - осигуряване на надеждни източници на данни и ефективност;
   - опазване конфиденциалността на индивидуалните статистически данни;
   - прозрачност на нормативната база;
   - вътрешна координация;
   - международна координация;
   - международно сътрудничество.


ПОДГОТОВКА ЗА ЧЛЕНСТВО


Глава 12 “Статистика” включва следните раздели:
 I. Статистическа инфраструктура
 II. Демографска и социална статистика
 III. Икономически статистики: Макро-икономически статистики; Бизнес статистики; Парична, финансова, търговска статистика и статистика на платежния баланс
 IV. Селско, горско и рибно стопанство
 V. Многоотраслови статистики
Между Националния статистически институт на Република България и Статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ) на 7 май 1993 г. е подписана съвместна декларация за сътрудничество в областта на статистиката.
Законът за статистиката (ДВ., бр. 57 от 25 юни 1999 г.)  с измененията и допълненията през 2001 г. и 2002 г. съответства/отговаря на Закона за статистиката на Общността (Регламент 322/97).
Законът инкорпорира основните принципи за съвременната статистическа система и отделя специално внимание на принципа за поверителност на индивидуалните статистически данни.
 
Заедно
Национални позиции
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.